Учение за извънземните цивилизации

АЗ СЪМ Заратустра, дошъл отново при вас чрез нашия Посланик. АЗ СЪМ дойдох, за да дам още едно кратко Учение, което надявам се ще ви бъде доста полезно на сегашния етап от вашето еволюционно развитие.

Доколкото вашата цивилизация сега започна възходящ цикъл, стъпи на възходяща спирала на развитие, всяко учение, което е вече известно от минали времена, трябва да се приема от вас по нов начин. И каквито и нови учения да получавате чрез други източници и канали, аз трябва да дам едно пояснение, свързано с това, че във Вселената съществуват множество различни йерархии, които следват своя път на развитие. И много от тези йерархии са сродни на йерархията, в състава на която се намирам аз и която нашият Посланик представлява на Земята. Другите йерархии се намират на малко по-други нива на развитие и имат друга структура и изпълняват други задачи.

Сред тези йерархии има такива, с които ние си сътрудничим, но има и други йерархии, с които ние не сключваме никакви съглашения. Те действат по свои закони. Сега на вас ви е трудно да осъзнаете тази ситуация, доколкото всичко, което ви казвахме до този момент е свързано с това, че ние ви говорихме за единен Закон, съществуващ в тази Вселена и за подчинение на низшето към висшето. Сега получавате тази информация и тя се отличава малко от онази, която получихте по-рано. Все пак трябва да ви кажа, че действително всичко в тази Вселена е подчинено на Великия Закон, съществуващ в нея. Но самият Закон действа избирателно и се пречупва по различен начин в различните точки на Вселената. Може да се направи сравнение със съществуването на Земята на различни държави и независимо от това, че във всяка страна действат законите на физиката и математиката, в същото време всяка страна има закон, по който тя е устроена и действа като държава. И точно както много държави могат да се намират в състояние на вражда помежду си, има и други държави, които са дружески настроени помежду си и чието развитие векове наред е ставало върху основата на дружбата и сътрудничеството. Ако се върнем към нашата Вселена, вие трябва да осъзнавате, че всичко в нея е доста по-многообразно, отколкото това, което съществува на планетата Земя. И когато в своето съзнание излизате от рамките на отделна планета, тогава разбирате, че съществуват други цивилизации във Вселената, които могат да са устроени на принципно друга основа. И независимо от това, че в тези цивилизации действа общият Закон, съществуващ в тази Вселена, все пак за тях са присъщи други принципи на развитие и дори природата на самите същества, които населяват другите светове, може да се различава значително от вашата.

В развитието на всяка цивилизация настъпва момент, когато тя влиза във взаимодействие с другите цивилизации, населяващи вселената. Този процес може да се сравни с етапа, когато някакво мирно съществуващо племе, на определена степен от своето развитие изведнъж открива, че недалече от него съществува друго племе, което има свои обичаи и закони.

Сега, когато попаднете в друга страна, вие се интересувате от законите и обичаите на тази страна, от поведението на хората, техните представи за заобикалящата ги действителност. Когато срещнете други цивилизации и системи, други светове, точно по същия начин възниква взаимен интерес. Всичко става на определен етап от развитието на всяка цивилизация.

Целта на моето днешно наставление е да ви дам разбиране за това, че винаги през цялата история на развитие на планетата Земя, съществуващите на нея цивилизации са се сблъсквали с други, по-развити цивилизации. И независимо от това, че във Вселената съществува и се спазва Законът, който гласи, че нито една цивилизация не може да причинява вреда на друга цивилизация, винаги е имало моменти, когато този закон е бил нарушаван. Но има по-извисени същества, които имат възможност да се намесват и да регулират всякакви възникващи спорни моменти. Сега, когато човечеството като цяло излиза на ново ниво на своето развитие, много цивилизации от системите светове, които значително са изпреварили цивилизацията на планетата Земята, но имат по-различно от земното направление развитие, ще се стремят да влязат във взаимодействие със жителите на Земята. Затова трябва да сте готови за всякакви неочаквани неща, които могат да се случат във вашия живот. Но и в тази ситуация, както и във всяка друга, действа законът за привличане според вибрациите. Ако сте обезпокоени от темата за съществуването на извънземни цивилизации и те заемат твърде много място във вашето съзнание, то с голяма степен на вероятност може да се каже, че ще се срещнете с представители на тези цивилизации. Но ако въпросите, свързани с извънземните цивилизации не ви вълнуват, тогава можете да минете покрай всякакъв извънземен обект и дори да не го забележите.

Не бива да се боите от нищо. Но трябва винаги да помните, че не всички извънземни цивилизации проявяват приятелски чувства към жителите на Земята. И ако се съмнявате в някаква ситуация и не знаете как да реагирате, не забравяйте, че съществуват Висши Сили, които са призвани да ви оказват помощ и да ви защитават във всички подобни ситуации. Не всичко, което съществува във Вселената, може да бъде разбрано от вашето външно съзнание. Ще бъде добре, ако сте готови за всякакви непредвидени ситуации и срещи. Затова сметнах за необходимо днес да ви дам това кратко Учение за извънземните цивилизации.

Като правило, всички религиозни системи от миналото са се отнасяли враждебно към всякакви такива нашествия на цивилизации от други планети и са обявявали пришълците за демони и дяволи. В съществуващите религиозни рамки и ограничения не е било възможно да се отнасят по никакъв друг начин към тези не винаги разбирани явления. И сега много религиозни системи учат, че всички извънземни нашествия са по своята същност нашествия на дявола и неговите лакеи.

Повтарям още веднъж, че на определен етап от развитието на човечеството подобни контакти стават неизбежни. И тъй като много от извънземните цивилизации се различават доста от цивилизацията на Земята, те могат да се приемат от вашето съзнание като враждебни.

Вие излизате в своето съзнание на ново ниво на развитие и затова въпросът за отношението към цивилизациите от други планети не може да бъде заобиколен от нас в наставленията, които ви даваме. Винаги трябва да помните, че Възнесените Владици са съществата, които са най-близко до вас по своето ниво на развитие и по своите вибрации. Нещо повече, много частици от Възнесените Владици се намират във въплъщение и следователно много Възнесени Владици са сред вас. Вие имате частици от Възнесените Владици в състава на вашето Висше Аз. Затова ви препоръчвам да не отделяте твърде много внимание на въпроса с извънземните цивилизации и връзките с тях, докато вашето съзнание не е подготвено за това. Когато вашето съзнание получи повече информация за тези цивилизации, тогава ще можете правилно да оценявате възникващите ситуации и да вземате правилни решения в сложни ситуации. А сега ще ви дам още един съвет. Веднага щом се сблъскате с някаква ситуация, която ви смущава, незабавно направете призив към тези Възнесени Владици, които са ви познати. Призовете Иисус, пророка Мохамед, Архангел Михаил, Богинята Свобода, Санат Кумара, мен или други Владици и помолете за тяхната помощ и подкрепа във възникналата пред вас ситуация.

Можете да направите своя призив на глас или наум, можете също така да изложите същността на вашето безпокойство в писмен вид и да изгорите писмото с вашата молба. Винаги знайте, че при всеки ваш призив ще бъдат взети необходимите мерки. И никога, при никакви обстоятелства не изпитвайте страх, в каквато и ситуация да попаднете. Вибрациите на страха парализират вашата воля и връзката ви с вашата Висша част.

Аз ви дадох днес бележки от Учението за отношението към извънземните цивилизации и се надявам, че тези наставления ще ви помогнат в живота на сегашния етап.

АЗ СЪМ Заратустра, с Любов към вас.