Учение за фокуса на Светлината

АЗ СЪМ Шива!

Аз дойдох в този ден на лятното слънцестоене!

За вас аз съм готов да преодолея всички трудности и препятствия, за да можете да се насладите на нашето общуване.

Сега искам да съсредоточите всичките си сили и способностите на вашата душа.

Освободете се от суетните мисли.

Угасете пламъка на желанията.

Прогонете противоречивите чувства.

Насладете се на вътрешния си покой.

На вечността.

На диханието на вечността.

Вдишване…

Издишване…

Свържете се с диханието на вселената.

Ето сега аз искам да споделя с вас Учението на Владиците.

Днес предмет на нашата беседа ще бъде това, което не може да се пипне и което много от вас не са способни дори да почувстват.

Ще се наложи да повярвате само на словата ми.

А ако не искате да вярвате, тогава няма смисъл нито да четете, нито да слушате моето Послание.

И така. В своите Послания, особено в началото на дейността на нашия посланик, ние споменавахме понятието фокус на Светлината.

Вие помните, че фокусът на Светлината беше пренесен от Америка в Русия през 2005 г.

Какво всъщност представлява този фокус на Светлината?

Днес ще ви дам Учение по тази тема.

Фокусът на Светлината – това е възможност да се провежда Божествената енергия. Това е реална точка в пространството и времето, която позволява да се пропуска във физическия свят огромно количество Божествена енергия.

Това количество Божествена енергия е напълно достатъчно, за да се извършат всякакви промени във всяка страна по света.

Обаче, за да се осъществят тези промени трябва да бъдат изпълнени определени условия.

Да започнем с това, че фокусът на Светлината не е закрепен някъде във физическия свят. Това не е камък, не е постройка.

Фокусът на Светлината е закрепен в телата на нашия посланик.

Това е нейната способност да провежда Светлина във физическия свят, която е била заслужена в много предишни въплъщения, а също и в това въплъщение.

Способността да се пропуска Светлина не означава, че Светлината, Божествената енергия ще постъпват в плътния свят.

За да бъде отпусната Божествена енергия, е необходимо решение на Висшите съвети на Вселената и решение на Кармичното Ръководство.

Сега фокусът на Светлината, който е закрепен във фините тела на нашия посланик, пропуска не повече от 10 процента от мощността, за която е разчетен.

Защо?

Защото на физическия план няма условия за реализация на нашите планове

. Ние казахме за възможността, която беше дадена на Русия през 2005 г.

Обаче, за да се реализира възможността трябваше да бъдат създадени условия на физическия план.

Ние многократно молихме да се погрижите за нашия посланик.

За това са необходими предани сърца, сърца, които са готови много да пожертват заради делото на Светлината, заради плановете на Владиците.

Как работи фокусът на Светлината?

Отначало трябва да се намерят устремени и предани сърца.

Върху основата на любовта, благодарността, уважението и почитанието към нашия посланик те могат да получат част от Божествената енергия, която разпространява във физическия свят нашият фокус на Светлината.

И според това как нараства количеството на хората, които са способни да възприемат нашите енергии, ние увеличаваме мощността на източника на енергия, започваме да нагнетяваме енергия през фокуса на Светлината във физическия свят.

Всеки наш предан ученик получава все повече и повече Божествена енергия. Това е също, както от една атомна електростанция по проводници протичат токове към много обекти и задвижват механизми, машини, осветяват жилища, улици.

По същия начин през сърцата на тези, които са готови, Божествената енергия изпълва пространството. Вибрациите на физическия план се променят и много неща, които се случват сега на земята, няма да могат да се случват, когато пространството е изпълнено с Божествена Светлина.

Точно както по бял ден за престъпника е по-трудно да върши тъмните си дела.

Обаче не се случи това, което очаквахме.

Нашето Учение не беше търсено от хората.

И въпреки, че много хора четат нашите Послания, сред тях отсъстваха тези, в чиито сърца гори в пълна степен пламъка на Служението.

Ще повторя още веднъж – пламъкът на Служението се разгаря само върху основата на абсолютната преданост към Владиците и към нашия посланик, върху основата на любовта, благодарността и почитанието.

За десет години ние не успяхме да съберем достатъчно количество предани на нас сърца.

Затова фокусът на Светлина не успя да заработи с пълна мощност.

Затова хората не получиха достатъчно количество енергия за преобразуването на физическия план.

А след опита за физическа разправа с нашия посланик през 2012 г., аз й заповядах незабавно да напусне Русия.

По такъв начин Божествената възможност сега е отнета от територията на Русия.

Фокусът на Светлината е преместен от Русия.

Човешкият интелект е склонен да свързва разцвета на една или друга страна, икономическото чудо, случващо се в тази или онази страна, с достиженията в областта на науката, техниката, управлението, откриването на прогресивни технологии.

Обаче това е само следствие на това, че народът на една или друга страна позволява на нейната територия да пребивават посланиците на Владиците.

Не всички наши посланици се афишират. Много от тях са напълно неизвестни. Обаче те успяваха да работят и да провеждат Божествената енергия там, където това е било необходимо по плановете на Владиците.

А когато нашите посланици се преследват, подлагат се на гонения и не се почитат, тогава страната се изправя пред пропаст…

Ситуацията може да бъде променена във всеки момент.

При Бог запасите от енергия, необходими за преобразуванията, са неограничени.

Обаче всички преобразувания на физическия план могат да се извършват само чрез сърцата на хората.

С вашите ръце и вашите крака.

Затова се казва, че бъдещето зависи от всеки един от вас.

Буквално от всеки един от вас, които сега четете тези редове.

А доколкото Русия се явява ключова страна, от промените в която зависи бъдещето на цялата планета, то липсата на преобразования в Русия ще се отрази върху цялата планета още в най-близко време.

Този път Божествената възможност не беше реализирана.

Ще има ли следваща и кога?

А това, възлюбени, зависи от всеки един от вас.


АЗ СЪМ Шива!


 

Аудиозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)