Учение за Будда и преумножаване на Будда съзнанието 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново.

Съгласно традициите, ще ви дам Учение. Но възприемането от вас на това Учение може да представлява трудност за външното ви съзнание. Това е Учение за Будда. За този етап от вашият Път, който неизбежно трябва да достигнете и който рано или късно ще достигнете.

Всеки от вас има потенциал да стане Будда. Също както всяко семенце има потенциал да стане растение и на свой ред да дава семена.

Нивото на съзнание е всичко, което ви отличава от Будда.

Едни семена попадат в благоприятни условия и покълват много бързо. Други семена изискват значителни усилия, за да покълнат. Но никога не трябва да се забравя, че всички вие се намирате в градина, в която градинар е сам Господ Бог. А Той е много грижлив градинар. Затова дори израстването ви до Будда да изисква от вас много големи усилия, вие все едно ще станете Будда. Не можете да не станете Будда, защото това е естествено и закономерно стъпало на вашето развитие. Не искам да се спирам сега на тези души, които не искат да се развиват и не искат да следват Пътя, който е заплануван за тях. Знаете, че в действителност не всички семена покълват. Има определен процент семена, от които не израстват растения. Има определен процент сред растенията, които загиват, преди да успеят да дадат плодове.

Но трябва да знаете към какво да се стремите. Вие трябва да се стремите да станете Будда.

В действителност, нивото на съзнание Будда, когато го постигнете, е подобно на растението, което е в стадий да дава плодове. И когато човешкото същество достигне до нивото на Будда съзнание, то е способно да дарява със своето съзнание милиони същества, които се намират на по-ниски стадии на еволюционно развитие. Това много прилича на разпръскването на семената от възрастните растения. Будда сее семената на Будда съзнанието в човешките същества. И тези семена остават в тях известно време в скрито състояние. Но настъпва време, което се определя от космическите срокове, и семената на Будда започват да покълват в тези човешки същества.

Будда сее искрите на своя Разум в човешките същества. Идва срокът и тези искри на Разума започват да се разгарят и стават забележими. Във всеки от вас е скрито семето на Будда, искрата на Разума, която е посята във вашето същество преди милиони земни години. И сега настава времето, когато тази искра от съзнанието на Будда започва да се проявява.

Това не е интелект. И това не са вашите способности, които ви позволяват да съществувате във физическия свят. Това е Разумът, който се намира във вас и е тъждествен на Божествения Разум. Онова нещо във вас, което ви дава възможност да достигнете до Божествения стадий на развитие и да станете Богочовек.

Както семето се жертва, за да даде възможност да се появи растението, точно така Будда се жертва, за да даде възможност на семената на Разума да покълнат в милиони живи същества. Това е висша саможертва, на която ставате способни, когато съзнанието ви достигне до ниво Будда.

Именно саможертвата на великите Същества на Светлината преди милиони години доведе до получаването на Разум от човечеството и благодарение на този Разум то започна да се различава от животните.

Вие получихте вашия разум като акт на безгранична саможертва, осъществен от велики Същества от Светлина, които се разтвориха в човечеството на Земята с надеждата, че някога тези семена ще покълнат и ще дадат умножено Будда съзнание. И вместо седем велики Същества от Светлина, В селената ще получи милиони Будди.

По този начин протича развитието, така се умножават заслугите.

Но от момента на посяване на семената до момента, когато растението започва да дава плодове минава време, естествен срок. За човечеството на Земята този срок е милиони години.

Божествената алхимия е такава, че Съществата на Светлината, които първоначално са се пожертвали, за да дадат на човечеството на Земята Разум, са се разтворили в хората, в милиони животопотоци. И те ще могат да възстановят своята идентичност напълно едва след като всички човешки същества, които тогава останат на Земята, достигнат до нивото на съзнание Будда.

Във всеки Възнесен Владика присъства искра от по-висше Същество на Светлината и когато човек достига до възнесено състояние на съзнанието, тогава той получава способност да върне тази искра Разум, която му е послужила като мая в недрата на неговото същество и благодарение на която е станало неговото развитие. С всяко възнесение Небесата ликуват. Всяко възнасяне дава възможност на тези Велики Духове, които са дарили човечеството с Разум преди милиони години, да получат все по-голяма и по-голяма цялост.

Когато човешко същество достига до стадий на развитие Будда, то от своя страна повтаря този пример, който са дали великите Същества от Светлина. И всеки Възнесен Владика, достигнал до ниво на съзнание Будда, има възможност да дари частица от себе си на тези индивиди, които още са във въплъщение, с които този Възнесен Владика е бил кармично свързан и с чийто живот неговата история на съществуване на планетата Земя е била много тясно преплетена.

Разбира се, вашият животопоток трябва да даде съгласие за присъствието на частица от Възнесения Владика във вас.

Ще ви кажа нещо повече. Всеки пророк, Посланик, месия, е имал вътре в себе си присъствие на по-висши Същества. Понякога това не е било едно Същество на Светлината, а няколко. Присъствието на Съществата на Светлината вътре в храма на индивида, намиращ се във въплъщение, се обуславя от степента на достижения на този индивид. Вие няма да можете да издържите вътре в себе си Светлината от присъствието на Висша Същност, ако не сте готови, ако не сте достигнали до определено ниво на чистота на четирите низши тела и съответно, ако нямате високи вибрации, съответстващи на достигнатото високо ниво на съзнание.

Това знание, което ви давам днес, не е ново знание. То е било известно и се е преподавало във всички известни Школи на Мистериите и е отразявано в много книги и научни трудове.

Всичко се променя и настъпва етап, когато това, което е било достъпно за малцина напреднали ученици, става достъпно сега за много повече хора. И само нивото на вашето съзнание ви отделя от възможността да разберете и напълно да оцените величието на Твореца. Неговата грижа за всяко живо същество и възможностите, които предоставя Законът на тази Вселена за развитието на всички населяващи я души.

Днес ви разказах красивата легенда за Буддите и за умножаване на съзнанието на Будда.

Когато семето покълне и растението започне да се развива, то среща множество препятствия по своя Път на развитие. Това са и сушата, и наводненията, и жаркото Слънце, и насекомите вредители. Всеки индивид при своето развитие на планетата Земя се сблъсква с много препятствия. Всеки индивид е принуден да преодолява множество препятствия. Но препятствията са ви необходими, за да расте вашето съзнание. Вие ставате Будда едва когато преодолеете всички препятствия. Вие ставате Будда едва когато излезете в своето съзнание извън границите на илюзорния свят.

А сега за най-главното, което искам да ви кажа. Учението, което току-що получихте, е друга гледна точка за падението на Луцифер и падението на ангелите.

И от примера за тези две гледни точки за едно и също събитие вие можете да съдите колко неузнаваемо може да изкриви човешкият ум дори най-високия подвиг на Духа.

Наистина, всеки съди за всичко по себе си, всеки вижда във всичко собствените си недостатъци.

Това, коя от двете легенди ще приеме вашият външен ум, ще ви подскаже доста много за вас самите.

Всяко събитие, което се случва в материалната Вселена, има качеството дуалност, двойственост. И колкото по-високо ниво достига вашето съзнание, толкова по-малко отрицателни неща виждате в заобикалящата ви действителност и все повече и повече виждате позитивното, Божественото.

И когато вашето съзнание достигне до достатъчно висока степен на чистота, с удивление ще откриете, че всичко около вас се е променило. И вместо падналите ангели, които ви заобикалят и с които сте се борили неуморно, ще видите човешки същества, които страдат и се нуждаят от вашата помощ.

Но за да стане преображение във вас и вашето съзнание, трябва да желаете да вървите по Пътя, трябва да се изложите на ветровете на промяната и да не се боите от нищо. Нищо не ви заплашва във вашия свят, освен нереалната част от вас самите, която привлича във вашия свят всички негативни ситуации и обстоятелства.

Желая ви да постигнете просветление още в този живот. Аз и всички Възнесени Учители сме готови да ви служим и да ви оказваме цялата необходима помощ.

Но никога не забравяйте: невъзможно е да се помогне на индивид, който не моли за тази помощ и който смята, че не се нуждае от нашата помощ.

Винаги помнете, че вие сте деца по въпросите на познанието на Божествената Истина и за дадения етап от развитие на вашето съзнание дори тази истина, която ви дадох днес, ще ви се струва неразбираема и ще ви прави предпазливи. Но ще изминат само няколко години и за тази Истина ще знае всеки ученик.

АЗ СЪМ Кутхуми.