Учение за действието на физически план

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл в този ден при вас за нови наставления.

Дойдох да ви дам Учение, което вие навярно вече сте чували, но всеки път, когато възприемате старата като света Божествена Истина, вие сте в състояние да я осъзнавате на все по-високо и по-високо ниво.

Има сред вас такива, които не са готови и не искат да знаят за никаква Истина и тях напълно ги удовлетворява светът, който ги заобикаля. Само че аз не се обръщам към тях. Аз се обръщам към онези от вас, в чиито сърца гори огънят на устрема към един по-хубав свят, които са готови на пожертват много неща, дори да пожертват живота си, за да донесат нови образци във физическия свят, за каквото и да се отнасят тези образци и в каквато и сфера на дейност да се проявяват. Има прекалено много несъвършенства във вашия свят, които трябва да се заменят с по-съвършени образци. Над това работим заедно с нашите предани ученици, които са с нас от хилядолетия, които идват въплъщение след въплъщение, за да помогнат в проявяването на Божествените образци във физическия свят.

Има различни нива на възприемане на Истината и има различни нива на Служение. За някои хора е напълно достатъчно да четат молитви, розарии, повели и мантри. Има други хора, които са хармонизирали своите тела по пътя на дългото Служение на Живота и те са готови да работят за Братството. Те са готови за изпълнение на Служение, изразяващо се в конкретна работа на физическия план. Много други идват във въплъщение, за да свършат много малка работа. Необходимо е в нужния момент да се подкрепи нашето дело, да се излезе в негова защита и тази малка работа, извършена в необходимия момент, е в състояние да отвърне съзнанието на милиони хора от ненавистта, неприязънта, недоверието към Божествената Любов, Хармонията и Божествения порядък.

В работата, която вършат нашите предани ученици, няма малки дела. Всички дела, извършени в руслото на Божествената еволюция, са еднакво почетни и човешкото съзнание не може да оцени доколко едно или друго изпълнявано поръчение за Братството е с по-голяма значимост.

Няма дребни неща в Божественото Служение. И винаги, когато ви се струва, че вашият принос е незначителен и че от вас нищо не зависи, спомнете си тази моя диктовка, спомнете си моите думи за величието на всяко дело, извършено за Общото Благо в акта на безкористно Служение. Помнете, винаги помнете, че е важно не самото дело, а импулсът, зарядът, който влагате в действието си на физическия план.

Ако влагате целия заряд на Любовта, който притежавате, ако извършвате малко дело, но с голяма Любов, тогава този ваш принос е способен да измени много неща на планетата Земя.

Не трябва да забравяте, че вие не сте само физическо тяло. И ако за физическото ви тяло има значение това, което можете да видите с очите си и можете да пипнете, то за вашите фини тела е много важно състоянието, в което действате. Финият свят е много отзивчив към вашето вътрешно състояние и вътрешната ви настройка. Затова дори когато извършвате правилни постъпки на физическия план, но действате в не най-добро състояние на съзнанието си, тогава можете да създадете във финия план такава преграда, която в най-неподходящия момент ще обърне всички полагани от вас усилия с главата надолу.

Не забравяйте, че всичките ви тела трябва да бъдат уравновесени в момента, когато осъществявате действия на физическия план.

Искам още да се спра на практиките, които използвате, когато се опитвате да правите нещо с мисълта си, когато се съсредоточавате за изпълнението на някаква задача на финия план. Действително, ако сте адепт от най-високо ниво, тогава всяка ваша мисъл и всяко ваше мислено излъчване могат да бъдат осъществени не само на финия план, но и на физическия план. Но ако вие, без да притежавате съвършенството на адепта, се опитате да творите на финия план с мисъл или чувство, тогава пораждате същите несъвършени образци, с които е наводнен вашия свят, само че на финия план. И после, след като мине определено време, вие ще бъдете принудени сами да въвеждате порядък в онези слоеве на финия свят, които сте замърсили със своите неправилни действия.

Не е ли по-лесно да започнете да вършите дела на физическия план, но в правилно състояние на съзнанието? Тогава всички ваши правилни и неправилни състояния на съзнанието ще намерят претворение и ще можете със своите физически органи и чувства да видите несъвършенството в творението си и да го поправите.

Много е трудно да се твори слепешката. Затова, като се намирате във физическия план, за вас е по-лесно да започнете да извършвате действия в него, но в правилно състояние на съзнанието. Тогава ще можете нагледно да видите резултата от своите действия и навреме да поправите грешките.

Учете се на практическа работа, насочена за преобразуването на вашия физически свят.

Когато с вашето несъвършено съзнание се намесвате във финия свят и се опитвате да го преобразувате, в 99 процента от случаите не се получава нищо смислено. Повярвайте, че на финия план и на по-високите нива на Битието се намират достатъчно същества, които вършат своята работа там. И когато вашето съзнание ви позволи да напуснете земното кълбо и да не се прераждате в плътно тяло, пред вас ще се отвори нов хоризонт за работа, свързан с друг план на Битието.

А сега вие сте дошли във вашия свят да вършите конкретни дела на физическия план.

Изискването за молитва преди извършването на конкретна работа остава в сила, тъй като в молитвено състояние на съзнанието можете да се хармонизирате и да изпълните стоящата пред вас задача по най-добрия начин.

А сега искам да се спра върху влиянието, което ви оказват некачествените ви мисли, насочени към когото и да е. Повярвайте ми, че всяка ваша отрицателна мисъл-форма е способна да привлече от пространството точно такива съзвучни по вибрация мисъл-форми. И без сами да забележите това, вие се оказвате в такъв зловонен облак от некачествени човешки произведения, че преставате да виждате Истината и да я различавате. И затова най-доброто за вас ще бъде да държите съзнанието си постоянно настроено към Божествени образци. Твърде много хора, които не практикуват никакво учение и никаква религиозна практика, а само се ръководят в живота си от Божествените норми и принципи, са преуспели много повече, отколкото други, които смятат, че са постигнали големи успехи по Пътя, но още не са направили нито една крачка към Божествения Връх.

Аз ви моля в свободното си време да поразмислите над това мое послание. И не бързайте гневно да отхвърляте или да осъждате това, което чухте. Защото има разлика между мен и вас и би било добре да получите малко от смирението, което имам аз.

АЗ СЪМ вашият брат Гаутама.