Учение за Божествената Благодарност

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас чрез моя Посланик. АЗ СЪМ дойдох да дам наставление за Божественото Знание.

Сладостни са минутите на нашето общуване и твърде рядка е възможността за получаване на физически проводник, който да отговаря на нашите изисквания. Затова всичко, което се говори и всичко, което ще бъде казано, е за вас непреходна и безусловна ценност, подобна на драгоценен бисер.

Ние идваме и ви даряваме един след друг бисери на мъдростта. И вие сами нанизвате тези бисери на огърлицата, която изработвате през целия си живот.

Това е наистина безценно Знание. И трябва грижливо да се отнасяте към него.

Правя това дълго встъпление, за да можете още веднъж да проверите чистотата на вашите мотиви и да успеете да се настроите на Божествената гама. Ние забелязваме, че твърде много наши чèла, които вече бодро са следвали Пътя на Посвещенията, на определен етап започват да изпитват съмнения и съблазънта започва да ги отклонява от Пътя, от Истинския Път, който те са търсили през множество прераждания и накрая са го намерили.

Къде е причината за тази ситуация? И защо се случва така?

Аз ще ви кажа причината. Вие постоянно изпитвате глад и недостиг на Божествена Любов и Божествена Енергия. Но веднага щом получите малко от нашата Любов, от нашата енергия, вие тутакси забравяте за безпомощността и безизходицата, в която сте се намирали, преди да получите нашите Учения.

Човешкото съзнание е много подвижно и неустойчиво. И качеството, което трябва да развивате преди всичко в себе си, това е чувството на Благодарност за даваното ви Учение. Благодарност на Небесата, на Твореца Създател, на Възнесените Същества и на нашия Посланик.

Именно чувството на Благодарност. Защото именно това чувство остава най-чистото и неопетнено във вашата физическа октава.

Чувството на Любов е най-висшето, но достигането на чистота на това чувство е много трудно във вашата октава. Защото нито едно чувство няма толкова изкривявания, колкото чувството Любов.

Затова ви препоръчвам да започнете да възпитавате в себе си чувството на Благодарност за получените Знания и за полученото Учение.

Без чувство на благодарност няма да успеете да напреднете по вашия Път. Нека да не ви смущава това, че ще трябва да изразявате вашата признателност и благодарност. Твърде много европейци нямат онова ясно разбиране как да служат на Бога, което е присъщо по рождение на народите на Индия и Тибет. Затова трябва да възстановите в себе си традицията за почитане на Божеството.

Почитане на Божеството във вас и почитане на Божеството извън вас.

Вие трябва да намерите баланса, равновесието във вашите взаимоотношения с Бог. Ако приемате всичко, което ви се дава и не изпитвате чувство на Благодарност и не изразявате това чувство, вие доброволно се лишавате от по-нататъшен напредък. Небесата не могат да ви дадат нищо повече, ако не уравновесите енергията, която ви даваме, с енергията, която вие изпращате в нашите октави. В нашите октави няма пари, но еквивалент на парите е Божествената енергия. Затова, когато получавате знания, вие трябва да ни отдадете еквивалент Божествена енергия, който е в състояние да проникне в нашите октави. Знаете, че никаква несъвършена енергия не може да проникне в октавите на Светлината. Затова ви препоръчвам да започнете да възпитавате в себе си чувство на Благодарност.

Вие може да изпитвате Любов и да ни изпращате Любов. Но за съжаление, за много хора е характерен толкова нисък еталон за любов, който те носят в сърцата си, че подобна Любов не може да проникне в нашите октави.

Но вие трябва постоянно да внимавате, да не се превърнат вашата Благодарност и вашето почитание в другата крайност, когато започвате да почитате външно, но не изпитвате истинско чувство на Благодарност в сърцето си. Всяко външно почитане трябва само да допълва вътрешното проявление на вашите чувства. Много хора, обратно, смятат, че им е достатъчно да изпитват чувство на Благодарност в сърцето си, но по никакъв начин да не го проявяват външно. В този случай анализирайте внимателно своето състояние и своите мотиви. Защото понякога в такива случаи вас просто ви движи гордостта.

Вие живеете във физическия свят и сте длъжни да проявявате вашата Благодарност на физическо ниво.

Не забравяйте, че върху вас лежи отговорността да се грижите за нашия Посланик.

Тази древна Истина е доста изтрита от паметта на днешното поколение. Във всички времена, когато в умовете на хората е тържествувала Божествеността, е имало хора, които са чували гласа на Бог в своето сърце и са можели да довеждат Неговото Слово до хората.

По това, как се отнасят хората към нашите вестоносци, пророци и посланици може да се съди, доколко са западнали нравите на обществото и доколко обществото е далече от Божествения идеал.

Затова не се притеснявайте да оказвате своето покровителство и грижа на нашия Посланик. Винаги помнете, че нашият Посланик е представител на Йерархията на Светлината на Земята и ваше задължение е да му оказвате почит и да се грижите за нашия избраник.

Когато успеете да приемете тази проста истина във вашето съзнание без различни уговорки и увъртания на вашия ум, тогава ние ще можем да разговаряме с вас по друг начин и да даваме по-задълбочени знания и учения.

Както и да се стараем сега, вие не можете да усвоите нашите знания. Първо трябва да възстановите възвратния поток от Божествена енергия, протичащ обратно към нашата октава. Тогава ние ще можем да даваме.

Този Закон е неоспорим и той трябва да бъде спазен.

Само че вие сами прекъсвате потока от Божествена енергия. И причината за това е вашата гордост и вашето нежелание да се отплащате за даваното, независимо от това, дали вашата Благодарност се изразява в материална форма или е изразена чрез вашите чувства.

Идеално за вашето време е съчетаването на вътрешната с външната благодарност. И само вие самите трябва да следите за това съотношение.

Аз ви дадох днес важно Учение. Това Учение е много известно и разпространено на Изток. И хората на Запада практически не са запознати с него. Но без реализирането на това Учение, Западът няма да може да получи изцяло мъдростта на Изтока.

АЗ СЪМ Майтрейя, който беше с вас в този ден.