Учение за благата карма

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас отново. Целта на моето днешно идване е да ви запозная с още един възглед за устройството на света. Вашите усещания от допира с нашата реалност не винаги отразяват истинското положение на нещата. Вие сте привикнали да изграждате своето възприятие за света, като се базирате на вашите сетивни органи, на които напълно се доверявате. И действително, откъде накъде трябва да вярвате на това, което не можете да видите и да действате така, както ние ви казваме, след като нямате възможност да се срещнете с нас директно, без посредничеството на този Посланик?

Това обаче е въпрос на вашата вяра. Вие или вярвате, че светът, който ви заобикаля, не е цялото Творение и че цялото Творение в действителност е много по-обширно, или не вярвате в това.

Не можете да започнете да опознавате нещо, в чието съществуване не вярвате. И не можете да почувствате нещо, за което със сигурност знаете, че не съществува. Обаче щом започнете да вярвате в реалния свят на Бог, който не виждате и не възприемате с вашите сетивни органи, но от това той не става по-малко реален, вие веднага и почти незабавно започвате да получавате представи за нашия свят.

Фините светове ви докосват и вие се намирате постоянно в допир с тях. Но вие просто не обръщате внимание на нашата действителност. А нашето общуване с всеки от вас е не само възможно, но и се случва постоянно. Точно така, както не забелязвате радиовълните, които преминават през вас постоянно, по същия начин не забелязвате и вибрациите на нашия свят, които постоянно ви докосват. И ако подготвите своя храм по съответния начин и главното, повярвате в реалността на нашият свят, тогава неизбежно ще можете да го усещате.

Представете си, че имам възможност да разговарям с вас. Идвам и сядам срещу вас. Вие не ме виждате. Не ме виждате по две причини. Първата причина е, че не очаквате моето идване и не сте готови за това в съзнанието си. И втората причина е, че не възприемате моето присъствие с вашите физически сетивни органи.

Коя от тези две причини, които ни разделят, е по-съществена и трудно преодолима?

Казвам ви, че това е първата. Когато съзнанието ви е готово за възприемане на финия свят, за общуване с Възнесените Учители, тогава ще започнете да общувате, независимо възприемат ли вашите сетивни органи това общуване или не.

Вашият организъм има неразкрити способности, спящи, дремещи способности, които ви позволяват да чувате без да слушате, да виждате без да гледате, да знаете и да получавате информация почти мигновено, без посредничеството на мислите и думите, без посредничеството на който и да е ваш физически сетивен орган.

Това ви се струва фантастика, но ако се обърнете към историята на великите изобретения и открития, ще установите удивителна закономерност. Всичките тези изобретения и открития са се появили отникъде в главите на изобретателите. Човек се настройва на определена мисловна насока, свързана с определен отрасъл от човешката дейност и изведнъж получава озарение във вид на знания, които се появяват в главата му неизвестно от къде.

Разбира се, много е трудно на човек, който няма знания, например в областта на компютърното програмиране, да дадеш идея за съществени изобретения в такива области от съвременните знания, като например Интернет или съвременните средства за комуникация. Но човек, притежаващ такива знания, е способен да получи ново знание, постъпило във външното му съзнание и свързано с предмета на неговата дейност.

Много такива неща се случват напълно спонтанно. И човекът, направил изобретението, понякога дори не се замисля как то се е появило в главата му.

Точно по същия начин, имайки представа за Възнесените Учители, можете да получите информация за нас, която ще се появи изведнъж в главите ви и без дори да разбирате как е станало това, ще можете да се ръководите от тази информация в своята работа.

Ако внимателно помислите, навярно всеки от вас ще си спомни примери за това, как по чуден начин е намирал загубени вещи или е получавал представа как трябва да постъпи в трудна ситуация. Или е получавал буквално вълшебно решение на сложна житейска задача, стояща пред него.

Всичките тези чудеса са намеса на финия план във вашия живот. И вие получавате осъществяване на тези чудесни случайности или благодарение на своето Висше Аз, или благодарение на намесата на Възнесените Учители.

Сложността е още в това, че времето тече по различен начин в нашите светове. И затова моментът, когато молите, може да не съвпада с момента, когато получавате това, за което молите. Естествено, вашите молби могат да бъдат осъществени само в случай, че имате известно количество блага карма, достатъчно за осъществяването на вашите молби.

На практичния човек му се струва неразумно да влага усилия да прави някакви добри дела напълно безкористно, без да си прави сметка, че ще бъде възнаграден за своята блага постъпка в близко бъдеще.

А причина за вашата нерешителност и нежеланието да вършите безкористно благи постъпки е отново вашето недоверие във Божествения Закон.

Смятате, че ако сте пожертвали пари за църквата или за детския дом, или за някаква благотворителна организация, то веднага трябва да получите от Бога умножени тези пари, които сте дали за благотворителност.

Всичко зависи, възлюбени, от мотива с който жертвате парите си. Ако правите жертвата с цел непременно да получите нещо в замяна или жертвате вашите пари, за да забрави Бог извършения от вас грях, или жертвате парите си, за да видят всички вашата щедрост, то тази жертва няма да създава блага карма за вас.

Вие трябва просто да правите добри дела и да не мислите за последствията и преимуществата, които ще ви донесе вашата жертва в бъдеще. В този случай вие наистина създавате блага карма. И тя може да ви помогне, когато се окажете в трудна ситуация и се обърнете към Господ и потърсите Неговата помощ.

Бог ще ви окаже помощ. Бог не може да не ви помогне. Но за помощта ще бъде използвана тази енергия от вашето каузално тяло, която съставлява вашата блага карма.

И ако в момента на вашата молба не разполагате с достатъчно количество блага карма, няма да получите тази помощ, от която имате нужда и за която молите.

Вие получавате само толкова, колкото изпращате в света. И ако за целия си живот и за всичките си предишни животи не сте направили нито една блага постъпка, защо смятате, че когато изпаднете в нужда, Господ ще отговори на вашата молба?

Затова, ако аз се намирах във въплъщение, ако бях на ваше място, бих се стремил да вложа всички свои сили, цялата си енергия и всичките си парични средства в помощ на тези живи същества, които имат нужда от нея. В този случай вашите благи дела ще се натрупват във вид на енергия във вашето каузално тяло. Това прилича на заделянето на бели пари за черни дни. Само че заделяте вашите пари във вид на енергия в друг свят. И няма във вашия свят по-надеждно място за съхранение на тази енергия и тези ваши спестявания.

Но тази ваша енергия може винаги да бъде поискана чрез призив към Бог в момент, когато се нуждаете от Божествена помощ.

Затова, когато зовете Господа и казвате: „Помогни ми, Господи!” и в този момент във вашето хранилище на Небесата няма достатъчно енергия, за да ви бъде оказана помощ, не се обиждайте на Господ, а се сърдете на себе си, защото именно вие не сте се погрижили за себе си и не сте се запасили с необходимото количество блага карма, не сте създали резерв от ваши заслуги на Небесата.

Днес ви дадох много важно Учение за благата карма. Надявам се, че всички вие ще можете да приложите това учение на практика. Представете си колко хубаво би било, ако приемете това Учение за ръководство във вашия живот. Колко прекрасно би било, ако всички хора на Земята създават блага карма. Всеки от вас би получавал необходимата помощ от хората, които буквално ще тичат по Земята в търсене на този, който има нужда от помощ. И освен това, ако сте създали необходимото количество блага карма, винаги можете да се обърнете за помощ към Господа и да получите помощ.

Желая ви успехи във вашата практика по създаването на блага карма. И нека от сега и до края на вашия живот да създавате само блага карма.

АЗ СЪМ Кутхуми.