Учение за кармата на бедността и богатството

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново от Великото Централно Слънце, за да се срещна с вас чрез този посланик.

АЗ СЪМ дойдох с цел да ви запозная с важното Учение за кармата и нейното преобразуване.

Ако разглеждате Земята от гледна точка на Великите Същества на Светлината, пребиваващи във вечността, цялата планета и всичко, което ви заобикаля, а също и вашите четири низши тела не са нищо друго, освен карма. Божествената Енергия, която се изразходва от индивидите, приели въплъщение и определени да съществуват в този космически цикъл в ниските, плътни планове на тази вселена, преминавайки и пречупвайки се през тяхното съзнание, се уплътнява и създава заобикалящия ви материален свят.

Този свят се проявява постепенно от непроявеното си състояние, създавайки за вас гигантска сцена. И вие въплъщение след въплъщение идвате на тази сцена, за да изиграете своите роли.

Затова най-общо може да се каже, че целият заобикалящ ви свят представлява карма или втвърдена енергия, от вашите неправилни действия, мисли и чувства.

Но дори от собствения си житейски опит в този живот можете да си изясните, че едва ли е възможно да се научите на каквото и да е, ако реално не правите нещо в живота си. Вие постоянно се учите и постоянно натрупвате житейски опит, докато се намирате във въплъщение. Не е възможно да не правите това, тъй като се намирате в материалния свят, за да преминете обучение, за да придобиете необходимия опит.

Когато вашето съзнание достигне необходимото ниво, вие ще можете чрез него да управлявате състоянието на заобикалящия ви свят. Ще можете да преобразувате заобикалящия ви свят, пропускайки Божествената Енергия през своето същество и доколкото съзнанието ви ще бъде на достатъчно високо ниво, вашите вибрации също ще бъдат достатъчно високи. Като наслагвате своите вибрации върху околния свят, вие ще можете да преобразувате физическия свят и да го приближавате все повече и повече до Божествения образец.

В това се състои големият замисъл, играта на Господ. Като присъства във всеки от вас, Господ отначало създава илюзия, а след това я разрушава. По подобен начин детето прави пясъчен замък и след това го разрушава, за да построи друг, по-съвършен замък. И всеки път неговото творение става все по-съвършено, все повече се приближава до съвършенството и всеки път превъзхожда по съвършенство всяко предишно творение.

Вие сте подобни на Бог и по същия начин имате възможност да творите и да създавате съвършени образци в своя живот.

Някои индивиди предпочитат да вървят по собствен път и изграждат своя живот и заобикалящата ги действителност по стандарти, които са далеч от съвършенството. Бог ви позволява да експериментирате. Вие сами ще можете рано или късно да се убедите кое от създаденото е красиво и хармонично, кое се вписва в представите за съвършенство, а кое е грозно и уродливо и трябва да бъде преобразувано.

Затова ако предпочитате да се ръководите в живота си от ниски стандарти и небожествени ориентири, позволява ви се да правите това.

Вие се намирате във вашия свят, за да се учите да различавате Божествените образци от техните уродливи копия. И трябва да се научите да правите различаване във всяка област на живота. В условията на дуалния свят всичко е двойствено и това, което изглежда добро, може да се окаже лошо, а това, което изглежда че е лошо, може да окаже безценна помощ за развитието на вашата душа.

Затова се препоръчва никога да не съдите с вашия плътски ум. Най-последният бедняк (по мярката на вашето съзнание) може да се окаже духовен богаташ, наистина притежаващ безценни съкровища на своето каузално тяло. И този индивид е дошъл във въплъщение специално, за да получи опита на мизерното съществуване, тъй като всичките му царски въплъщения не са му дали възможност в миналото да придобие такъв опит. Да приемеш в съзнанието си мизерно съществуване и да се смириш с него, това е много високо духовно постижение. Много висши души, идвайки във въплъщение, са разбирали колко ценен е такъв опит и доброволно са се отказвали от своето имущество и своя социален статус и са ставали бедняци. Познавате много примери, описани в историята. Аз ще спомена само Франциск от Асизи и Гаутама Буда.

Ако бяхте срещнали в гората седящия Гаутама в периода на неговото изпитание, навярно бихте си помислили, че това е един незначителен, не заслужаващ вашето внимание бедняк. И щяхте да сгрешите, и да пропуснете възможността да общувате с един най-велик и древен дух.

Затова ви е толкова необходима дарбата на различаването.

Друг пример. Познавате хора, които имат голямо богатство. А знаете ли, че много от тях са получили това богатство като най-голямо изпитание? И знаете ли колко им е тежко да носят бремето на своето богатство?

Мога да ви кажа, че както сред много богатите хора, така и сред много бедните хора има висши души и има души, които продължително време се отклоняват от Божествения Път, определен за всяка душа.

Контрастите на вашия свят и пропастта, която разделя богатите и бедните говорят за небалансираност на кармата на вашия свят. И в същото време това създава много добри условия за развитие на душите ви.

Да, възлюбени, вашата карма, колкото и това твърдение да ви се струва странно, създава много добри условия за развитие на душите ви.

Кармата е вашият треньор, който постоянно ви натоварва и не ви дава възможност да се отпуснете. Така вие постоянно се намирате в добра форма и сте готови постоянно да превъзхождате себе си и да изработвате Божествени качества.

И голямото богатство, и голямата бедност са следствие от голяма карма. Случва се така, че човек сам си е натрупал кармата, но се случва и така, че индивидът доброволно е взел върху себе си карма, за да я отработи в това въплъщение и по този начин да облекчи кармата на човечеството.

Необходимо е да се прави разлика.

Най-доброто отношение към богатството и към бедността е еднакво равното, спокойно отношение към разкоша и към нищетата.

Най-важно е състоянието на вашия ум. Ако възприемате еднакво и бедността, и богатството, това говори за вашата непривързаност към външните проявления. Трябва да развивате като свое качество непредубеденото отношение към хората около вас.

Нито богатството, нито бедността свидетелстват за развитието на душата, но вашето отношение към богатството и бедността свидетелстват за нивото на вашите духовни постижения.

Когато по-голямата част от човечеството започне в своето съзнание да се отнася правилно към въпроса за богатството и бедността, това ще бъде знак, че то е изчистило този вид световна карма. И на Земята няма да има повече нито бедни, нито богати.

Затова, ако трябва да се каже честно, богатството на едни и бедността на други са просто следствие на вашето несъвършено съзнание. Преодолели в съзнанието си това несъвършенство, вие няма повече да се сблъсквате в живота си нито с излишна бедност, нито с прекомерно богатство.

Затова нито борбата с богатите, нито борбата с бедните има някакъв смисъл.

Има смисъл само борбата ви с вашето несъвършено съзнание, което отрича бедността и се стреми към богатството.

И няма да има повече нито богати, нито бедни, ако съзнанието на голямата част от човечеството изработи правилно отношение към бедността и богатството.

Коренът на вашата бедност и коренът на вашето богатство е кармата на излишната ви привързаност към вещите на този свят. Вие можете да вземете доброволно тази карма за изчистване или да натрупате такава карма при неправилно използване на Божествената Енергия в предишни въплъщения.

Всичко, което ви заобикаля, е следствие на вашата карма и кармата на човечеството – всяко качество, всяко проявление в този свят, всяко чувство и всяка мисъл. Всичко това създава този фон, тази сцена, които позволяват на душата ви да премине най-качественото обучение и да се развие.

Може да ви се струва, че животът ви е напълно безизходен. Но може би ще бъде голямо утешение за вас, ако ви кажа, че много Същества на Светлината ви завиждат за това, че имате такива добри условия за развитие на душите си. И много от тях с удоволствие биха си сменили местата с вас, ако Божественият Закон позволяваше това.

Затова ваша задача ще бъде да придобиете по-широк поглед върху развитието на своята душа и като цяло върху развитието на човечеството и цялата Вселена.

Ще се радвам, ако моята днешна беседа спомогне за изменение на вашето съзнание в правилната посока.

АЗ СЪМ Сурия и ви изпращам своя поздрав от Великото Централно Слънце.