Целият смисъл на молитвената практика е в извисяването на вашето съзнание

АЗ СЪМ Падмасамбхава. Познавате ли ме?

АЗ СЪМ дойдох чрез този Посланик да ви разкажа накратко за делото, което осъществявах по време на въплъщението си на Земята.

Дойдох на Земята преди повече от хиляда години. Бях роден от разума. АЗ СЪМ роден от Лотоса на Разума.

Нивото на моите  на постижения като Будда ми позволи да дойда в този свят по такъв начин.

О, вие можете да не ми вярвате. Много чудеса стават на Земята, но ако не вярвате в тях, тези чудеса за вас не съществуват.

Вие вярвате само на това, което виждате на екраните на своите телевизори и на екраните на компютрите си.

Това, което е нереално вие възприемате като реалност, а това, което е реално не можете да възприемете.

Вие ще станете Будда, когато в съзнанието ви се осъществи обратният процес: ще възприемате Божествената Реалност, но ще се намирате сред илюзията и ще осъзнавате цялата илюзорност на вашия свят.

АЗ СЪМ идвах на Земята, за да утвърдя основите на вярата, наречена будизъм, да обновя тази вяра и да я укрепя. Това беше моята мисия. И се радвам на предоставилата ми се възможност да се обърна към хора, които в болшинството си не принадлежат към будистите.

Всъщност всеки от вас много лесно може да стане будист. Достатъчно е в сърцето си да вземете решение никога да не вредите на нито едно живо същество на Земята и да поемете задължението да помагате на всички живи същества на Земята. Ако сте готови да изпълните тези две обещания, от днешния ден можете да се смятате за будисти.

Дойдох при вас в навечерието на празника Уесак, пълнолунието в Телец. Дойдох да утвърдя основите на будизма във вашите сърца, точно както дойдох с тази мисия преди повече от хиляда години.

Нищо не се е променило в света. Както и по-рано, светът пребивава в илюзията и не бърза да се раздели с нея.

Вашата молитвена практика трябва да има устременост. Ако се молите без необходимата устременост, напразно губите времето си. И ако докато се молите или медитирате ви посещават мисли за това, каква голяма работа вършите за човечеството, вашата молитва става безсмислена.

По време на молитва вие трябва напълно да изоставите човешкото си съзнание. Как можете да разговаряте с Бог, ако не сте се издигнали на онази висота в съзнанието си, когато Бог ще може да ви чуе?

Когато разговаряте помежду си, вие се стараете да се доближите до човека, към който се обръщате, за да може да ви чуе. Защо по време на разговора с Бог не се грижите за това Бог да ви чуе?

Бог разговаря с вас на езика на сърцето и Той разговаря с вас във вашето сърце. Затова по време на молитва нищо не бива да отвлича вниманието ви. Трябва напълно да се съсредоточите върху сърцето си и усещанията в сърцето си.

При това дори не е задължително да произнасяте думите на молитвата. Вие просто обединявате съзнанието си със съзнанието на Бог. Издигате съзнанието си до нивото на Висшето си Аз. И вие сте в Бог.

Целият смисъл на молитвената практика е в издигането на вашето съзнание. Ако устните и езикът ви произнасят думите на молитвата, а умът ви в това време блуждае наоколо, наблюдавайки с какво се занимават другите хора, по-добре е да се откажете от молитвата. Занимавате се с безсмислена работа. Молитвата е общуване с Бог, а не упражнение за езика. Вие знаете, че в будизма има различия в разбирането за Бог. Но ако под Бог разбирате Висш Закон, Абсолют, Висш Разум, вие сте почти будисти.

Колко странно е да се наблюдава как хората с човешкото си съзнание съдят какъв е Бог и какво представлява Той. И ако вашите лични представи за Бог не съвпадат с представите на друг човек, вие може да изпитвате дори враждебност към този човек. Всеки има в съзнанието си свой образ на Бог. Затова трябва просто да допуснете мисълта, че другите хора може да имат друга представа за Бог. Но това не значи, че някой има по-правилна представа, а друг има по-неправилна представа.

Вие се приближавате към Бог само когато извисявате съзнанието си до колкото може по-високо достъпно за вас ниво. И колкото по-високо е нивото на съзнанието ви, толкова все повече и повече разбирате, че не можете за опознаете Бог. Дори когато станете бог в очите на другите хора,  вие все едно, не можете да опознаете Бог.

Има само вечен стремеж към разбирането на Битието, вечно самопревъзхождане.

Но когато достигнете в съзнанието си състоянието нирвана, вие разбирате, че сте постигнали всичко и няма какво повече да опознавате, защото сте влезли в състояние на Божество.

Но настъпва космическият срок и вие отново излизате от това състояние и отново започвате да опознавате Бог.

Този процес няма нито начало, нито край.

Сега вие се намирате на най-ниското стъпало от познанието за Бог и най-важната задача, която стои пред вас, това е да се научите да различавате илюзорния свят и Реалния свят. И преди всичко трябва да се научите да различавате илюзията в своето съзнание.

Ако поразмислите над своите мисли и чувства ще разберете, че те са абсолютно нереални. Всичко, до което се докосвате с ума си, е илюзия. Затова първият етап от освобождаването от илюзията е вашето разбиране, че всичките ви мисли и чувства са илюзия.

Щом разберете това, ще сте готови за следващата крачка, за разбирането какво във вас е Реално.

Съществуват много медитативни практики. Всички те са насочени към това да се влезе в съприкосновение с вашата Реалната част.

Първата ви крачка към Реалната част във вас е успокояването на вашия ум.

Ще ви дам моята мантра. Аз влагам в тази мантра енергията си, своите постижения. Затова, ако решите да четете тази мантра сега, ще получите максимален ефект от това четене. Тази мантра ще ви помогне да се избавите не само от излишната подвижност на ума си, но и ще ви позволи да се избавите от много ваши несъвършенства.

И така, произнесете със смирение:

ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ

Повтаряйте тази мантра толкова пъти и толкова често, колкото ви се иска да правите това. Тази мантра ще ви помогне да се избавите от вашето его толкова бързо, колкото допускатев ума си да се избавите от него.

Някои от вас мислят, че е възможно до края на този си живот да не се избавят от егото си. Някои мислят, че ще им трябват няколко живота, за да се избавят от него.

Става точно това, което допускате в съзнанието си. И ако допуснете, че ще се избавите от егото си, като четете моята мантра 1000 пъти на ден в течение на една година, така и ще стане.

Само, моля, преди четенето на моята мантра не забравяйте да изпълните препоръките, които ви дадох в тази диктовка. Не забравяйте, че разговаряте с Бог и се приближете до Него колкото може по-близо в сърцето си, за да ви чуе.


АЗ СЪМ Падма Самбхава, бях с вас днес в навечерието на празника Уесак.