Учение за избора и за Пътя

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас.

Днес аз дойдох, за да поразмишляваме заедно с вас и да проведем беседа, душевна беседа. На мен ми се иска да се обърна направо към вашата душа. Иска ми се поне за малко да се откъснете от вашите мисли и от настоящите ви проблеми.

Състоянието на вашето съзнание през деня е такова, че създава непреодолима преграда между нашите светове.

Как да ви обясня и как да ви дам това състояние, което ще ви позволи да ме разберете?

Аз дойдох с твърдата увереност, че настъпи времето за сериозен разговор. И този разговор сега е необходим на онези душѝ, които вървяха по Пътя на Възнесените Владици, но на някакъв етап от Пътя започнаха да изпитват съмнения и неувереност.

Вас ви обезкуражава и ви отклонява от пътя голямото количество информация, която е разпръсната навсякъде във вашия свят. И тази информация се отнася до многото нови методи, с помощта на които вие като по чудо ще се преобразите и ще бъдете готови да живеете в Новия Свят.

Спомнете си думите на Иисус за широкия път, който води към ада и за тесните врата, които водят в Царството Божие[1].

Вашите домогвания и претенции да излъжете Божествения Закон и да заемете несвойствено за вас положение в космическата верига са изначално неправилни и изискват незабавно коригиране. Вие не можете да заемете такова енергийно ниво, което не съответства на вашето съзнание. Всичко, което трябва да ви безпокои, е нивото на вашето съзнание. И вие не можете да получите чистотата на вашето съзнание с помощта на други хора, да я купите с пари или да я получите на семинар. Единствено вие самите с помощта на вашите лични усилия сте способни да се освободите от онези енергии, които пречат на вашето напредване по Пътя на еволюцията.

Сред вас има хора, които са уверени, че ще успеят да преживеят някакъв си преход и ще продължат спокойното си съществуване в Новия Свят.

Те смятат, че преходът на новото еволюционно ниво може да бъде осъществен от тях без да се избавят от старите енергии и навици. На вас не могат да ви направят операция за изменение на вашата ДНК или за отстраняване на вашата карма. Вие сте длъжни сами със своите достижения и своите усилия да демонстрирате способност за по-нататъшна еволюция.

И тази способност не се измерва с количеството на прочетените от вас книги, преминатите семинари или с количеството на прочетените от вас розарии и проведените медитации.

Вашето ниво на съзнание се определя от тези Божествени качества, които вие придобивате по вашия Път. Невъзможно е да си играете на Служение, Самопожертвувание, Безкористие или Любов.

Вие сте длъжни да овладеете тези качества и те трябва да са ви присъщи. Именно придобиването на тези качества ще ви даде възможност да измените самата структура на ДНК, информационния код, който ще ви позволи да съществувате в идващия свят.

В историята на тази Вселена имаше същества, които се опитваха да излъжат Закона и да се издигнат на несвойствено за тях ниво с помощта на магии, черна магия и различни некачествени духовни практики. И знаете ли, на нито един от тези индивиди не се удаде да се задържи на несвойственото за него ниво за някакъв значим интервал от време.

Вие можете да скочите от небостъргач и известно време да ви се струва, че летите, но това е само мигновение, което завършва с приземяване на земята.

За да се научите да летите е необходимо да промените вашето вътрешно състояние на съзнанието. Насочете енергията, която изразходвате през деня за празни приказки, развлечения и гледане на телевизия, за работа върху своите качества. И не мислете, че която и да е най-съвършена методика и духовна практика ще ви окаже въздействие, ако не успеете да преодолеете в себе си съпротивлението на нереалната си част, ако не успеете да се измъкнете от черупката на човешкото съзнание.

Вие трябва да се избавите от своя плътски ум, да смъкнете от себе си човешкото съзнание точно така, както змията смъква своята кожа. Необходимо е да придобиете ново съзнание. Без това вие няма да можете да продължите еволюцията. Без това е невъзможно вашето развитие като вид – разумен човек, който е длъжен да стане божествен човек.

Аз дойдох днес при вас, за да насоча вектора на вашия устрем от търсене на външни начини за придобиване на достижения, към метода, на който ви учат Възнесените Владици – придобиването на вътрешни достижения. Това е богатството, от което не можете да бъдете лишени, това е богатството, за което не са страшни нито молец, нито ръжда[2]. Това е богатството, което се явява вашето съкровище на Небесата.

И вие трябва да се научите да превключвате от вашата илюзорна действителност към реалността, която се явява Божественият свят.

Толкова е трудно да запазите вашите човешки привързаности и едновременно с това да преминете в духовния свят, колкото е трудно да седите на два стола едновременно или да носите две големи дини под една мишница. Настъпи времето за вашия избор. Кой от двата свята ще изберете: вашия илюзорен свят или реалния свят на Бог?

От това как ще отговори по-голямата част от човечеството на този въпрос, зависи неговото бъдеще, пътя, по който то ще тръгне в най-близко време.

Аз дадох много ясно Учение за избора и за Пътя.

Вие трябва само да разберете това Учение.

Желая ви успехи по вашия Път!

АЗ СЪМ Майтрейя.

 

 


 

[1]Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. (Матей, 7: 13-14)

[2]Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.( (Матей, 6:19-21).

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)