Учение за истинската Вяра

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас в този ден.

За да ви стане ясна целта на моето идване, бих искал да се спра върху общоизвестни неща, приети във вашето общество на неговото стъпало на развитие. И така, вие живеете във вашия свят и рядко се сблъсквате с нещата, за които следва да се замислите най-напред. Вие сте загрижени за всичко, което ви заобикаля в живота ви. Мислите как да осигурите семейството си, какво да облечете или какво да похапнете. Има много суета във вашия живот. И ви се струва, че живеете напълно оправдано, както всички.

Но ако се замислите над това, което правите в живота си и доколко то е оправдано от гледна точка на Учението, което ви давах преди 2000 години, то нищо не се е променило. Време ми е отново да дойда във въплъщение и да ви говоря за същите тези неща, за които ви говорих тогава.

Помните ли, аз ви говорих да не се безпокоите за хляба насъщен и че полските лилии изглеждат много по-добре от вас. Небесните птици не орат, не сеят, а са сити. И Господ може точно по същия начин да сe погрижи за вас[1].

Защо вие, след като сте на върха на еволюционната стълба на земната еволюция, отделяте толкова много внимание на вашите най-обикновени потребности? Вие буквално издигате в култ облеклото, храната, престижните вещи.

Нищо не се е изменило от времето, когато дойдох във въплъщение преди 2000 години. Вие усвоихте много съвременни неща. Имате съвременна техника, автомобили, компютри, но съзнанието ви продължава да е на същото ниво, на което беше преди 2000 години. Това е печално.

Разбирате ли накъде клоня? Вие сте загрижени за куп ненужни неща, каквито има във вашия свят, и в 99 % от времето си сте заети с тези неща. Помислете, как можете да отидете при вашия Небесен Отец, ако сте постоянно заети със земните си проблеми.

Дори когато, както вие си мислите, се посвещавате на Бог, ходите на църква, молите се, спазвате църковните правила, дори тогава вие не мислите толкова за Бог, колкото се тревожите, какво мислят за вас другите хора. Как изглеждате, докато сте в храма, и как изглеждат другите хора, дошли заедно с вас в храма. Когато имам възможност да присъствам в храма по време на църковните служби, а аз не на всяка служба мога да присъствам, с удивление се вслушвам в мислите ви и улавям чувствата ви. И знаете ли, много рядко могат да се срещнат наистина Божествени чувства у хората. Като правило вие идвате в храма, за да решавате вашите земни проблеми – да живеете добре, да бъдете здрави вие и вашите роднини. А понякога обратното – вие желаете злото на други хора, ваши познати.

Вие продължавате да решавате в църквата земните си дела. Вие не мислите за Бог. И ако се приближавате до моя образ, то е само, за да помолите за нещо, което не ви достига в земния ви живот.

Помислете над моите думи. Струва ви се, че говоря загадъчно и е неясно накъде клоня.

Говоря за същото, за което говорих преди 2000 години. Аз се опитвам да ви накарам да разберете, че е необходимо да се замислите за душата си, за своите взаимоотношения с Бог и преди всичко с Бог вътре във вас. Аз ви учих на уединение с Бог по време на молитва и порицавах лицемерието[2]. Аз въставах против буквата на закона, принуждавах ви да мислите за духа. И сега говоря за същото нещо. Вас не трябва да ви интересува нищо друго, освен взаимоотношенията ви с Бог. И когато търсите Бог, за да стигнете до смисъла на живота и да започнете да учите другите на това, тогава вие не се приближавате до Бог, а само се отдалечавате от Него.

Само когато намирате пълно удовлетворение от общуването с Бог вътре във вас, и не чувствате никаква нужда да споделите вашата тиха радост с някого, защото сте напълно удовлетворени и щастливи, само тогава намирате истинския Бог. И аз имам възможност да ви наблюдавам с умиление. И вие започвате да усещате моето присъствие.

Аз съм винаги до вас! Но състоянието на вашето съзнание и вашата загриженост за светските проблеми ни разделят, отделят ни един от друг.

Аз толкова се стремя към общуване с вас! Толкова са редки минутите, когато имам възможност да вляза с някого от вас в пряко общуване. Толкова съм щастлив в тези мигове. Аз осъзнавам много добре, че всеки човек, който е имал този опит от непосредствен контакт с мен, вече няма да може да живее като всички. Той ще търси уединение и вътрешно общуване с мен. И без това общуване той вече няма да може да си представи себе си и своя живот.

Тази тиха радост и умиротворение, които излъчва такъв човек около себе си в живота, е по-добра от всякакви проповеди и наставления. Той се явява жив пример за единство с мен и с Бог, който е вътре в него.

Най-добрите и най-преданите християни са достигали това вътрешно единство в тишината на своите сърца. Но е имало и други, които са се опитвали да играят на умиротворение, на любов и благодат. И само един кратък поглед, отправен към тях, е бил достатъчен, за да определи човек степента на тяхното лицемерие и да се отдръпне от тях.

Аз бих желал да успеете да откриете в своето сърце дарбата на различаването и да различавате всички вълци в овчи кожи, зад каквито и красиви слова да се прикриват те и каквито и дела да вършат. Мнозина вършат като че ли правилни неща, говорят за Бог, ходят на църква, но в сърцата си те са много по-далеч от мен, отколкото много други, които не афишират своята вяра, но изпълняват заповедите на Отца в своето сърце.

Аз дойдох при вас в този ден, за да напомня за Учението, което давах преди 2000 години, но което и до днес не е изгубило своята актуалност. Искам да ви напомня, че ме разпнаха за Учението, което носех. И ако сега аз дойда и започна да давам моето Учение, точно по същия начин ще бъда подложен на преследване от страна на книжниците и фарисеите, които се намират в църквите.

Има истински служители, но още повече са фалшивите служители. Затова аз искам да правите различаване в своето съзнание и да не ругаете безразборно тази или онази църква, това или онова учение.

Правилното учение може да се пречупи неправилно в неочистените сърца на хората. Но това не означава, че учението е неправилно. Търсете Бог преди всичко в себе си, в своето сърце. И когато постигнете вътрешно съзвучие с Бог, за вас няма да са страшни никакви вълци в овчи кожи и никакви лъжливи пастири.

Аз бях радостен да дойда при вас в този ден и да напомня за моето Учение, което давах преди и с което идвам отново чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Иисус.

 

 


 

[1]Матей 6:25-33:
25. Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото?
26. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и Вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
27. Па и кой със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
28. Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат;
29. а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях;
30. и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци!
31. И тъй. Не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?
32. Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.
33. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

 

[2]Матей 6:5-6:
5. И кога се молиш, не бъди като лицемерите, които обичат да се спират по синагоги и по кръстовища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда.
6. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоя Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.