Учение за качествата на ученика

АЗ СЪМ Ланто, дошъл при вас в този ден. Както винаги дойдох, за да побеседвам с вас. И се надявам, че ще имате несъмнена полза от днешната беседа.

Дойдох още да ви уверя, че вашите успехи и вашето придвижване по Пътя са пряко свързани с вашата Устременост и такова качество като Постоянството. Следващото качество, което ще ви бъде необходимо, е Предаността.

И така, Устременост, Постоянство и Преданост – това са необходимите ви качества по Пътя.

Има още няколко качества, без които няма да можете. И най-важното измежду тях е Любовта. Защото когато сте способни да изпитвате чувството Любов, вие ставате възприемчиви към нашите вибрации и когато Любовта препълва вашите сърца, заедно с Любовта в сърцата ви влиза Божествената Мъдрост – това качество, което ще можете да придобиете, ако постоянно, ден след ден вниквате в нашите думи и следвате нашите препоръки.

Бих искал да кажа също няколко думи за Вярата. Когато сърцата ви са напълнени с Преданост и Вяра, вашето същество се изпълва с такава могъща сила, за която не са страшни никакви бури и урагани във вашия свят.

Ето защо преди да вземете решение да следвате нас, Възнесените Владици, да следвате нашето Учение и нашите препоръки, проверете колко е силен вашият устрем и притежавате ли другите така необходими по Пътя качества, които току-що изброих.

Защото ако ви обхванат съмнения и започнете постоянно да търсите някъде нещо по-добро и съвършено, тогава няма да можете да усвоите Истините, които се съдържат в нашето Учение, и нектарът на Божествената благодат, който ние раздаваме заедно с всяко послание, ще се излее покрай вас на земята и няма да благослови вашите сърца.

Затова преди да вземете твърдо решение да следвате този Път, на който ви учат Възнесените Владици, проверете доколко е силен вашият устрем и няма ли да се изчерпи той, преди да прочетете това послание до края. И ако не можете да кажете с увереност, че сте готови да следвате нашето Учение поне до края на това свое въплъщение, тогава няма смисъл да губите време за четене на нашите послания.

Защото ще се занимавате с напълно безполезна и безсмислена работа. Все едно да се опитвате да поливате градината си с решето.

Никои от зърната на Божествената Истина не ще бъдат способни да озарят вашия ум и няма да ви дадат стимул за по-нататъшно придвижване, ако не цените това, което даваме и разглеждате чудото на нашите послания като развлечение.

Вашият свят все повече и повече ви увлича към постоянно търсене на поредните развлечения и безполезни неща. Вие така сте затънали в този процес, че дори не забелязвате въжето на Божествената възможност, което виси точно пред носа ви.

Аз нямаше да бъда толкова категоричен и твърд, ако много хора, устремили се към Пътя, не се подхлъзваха към пропастта и не отиваха в небитието пред очите ми. Вие забравяте, че се намирате в двойствен, илюзорен свят. И затова трябва винаги да бъдете нащрек. Затова е подходящо да бъдете сравнени с воини, които се намират в света. Защото вие трябва да придобиете именно качествата на воин.

Воинът не хленчи, не се оплаква от съдбата, той изпълнява своя воински дълг и разбира, че ако се изисква заради Идеята да жертва живота си за Общото Благо, той със сигурност ще направи това.

Но във ваше време се изисква много повече. От вас се иска не еднократен акт на пожертване на вашия живот заради Общото Благо и Добро. Вие сте длъжни да превърнете целия си живот в акт на безкористно Служение и Саможертва.

Тази задача е по силите само на много силни духове. И между вас се намират във въплъщение велики йоги от миналото.

Твърде много велики индивидуалности са приели въплъщение в това трудно време. И ако мислите, че те заемат високи длъжности или са много известни във вашия свят, вие се заблуждавате. Със сигурност никой от вас дори не е чувал за тези велики инкарнации. Защото те могат да изпълнят своите мисии, само ако не привличат хорските погледи и мисли, които могат да попречат за изпълнение на мисиите им в служба на Светлината.

По отношение на нашия Посланик не е така. Защото длъжността Посланик изисква да бъдеш начело на битката. Затова не всеки приема върху себе си бремето на Посланик на Владиците на Мъдростта и не всеки може да издържи това преди всичко енергийно натоварване, което ляга на неговите рамене.

Затова ние чакаме кога във вашия свят  ще се установи истинско отношение към нашия Посланик, основано не на любопитството и удовлетворяването на това любопитство, а на Служение и оказване на цялата възможна помощ.

По това как се отнасяте към нашия Посланик, ние съдим за нивото на вашите духовни постижения. Всеки човек, който попада в зрителното поле на нашия Посланик, автоматично попада в нашето полезрение. И ние подготвяме за тези индивиди такива трудни тестове, които позволяват да се определи степента на вярност и преданост и моментално отделят онези, които търсят нещо свое и не са готови за онова ниво на Служение, което се изисква сега.

Затова преди да влезете в каквито и да е взаимоотношения с нашия Посланик, аз бих ви посъветвал многократно да прецените дали можете да издържите и готови ли сте да преминете тези тестове, които неминуемо ще ви се изсипят върху главата, веднага щом се приближите до нашия Посланик дори в мислите си.

Уплаших ли ви? Но аз смятам за целесъобразно да бъдете предупредени предварително за това, което може да ви дойде до главата, отколкото да останете в неведение и после да обвинявате нашия Посланик за всичко, което се случва с вас. Нищо по-лошо от това не може да ви се случи. Защото кармата с нашия Посланик е равносилна на карма с Бог. А вие знаете, че това е най-тежката карма, която съществува във вашия свят сега.

Аз бях щастлив да ви дам това кратко Учение. И разчитам, че ще приемете това Учение с благодарност във вашите сърца.

АЗ СЪМ Ланто. Ом.