Учение за Единството

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. АЗ СЪМ...

АЗ идвам, за да сверя нашите вибрации. Ние трябва да бъдем Единни...

Ние трябва да бъдем Единни.

Ние трябва да бъдем Единни.

С кого?

С какво?

Защо?

Ние си спомняме за Божествения свят и се устремяваме към Божествения свят. И в тази хармония на устремяването към Единния ние усещаме Живота, Единството, Покоя, Хармонията... Усещаме пълно удовлетворение, пълно насищане на всички наши чувства и желания.

Всеки друг стремеж към единство, което предполага единство с някого или с нещо, стоящо по-ниско от Божественото ниво, е илюзорно или временно единство, единство, което хората сами измислят в умовете си.

Всеки път, когато призовавате някого към единство и всеки път, когато чуете призив за единство, помислете към кое ниво на Вселената принадлежи този призив. Всичко живо на планетата в крайна сметка трябва да бъде обединено в точката, от която е започнало Творението. Затова когато хората говорят за единство, те по-скоро разбират някакъв свой еталон за него. Еталон, който принадлежи на по-нисък план от Божествения.

Казаното не означава, че не трябва да има стремеж към Единство, това означава само, че една и съща дума има различно отражение в различните съзнания и Единството, за което говоря Аз, няма съответствие във вашия свят.

Затова вие сте принудени да използвате еталоните и представите, които съществуват в ограниченото човешко съзнание.

Затова Аз не казвам, че не трябва да има стремеж към Единство, Аз казвам, че съществува различно ниво на разбиране на това понятие на различните нива на съзнанието.

Вие трябва постепенно да преминавате към все по-голямо и по-голямо Единство и Единение. Този процес за съжаление не е възможно да бъде завършен нито за едно прераждане, нито за много прераждания. Но ако не пази в своето съзнание ориентирите, правилните образци, еталоните на поведение и стремежи, обществото се разболява и е обречено на умиране.

Затова е много важно постоянното обновяване на нравствените и моралните ориентири в обществото. Общество, лишено от идеали, е обречено на смърт.

Здравото общество винаги предполага наличие на високи нравствени и морални ориентири.

Затова настъпи време да се обнови Заветът даден от АЗ СЪМ Съществуванието на Мойсей и пророците. Настъпи моментът, когато всеки истински и верен трябва да вземе решение в сърцето си: чий е той?

Способен ли е да провежда в този свят Божествения Закон, или се стреми към проявление на анти-закона, на закона, който е ограничен в рамките на едно човешко съществуване?

Всяка система, която е съсредоточена само върху удовлетворяване на личните потребности и не е способна да излезе от рамките на заобикалящата я илюзия, е обречена.

Единствено вие самите сте способни да осъществите избора, който трябва да се осъществи.

Остана малко времето. И колкото и да се стараете да отложите момента на вземане на решение, всеки от вас ще направи своя избор.

Всеки ще избере света, към който се стреми. И ако се стремите към тленния свят и неговите залъгалки, вие се обричате на унищожение заедно с този свят. За да продължите своето съществуване, трябва да преминете на ново ниво на съзнанието, на нивото, което ще ви позволи да усетите своето Единство с всяка частица Живот.

И щом успеете в съзнанието си да усетите това Единство дори само веднъж, вие ставате безсмъртни. Вие не умирате, вие живеете вечно, защото сте възкръснали от мъртвите и сте преминали към Вечния Живот.

Това Учение е давано много пъти. И възлюбеният Иисус, и възлюбеният Гаутама Буда, и много, много пророци, вестители и посланици са учили на тази велика Истина.

Но досега единици са способните да възприемат тази Истина. Да я възприемете не с ума си, а да я възприемете с цялото си същество, така че тази Истина да влезе във всяка клетка на тялото ви и тази клетка да се преобрази на нивото на ДНК. И това преобразяване ще бъде за вас знак към Спасението.

Твърде много са хората, които говорят неща, подобни на тези, които ви казвам Аз. Но има една много важна особеност, която прави даваното от Мен Учение различно от многото други.

И тази особеност се отнася за момента, в който вие сте готови да се пожертвате за спасението на света. Когато достигате най-високата точка на осъзнаване на Единството с всяка частица Живот, вие разбирате, че не сте нещо отделно от цялото Творение, че вие сте цялото това Творение, и ако умира някоя ваша част, вие все едно, продължавате да Живеете.

Щом достигнете в съзнанието си тази точка на разбиране, вие наистина ставате безсмъртни. Вие ставате единни с Единното.

И както и да се развие по-нататък вашият живот, вие постоянно ще помните за този момент на Истината, за озарението, което сте получили от Мен.

Пожелавам на всички вас през Новата година да получите това озарение.

Нека Земята да живее.

Нека светът да добрува.

Нека бъдат щастливи всички живи същества.

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. Ом. Ом. Ом.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.