Учение за истинските и за фалшивите посланици

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да свидетелствам за пореден път за благословеното време, в което живеете.

Вие разбирате, че всеки път, когато идваме да дадем диктовка, ние идваме с определена цел. И целта на днешната диктовка ще бъде да подкрепи достигнатото ниво на енергиен обмен между октавите.

Вие разбирате, че освен информационната и енергийната съставляваща, тези диктовки изпълняват и функцията на енергиен обмен между октавите. Нашата цел е да получим фокус на Светлина между световете. И този светлинен фокус придобива за нас абсолютна важност. По този начин ние утвърждаваме присъствието си във вашия свят и предоставяме възможност на въплътения Посланик да достигне нашите октави. Това, което е по силите на един, рано или късно ще овладеят всички.

Това, което очакваме от вас, е да се бъдете в точката, където се срещат световете. Да бъдете в точката между световете – това е, което трябва да постигнете, ако не в това въплъщение, то в едно от следващите.

Длъжността Посланик не е пост, изискващ почит и преклонение, длъжността Посланик, мантията на Посланик е само възможност по-качествено да се осъществява Служението в името на Бог.

Мантията на Посланик позволява да се променят вибрациите на пространството и ние имаме възможност да присъстваме и да предаваме нашите Послания в точката, където се съединяват световете.

Помислете над това, че всеки от вас може да стане такава точка. И действително това е само въпрос на вашия избор, вашето желание и вашата устременост.

Много трябва да се пожертва, за да се заслужи мантията на Посланик. Ще се наложи да се откажете от всичко, което ви привързва към този свят. И ако някой от вас иска да тръгне по пътя на посланичеството, аз с удоволствие лично ще се заема с вашето обучение непосредствено или чрез този посланик.

Време е да се сбогувате с поредния мит, присъщ на вашия свят, че Посланикът е изключителен човек. Действително има определени ограничения, свързани с вашето кармично минало, които могат да ви попречат да станете наш Посланик. Но това не може да ви попречи да служите в по-ограничена степен и все пак максимално приближен към Служението в качеството на Посланик.

Днес бих искал да дам пояснение по една тема, широко обсъждана във вашия свят. Това е въпросът за лъжливото посланичество, лъжливите учители и лъжливия път.

Имам намерение днес окончателно да ви изясня този въпрос. На въпроса за посланичеството, както и на всеки въпрос, засягащ вашия свят, е присъща точно същата дуалност, каквато е присъща на всичко във вашия свят.

Затова действително има посланици, които представляват Силите на Светлината, Йерархията на Силите на Светлината и има посланици, които казват, че представляват йерархията на силите на светлината, но те в най-добрия случай представляват само себе си, а в най-лошия случай действително са се предоставили на разположение на онези сили, които може да бъдат наречени сили на тъмата. Предпочитам да ги нарека сили, увеличаващи илюзията, т.е. сили, които в дадения момент се противопоставят на плановете на Бог за дадения еволюционен етап в тази Вселена.

Но каква е разликата между истинските посланици и фалшивите? От какво трябва да се ръководите при вашия избор? Този въпрос е много сериозен. Защото от вашия избор кой Посланик ще следвате зависи на чия страна ще се окажете в момента, когато става отделянето на зърното от плевелите. Може да си давате вид, че нямате нужда да правите никакъв избор и не е нужно да отдавате предпочитания на никой Посланик, че вие се доверявате само на онзи Бог, който присъства във вас, и на вашето Христово Аз. И това ще бъде правилна позиция при условие, че действително имате връзка с Бог, който е във вас или с вашето Христово Аз.

Но повечето хора все пак нямат такава връзка и следователно са принудени в една или друга степен да се ръководят от информацията, която идва отвън, от хората, провъзгласили се за наши посланици или за учители.

Какъв е критерият и в какво е разликата?

Преди всичко, истинският Посланик никога няма да ви принуждава да го следвате или да не го следвате. Задачата на Посланика е просто да снема информацията на физически план и да служи за ориентир в морето от различни религиозни течения и учения.

Той не се нуждае от вашата подкрепа и от вас в качеството на негови последователи. Вие сами по своя воля решавате да приемате ли като ръководство в живота информацията, която достига до вас чрез дадения Посланик, или не. Задължителни са такива качества, като безкористност и липса на желание за създаване на име и за придобиване на популярност. Единствената задача, която приветстваме и която трябва да изпълнява нашият Посланик, това е колкото се може по-широко разпространение на Учението с всички достъпни средства.

Ако преминем към разглеждането на категорията посланици, посветили се да служат на противоположните нам сили, тук е налице напълно противоположен стремеж към обкръжаване с последователи и ученици и използване на тези последователи за умножаване на своята власт, контрол и повишаване на своето благосъстояние във физическия свят. Тъй като противоположните нам сили нямат свой енергиен източник (те предпочетоха да се откъснат от единствения източник на енергия в тази вселена, Божествената Енергия), за поддържане на съществуването им е необходима вашата енергия. Под формата на вашето признание, вашето поклонение, вашите дарове, вашия данък. Подобни хора ще използват цялото си влияние, за да не можете самостоятелно да получите достъп до общуването със Силите на Светлината. А на такова общуване те не могат да ви научат, защото те самите го нямат. Те могат най-много да ви включат към своя егрегор, сформиран от енергията на последователите, които подаряват своята енергия на тези фалшиви посланици и фалшиви учители.

Трудно ще ви бъде да направите разлика, защото външно всичко изглежда еднакво. Вие чувате правилни думи. Виждате, че се извършват правилни действия. Възможно е дори да изпитвате състояния на религиозен екстаз. Но вашият духовен напредък под ръководството на фалшиви учители е невъзможен. В най-добрия случай ще тъпчете на място, а в най-лошия случай можете да загубите всичко, което сте постигнали.

Възлюбени, ако правилно сте избрали учителя и се вслушвате в думите, идващи чрез нашия Посланик, резултатът, плодовете, последствието от вашия правилен избор ще се проявят не след десетки години и не в следващия живот. Вие ще почувствате вътрешна промяна още през следващите няколко месеца.

Да, възможни са тестове, възможни са отстъпления назад, борба, спорове с вашето его, с вашата нереална част. И тези спорове, тези тестове, тази борба могат да бъдат твърде болезнени. Но трябва да разбирате, че без тази борба вашата нереална част не може да ви напусне и вие няма да можете да удържите победа над тази нереална част, ако постоянно следвате своето его и своите желания.

За да изтече гнойта навън, понякога се налага да се направи разрез, а това може да бъде болезнено и твърде неприятно.

Но ако не се избавите от гнойта в организма си, възпалителният процес може да обхване целия ви организъм и да го доведе до гибел.

Във вашия дуален свят не винаги това, което е неприятно, е вредно и не винаги това, което доставя удоволствие, е полезно.

Затова, възлюбени, дарбата за различаване е качеството, за което вие трябва да молите като за милост, която трябва да ви бъде дарена на първо място.

Трябва да засегна още един важен момент. Посланикът е човек, който стои на върха на планината. И всички мълнии, всички урагани удрят преди всичко по него.

Затова са много малко хората, способни да се удържат на върха на Божественото съзнание, намирайки се във вашия свят. И мнозина, преминали нашите тестове и заслужили своите мантии на посланици, впоследствие се оказаха неспособни да удържат съзнанието си на нужната висота и се лишиха от нашите мантии.

Затова, възлюбени, аз много добре разбирам вашите трудности, свързани с двойствеността на вашия свят и с невъзможността понякога да получите истинска представа за едни или други хора, събития и неща.

Мога да ви кажа, че вашето Висше Аз винаги знае Истината. И затова трябва да се доверявате само на вашето Висше Аз, а не на външни впечатления, думи и даже действия, предприемани от едни или други хора, провъзгласили се за наши посланици или ваши учители.

Фалщивите учители и фалшивите посланици се хранят с вашата енергия. И всичко, на което могат да ви научат, е как да подхранвате своето его. За съжаление човек, който има много голямо его, не е способен да разпознае нито нашите вибрации, нито нашите истински посланици. Но ние знаем, че рано или късно житейските изпитания и житейските ситуации ще го доведат при нашите посланици. И след всички изпитания такива хора ще са благодарни да получат възможност просто да седят в краката на своя Гуру и да чуват думите на Истината. И техните сърца, закалени в страданията, няма да може да бъдат заблудени нито от външния вид на някой Гуру, нито от това, че техният Гуру не е признат от силните на този свят.

Поискайте дар за различаване и ще получите това, за което молите.

АЗ СЪМ Санат Кумара.