Учение за Божествените чудеса

АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас в този ден от Великото Централно Слънце.

Щастлив съм да ви приветствам, деца на Земята, и се радвам на новата среща с вас.

Сега ние ще се отвлечем за малко от вашите земни проблeми и ще се пренесем в пространството и времето при мен, в това място на Вселената, което обичам да обитавам.

Вие не можете дори да си представите блаженството и покоя, които са присъщи на това място. Това място е люлката на всичко, което съществува във Вселената.

Колко често мнозина от вас изпитват тъга по това място. Понякога ви обхваща тъга, униние, сърцето ви се свива, а вие не можете да си обясните причината за вашето състояние. Защото търсите причината извън вас. А в действителност причината е вътре във вас. Защото в този момент душата ви изпитва тъга по този свят, който тя е напуснала преди милиони години, но паметта за който продължава да се пази във вашите сърца.

Връх на блаженството, безграничен покой и всеобхватно щастие – това е състоянието, в което аз пребивавам и в което вие сте пребивавали до вашето слизане в плътния свят. И ако вие макар и за няколко минути бихте могли да се откъснете от заобикалящата ви суета и да се потопите в това състояние на блаженство, не се знае дали бихте намерили сили в себе си, за да се върнете обратно във вашия свят. Затова подобни състояния са достъпни само на определен етап от вашето духовно развитие. И всички вие имате възможност да достигнете тези състояния. Може би не в този живот, а в следващите, но всеки от вас непременно ще изпита това блаженство и с нищо несравним покой. Като че ли сте се върнали в бащиния дом и никъде повече не ви е нужно да отивате.

Сега настъпи времето, когато трябва да започнете да си спомняте мястото, от което са дошли вашите души. Това ви е нужно, просто за да поемете Пътя към Дома, към първоначалния покой и блаженство.

Аз дойдох, за да ви напомня още веднъж за мястото, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Трудно ви е да ме разберете в суетата, в която се намирате сега, сред ежедневните грижи.

Но аз идвам и ви откъсвам от вашите грижи и суета. Вие сте в правото си да ме отпъдите като досадна муха. Можете да правите това и то е ваше право. Но аз съм сигурен, че много от вас ще намерят възможност да се вслушат в моите думи и в това, което стои зад тях.

Аз дойдох, преодолявайки огромно разстояние. И това не е разстояние в материалната Вселена. Това е път, който е вътре във вас и който ви отделя от Висшата Реалност. И точно както на вас ви е трудно от вашето въплътено състояние да разберете за каква Реалност ви говоря, точно така и на мен ми е трудно да сляза до нивото, от което можете да ме чувате дори с помощта на специално подготвен Посланик, намиращ се във въплъщение заедно с вас.

Ние идваме в нейния храм и имаме възможност да ви даваме нашите послания. И това е чудо, което става буквално пред очите ви, тъй като имате възможност да се запознаете с нашите послания в същия ден, в който ги даваме. Всяко Божествено чудо се случва така естествено, че вие дори не осъзнавате това чудо. И това е характерна особеност на чудесата, които идват от Бог. Всяко чудо, което е родено от човешкото съзнание, не става така естествено и изисква значителни усилия за подготовката му. Вие познавате много учения, които ви обучават как да правите чудеса. И мнозина от вас се стремят да правят тези чудеса, наречени на вашия език магия или по някакъв друг начин. Но ако се сблъскате с Божествено чудо, първото, което се набива в очите ви е, че това чудо се случва толкова естествено, че вие започвате да осъзнавате едва след като мине известно време, че сте се сблъскали с нещо извънредно и заслужаващо вашето внимание. Но чудото вече е станало. И това Божествено чудо е станало без участието на вашето съзнание.

Затова, когато изпитвате желание да срещнете в своя живот чудо, няма нищо осъдително в това ваше желание. И когато търсите чудеса около себе си, вие ги намирате. Но чудесата, както и всичко, което ви заобикаля във вашия свят, имат двойствен характер. Има чудеса, които са проявление на Светия Дух и това са наистина чудеса Господни. А има чудеса, които са проява на човешкото съзнание и проявени с помощта на човешкото съзнание. И тези чудеса са от човека, а не от Бог. Затова учете се да различавате. И различавайте. Няма нищо лошо във вашия стремеж към чудеса. Но когато отделяте твърде много време на този ваш стремеж, вие получавате от заобикалящата ви илюзия подобия на чудеса, но Бог и Божествените сили нямат никакво отношение към тези чудеса. Затова е нужно вие да се стремите към Бог, към Божествената Истина, а не просто да мислите за чудесата. Защото само когато се приближавате в своето съзнание до Божествената Истина, вие започвате да се сблъсквате с чудеса във вашия живот.

Повярвайте ми, Бог ще ви покаже своите чудеса в нужното време, без каквато и да е молба от ваша страна. Защото придвижването към Божествената Истина неизбежно ще ви доведе до това, вие да започнете да виждате чудеса, стига само внимателно да се оглеждате около вас.

Божествените знаци на Истината, проявени като чудеса, са неизбежни по пътя на онези, които искрено се стремят към Бог и не търсят евтини чудеса, произхождащи от хората.

Сега ви оставям насаме с вашите разсъждения за чудесата и Божествения свят. Чудото на Бога е готово винаги да се прояви, но само очите на човек, който прилича на дете, могат да видят тези чудеса. Оставете вашите игри и грижи на възрастни хора. Позволете си макар и за няколко минути на ден да се върнете към своето детство, когато сте очаквали чудеса и Бог ви е показвал чудеса, като изгрева и залеза на слънцето, като снега, дъжда, дъгата.

Вие сте виждали всички тези чудеса със своето детско съзнание и сте ги приемали за чудеса на Бог. Защо не виждате тези чудеса сега? И какво ви пречи да виждате тези чудеса около вас?

Аз съм съгласен, че имате много грижи в живота си и много задължения, които са легнали върху вас. Но ако погледнете непредубедено на своя живот, вие ще разберете, че няма нищо по-важно за вас от това, да наблюдавате Божествените чудеса във вашия живот. И ако постоянно виждате Божествените чудеса в живота около вас, тогава вашият живот ще започне да претъпява значителни изменения. И сами ще се учудите на това, колко време имате, за да наблюдавате чудесата на Бог.

Аз преодолях огромно разстояние, за да ви напомня, че трябва да очаквате чудеса и тогава те ще могат да се случат около вас.

Струваше си да преодолея моя Път до вас, до вашите сърца, за да ви напомня за това.

АЗ СЪМ Сурия, пребиваващ във вашите сърца.