Учение за Будда съзнанието

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл отново при вас.

Аз дойдох при вас в този ден, за да кажа за главното в работата, която ние извършваме на Земята. Това главно е свързано с промяната на съзнанието на земните хора. Всъщност, този наш принцип на работа остава неизменен в продължение на много милиони години.

Щом човек достигне в съзнанието си ниво Будда, всичко около него в живота придобива съвършено друг смисъл и значение. Защото това, което за обикновения човек представлява само поредица от събития и промяна на мислите и чувствата, за човека Будда то представлява книга на Живота, която той може да чете, прелиствайки страница след страница. Когато достигате нивото на Будда съзнание, вие осъществявате в съзнанието си преход към следващия етап на еволюционното развитие.

Аз не давам моето послание само на будистите или само на онези, които вярват в мен като Господ на Света Гаутама Будда. Аз давам моето послание на цялото човечество, на онези хора, които са способни да го разберат, осъзнаят и осъществят в живота. Защото в действителност не е чак толкова важно как ще се нарича следващата степен на еволюция на вашето съзнание, важно е вие да се издигнете на тази степен на своето еволюционно развитие с по-малко загуби.

Аз се обръщах към вас през тази година[1], по времето когато Земята преживяваше критичен момент, поредната кризисна точка. Периодично на Земята възникват ситуации, които изискват неотложна намеса на много легиони на Светлината. И аз се обърнах към вас за помощ в онзи критичен момент, защото е необходимо вие да се прониквате с отговорност за всичко, което става на планетата Земя.

Нивото на съзнание Будда ви позволява да се издигнете в съзнанието си до такова разбиране, при което за вас няма никакво значение нито националното, нито имущественото, нито политическото, нито религиозното разделение. Защото вие се издигате над всякакви разделения, създадени от човешкото съзнание, и ставате способни да виждате само Единство зад цялото многообразие на живота.

Във вашия свят хората, които са достигнали състояние на Будда съзнание, не могат дълго време да остават сред тълпи от хора. Защото нивото на Будда съзнание предполага оказване на помощ на всички човешки индивиди, които имат нужда от помощ. И веднага щом истински Будда попадне във вашите градове, той жертва своето ниво на съзнание и отдава всички получени достижения, за да осигури помощ на нуждаещите се. Толкова много хора във вашите градове се нуждаят от нашата помощ. Толкова много бедствия и страдания има във вашия свят. И затова онези Будди, които идват във вашия свят, извършват акт на саможертва, потапяйки се сред вас, разтваряйки в океана на човешкото море своите съвършени енергии, като по този начин извисяват съзнанието на човечеството и позволяват на хората да осъзнаят съществуването на Висшия Закон, действащ в тази Вселена.

Има други човешки индивиди, които са дошли във вашия свят, за да осъществят връзка между световете. За да служат за вашия свят като източник на Светлина, като маяк, който сочи пътя сред житейските несгоди и неуредици. Винаги има хора, носещи огън в сърцата си и готови да служат на човечеството. И ако се огледате внимателно около вас, ще можете да разпознаете зад обикновените човешки прояви нивото на Будда съзнанието.

Аз дойдох днес, за да ви помогна да осъзнаете, че вашето съзнание е много гъвкаво и за един ден мнозина от вас са способни да се издигнат в съзнанието си до нивото на Будда. Въпросът е само в това, да можете да поддържате това състояние на съзнанието колкото може по-дълго. Затова ще ви се наложи да си осигурите такива условия на съществуване, които ще ви позволят дори тогава, когато излезете от равновесие, отново да възстановите хармонията колкото е възможно по-бързо. Мнозина от вас изпитват много възвишени състояния на вътрешна хармония и покой. Не са много будистките манастири, в които монасите са способни да достигат такива възвишени състояния на съзнанието. Сега на вас ви е нужно да разширявате това състояние и да го направите водещо в живота си. Да направите така, че нищо, което се случва в живота ви, да не може да ви извади от състоянието на Божествена хармония и покой.

Трябва да продължавате редовно да правите подобни опити, защото от това до каква степен реално можете да запазвате състоянието на вътрешен покой и хармония зависи на колко хора около вас ще можете да предадете това ваше състояние на хармония, покой и щастие. И от това, колко хора ще са способни да бъдат постоянно в хармонично състояние на съзнанието, зависи ситуацията на цялата планета. Всички урагани, катаклизми и стихийни бедствия са само проявление на дисхармонията в съзнанието на човечеството като цяло.

Вие не можете да дарите всички с Будда съзнание, но можете да предадете своето вътрешно хармонично състояние на хората около вас. Вашата аура може да се разширява и онези, които попаднат в нейното поле, усещат върху себе си това въздействие. На мнозина им се струва, че са излезли от привичното си състояние на съзнанието и те ще се опитват да понижат своите вибрации, като използват универсалните средства за това: алкохол, никотин, силна музика с накъсан ритъм. Но процесът на проникване на високи вибрации във вашия свят ще продължава. Качеството на съзнанието на индивидите, които ще поемат върху себе си поддържането на хармонията в големите градове, ще нараства. Мощта на вашето съзнание ще предизвиква на финия план противодействието на цели пълчища, поддържащи илюзията. Но винаги помнете, че вашата сила е в това да не влизате в борба, вие изтласквате отрицателните енергии на този свят с мощната Любов на своите сърца и претопявате с мощта на своята Любов негативните енергии в положително насочен вектор на хармонията, покоя и Любовта.

Вие трябва постоянно да осъзнавате връзката си с голямото множество светли души на планетата. Заедно вие образувате мрежа на Светлината, която е разпростряна по цялата планета. Във всяка страна, във всяко населено място има хора, които са пожелали да носят Светлината, за да осветяват Пътя на онези, които все още блуждаят в тъмнина.

Достигането на Будда съзнание не е крайна цел на вашето въплъщение. Вие не трябва да се стремите към лични достижения. Трябва да помагате на онези, които се нуждаят от вашата помощ. И ако пред истинския Будда стои въпроса: да продължи ли да се занимава със своето усъвършенстване в Бог или да пожертва всичките си достижения за това, човечеството да продължи своята еволюция, истинският Будда ще жертва всички свои достижения, за да продължат земните еволюции. Способността за саможертва за Всеобщото Благо е качество на всички Будди и Бодхисатви от миналото и настоящето.

Желая ви успехи в достигането на състояние на Будда съзнание.

АЗ СЪМ Гаутама Будда, ваш брат.

 

 


 

[1]Гаутама Буда говори за диктовката от 7 март 2007 г. „За текущата ситуация на Земята”.