Учение за енергията на Божествената Майка

АЗ СЪМ Павел Венецианеца, дошъл при вас.

АЗ СЪМ Владика на Третия Лъч, Лъчът на Любовта. Едва ли може да се намери на Земята такова изкривяване на другите лъчи, каквото срещаме при Лъча на Любовта. И това е напълно обяснимо. Ако поради дуалното състояние на света бяха изкривени всички други Богокачества, но се беше съхранила в своя изконен вид само Божествената Любов, целият свят би имал други очертания. Любовта. Качеството Любов, Истинска Любов, Божествена Любов, ето какво катастрофално не достига сега във вашия свят.

Аз дойдох да утвърдя Любовта. Дойдох да ви дам Любов.

Световете се създават с Любов и се разпадат заради недостиг на качеството Любов. Затова дойде време решително да се замислите за Любовта и нейните прояви в живота ви.

В действителност у болшинството хора е напълно блокирана сърдечната чакра, която отговаря за предаването на енергията на Любовта във вашия физически свят. Затова усещате недостиг на Любов и се опитвате да компенсирате този недостиг със странни практики, като стимулирате чисто физиологическите си инстинкти. Повярвайте ми, че голяма част от изкривяванията на Божествената Енергия във вашия свят е свързана именно с неправилното използване на енергията на Божествената Майка, или казано другояче, на вашата сексуална енергия.

Бог ви е дал Свещен Огън, Пламъка на Свещения Огън, който ви прави подобни на Богове. И повярвайте ми, този пламък и тази енергия са ви дадени не за да ги използвате за свое удоволствие. Колкото повече използвате своя Свещен Огън, без да се замисляте, толкова по-голяма карма си създавате. Вашите средства за масова информация и поведенческите стереотипи във вашето общество за начина на обличане и на държание стимулират неправилното използване на вашата сексуална енергия.

Ще мине време и ще можете да разберете истинското предназначение на дадения ви от Бог дар на Свещения Огън.

Но сега трябва да разберете, че всеки път, когато не използвате този свой дар в съответствие с Божественото предназначение, вие създавате карма. Създавате карма, защото разпилявате Божествената енергия за получаване на празни, чисто животински удоволствия. Впрочем животните в това отношение постъпват много по-разумно от вас. Те поне използват сексуалната енергия в рамките на годишните цикли в определеното за това време на годината.

По време на сексуалния акт се осъществява гигантско освобождаване на Божествена Енергия. То може да се сравни с избухването на свръхнова звезда. Знаете, че накъдето е насочено вашето внимание, натам тече вашата енергия. И ако в момента на освобождаване на Божествена енергия мислите за получаване на удоволствие за себе си или за своя партньор, вие използвате сексуалната си енергия не по предназначение. На мнозина от вас моите думи могат да се сторят съвършено непобиращи се в рамките на съзнанието, което имат. Напълно си давам сметка, че думите ми за мнозина ще звучат странно. Но аз съм длъжен да ви информирам за най-елементарните основи на Божествената Етика, с които са запознати дори животните, но за които по някакви причини човечеството е забравило.

Всичко в този свят принадлежи на Бог. И вие сте частици от Бог. Затова всичко, което правите, всички ваши действия трябва да се съгласуват с Божествения закон и да са в рамките на този Закон. Ако правите нещо без волята на Бог, по този начин нарушавате Закона на тази Вселена и създавате карма.

Затова, колкото и странни да ви се сторят моите инструкции и препоръки, моля ви като начало поне просто ги изслушайте.

Преди да постъпите към сексуален акт, моля погрижете се вашите действия да са в съответствие с Волята на Бог. Трябва да имате законен брак с вашия сексуален партньор. Не трябва да влизате в каквито и да било сексуални отношения със случайни партньори и с хора от вашия пол.

Защо е необходим постоянен партньор, с който вашите отношения са узаконени?

Работата е в това, че при изпълнение на съпружеските ви задължения се осъществява пряк обмен на енергия между вас и вашия партньор. Ако по време на обикновено общуване с хората вие постоянно обменяте енергия, обменът на енергия по време на сексуални отношения се усилва многократно. Фактически вие обменяте всичките си енергии – и добри, и лоши. Вие поемате кармата си един от друг и споделяте своите заслуги със сексуалните си партньори. И ако сте в законен брак, в съвместния живот вие имате възможност да отработвате не само своята карма, но и кармата на своя съпруг, ако тя надвишава вашата.

Сега си представете, че влизате в сексуални взаимоотношения с много партньори. Представете си, че много от тях имат много по-малък процент отработена карма от вас. И техните кармични дългове могат да са много по-тежки от вашите. Възможно е те да са дошли в този свят да отработят карма за убийство или предателство и други най-тежки видове карма. И ето вие, без въобще да се замислите, влизайки в сексуални отношения с тях, поемате част от тяхната карма. И ако при това имате законен брак, после вие пренасяте тази карма в своето семейство. И след всичко това се чудите защо възникват всичките ви житейски проблеми?

Сексуалната енергия има същата природа като енергията, използвана за творчество и съзидание във вашия свят. И когато пилеете своя сексуален потенциал за наслаждение, по този начин се лишавате от творческа енергия, сами ограничавате своето развитие. Фактически голямата част от населението още в зряла възраст е толкова опустошено от злоупотреба със сексуалната енергия, че е съвършено неспособно за висша съзидателна дейност. То просто не е способно да стане не само сътворец на Бог, но и да изпълнява обикновена за вашия свят творческа работа.

Целта на моята днешна диктовка е да поставя пред вас много важен въпрос. И аз правя това открито и колкото може по-откровено, защото, повтарям още веднъж, по-голямата част от изкривяванията на енергията от човечеството се дължат именно на злоупотреба с енергията на Божествената майка.

Всеки акт на вашите съпружески взаимоотношения трябва да извършвате в името на Бог. Обърнете се с молитва към Бог и посветете на Бог Свещения Огън, който ще се освободи при вашия сексуален контакт. Помнете, че накъдето е насочено вашето внимание, натам тече вашата енергия. И ако вие посветите на Бог освобождаването на вашия Свещен Огън, с това ще насочите цялата освободена енергия във висшите сфери на Светлината. И тази енергия после ще се върне при вас като благословия за вас и вашите деца.

Постарайте се да използвате Енергията на Божествената Майка само за зачеване на деца. И ако на първо време ви е трудно да си наложите такива ограничения, постарайте се да сведете броя на контактите си до един-два седмично.

Не забравяйте поне мислено да насочите цялата освобождавана енергия към Бог. Молете Бог тази енергия да бъде насочена като благословия към вас, вашите деца и цялото ви семейство. Винаги помнете, че всяко ваше действие във физическия план може да се използва както за добро, така и за зло. Всяка минута и всяка секунда от вашето пребиваване във физическия свят вие получавате Божествена Енергия и я насочвате или към създаване на илюзии, когато тя се утаява в този свят и умножава илюзията, или насочвате енергията си в Божествения свят, като увеличавате съкровищата си на небесата, създавате блага карма и увеличавате заслугите си.

Главното, което ще определя живота ви е това, как ще използвате сексуалната си енергия.

Бих искал внимателно да се запознаете с днешната лекция и да се постараете да приложите в живота си всичките ми препоръки

АЗ СЪМ Павел Венецианеца.


Звукозапис на диктовката. Текста читае Т.Н. Микушина.