Учение за алхимията на преобразяване на съзнанието

АЗ СЪМ Сен Жермен, отново дошъл при вас в този ден!

АЗ СЪМ същият този Сен Жермен, за когото навярно сте чували, защото слуховете за моето последно въплъщение ме надживяха значително. И сега, когато идвам, много трудно ми се удава да залича от вашите глави всички онези измислици и небивалици, които се разказват за моето последно въплъщение на Земята.

За съжаление истината е в това, че на хората им е присъщо да доукрасяват и разкрасяват всичко, което се случва, пропускайки го през призмата на своето собствено възприятие.

Затова трябва да ви кажа, че не всичко, което знаете за мен, е истина, а самата истина е, че по време на цялото си последно въплъщение аз служих с вяра и правда на Възнесените Владици, на Братството, на което имам честта да служа досега. И това е моя отличителна особеност, която се състои в това, че преди всичко служа на Йерархията и се подчинявам на нейните Закони. А едва след това се случиха всички чудеса, за които разказват профаните, предавайки си тези разкази един на друг и измисляйки небивалица след небивалица.

Повярвайте ми, не са възможни никакви ваши достижения, ако не стъпите на стъпалата на Йерархията и не подчините живота си на Великия Закон, съществуващ в тази Вселена. Жалките напъни на мнозина да открият чудодейните сили без да се разделят нито със своето его, нито с някои от своите многобройни навици, не водят до нищо добро, освен до създаване на карма, която подлежи на отработване, както навярно вече знаете.

Нищо в тази Вселена не се случва произволно. Всичко е подчинено на строг Закон. И само когато напълно се разделите със своето его и със желанието си да получите нещо лично за себе си, на ваше разположение се появяват сили, благодарение на които ще можете наистина да творите чудеса не само на финия план, но и да реализирате тези чудеса на физически план.

Ето на тази алхимия на творението аз уча моите ученици. И продължавам да правя това и досега.

Моята любима страна, на която посветих много години от своето въплъщение и на която изцяло посветих себе си по време на служението ми на длъжността Владика на Седмия Лъч, моята любима страна – това е Америка!

Дами и господа, у вас може да възникне въпроса, на какво основание дойдох чрез Посланик, който живее в Русия и никога за времето на своето последно пребиваване на Земята не е бил дори веднъж в Америка? Да, този въпрос е напълно закономерен. И аз съм готов да ви отговоря без да бързам.

Аз дойдох чрез този Посланик, който е най-подготвен да приеме моето послание. И аз дойдох чрез този Посланик, който в настоящия момент активно служи на Великото Бяло Братство. Да, моята любима Америка засега остава в сянка. И вие знаете, че фокусът на Светлината е взет от Америка и е пренесен в Русия. Обаче това съвсем не означава, че ние не сме готови да работим чрез хората, въплътени в Америка. Ние просто чакаме удобен случай, за да възобновим нашите опити и отново да започнем своята работа на земята на Америка.

Цялата работа е в колективното съзнание на нацията. Сега тази нация страда от една от детските болести, а именно: самоувереност и нежелание да се вслушва в съветите на по-възрастните. Какво пък, този период ще отмине и ние много се надяваме, че тази преходна възраст няма да продължи толкова дълго, колкото продължи комунизмът, който просъществува в Русия 70 години.

Аз вярвам много в народа на Америка. И искрено се надявам, че съзнанието на тази нация ще бъде способно да се разгърне и да приеме посланията, които даваме на земята на Русия, и да използва даваните от нас знания и учения в своя живот.

Няма никакви граници на финия план. И ако погледнете земното кълбо от Космоса, също няма да видите върху него никакви граници, освен границите на континентите. Всички граници се намират във вашето съзнание и всички ограничения в него трябва да бъдат премахнати. Повярвайте ми, няма друг път, освен премахването на всички и всякакви ограничения във вашето съзнание.

Аз дойдох в този ден, за да ви разкажа за алхимията на преобразяването, която стана през вчерашния ден. И тази алхимия на преобразяването беше осъществена с вашата помощ, с помощта на онези, които се присъединиха към медитацията на 23 декември[1] и изпратиха своята Любов на планетата Земя. Ние получихме 10 000 импулса на Любовта, устремени в самото сърце на планетата Земя. Не можете да си представите каква мощ и сила е това!

Кармичното Ръководство сега на своите заседания обмисля как да се разпореди с енергията, получена от вашите сърца, а аз дойдох, за да ви изразя моята благодарност и признателност.

Благодаря ви за Служението, за вашата Вяра и Любов!

Няма значение от коя държава са хората, участвали в медитацията. Любовта няма граници и вълните на Любовта, обединявайки се, създават удивителна симфония, която чуват всички Възнесени Учители.

Аз приветствам всички вас, дами и господа. които взехте участие в тази медитация.

Като майстор-алхимик аз съм напълно удовлетворен от свършената работа.

Сега бих искал още да спра вашето внимание на един важен момент. И този момент е свързан с алхимията на преобразуването на вашето съзнание. Знаете, че вашият свят е отразен свят. Вашият свят послушно отразява всички мисъл-форми и образи, които се раждат в човешкото съзнание. Затова, ако постоянно се намирате в съзвучие с Божествения свят, това ще намери неизбежно отражение във вашия свят. Има хора, които постоянно се намират под въздействието на образите на масовата култура. Такива са голямата част от живеещите на земното кълбо. Единици са способните да генерират висши образи и да носят високи вибрации. Но има закон и той има връзка с това, че низшите образи имат много ниско енергийно ниво, тъй като те не са наситени с Божествена енергия. И обратно, образите, които носят в себе си Божественото проявление, са толкова наситени с Божествена енергия, че са способни да преобразяват всичко наоколо.

За това нека ни най-малко не ви смущава привидният превес на силите на Земята в дадения момент. Всичко, което се изисква от вас, е да не се поддавате на влиянието на низшите, небожествени образци и проявления, да насищате своя живот с Божествени образци и проявления. И Божествената алхимия няма да ви кара да чакате дълго. Повярвайте ми и повярвайте на моя опит от работата по преобразуването на планетата Земя.

Аз дойдох с още една важна мисия днес. Аз дойдох, за да подаря огромен кристал аметист на нашия Посланик Татяна. Аз оставям този кристал на финия план на ашрама и съм уверен, че много скоро той ще се прояви на физически план и ще послужи като допълнителен източник на Светлина, способен да указва Пътя на много светлоносци по света.

АЗ СЪМ Сен Жермен, обичан от вас и с обич към вас!


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.

 

 


 

[1]Става дума за всемирната медитация „Любя те, Земя!”, която беше проведена на 23 декември 2007 г