Целият механизъм за щастлив живот е заложен вътре във вас

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла отново при вас в този ден.

Много от вас дълго ще помнят тази среща с мен. Защото ще кажа нещо за вашето външно съзнание, което ще ви позволи да си спомните нашите срещи в моята обител.

Много от вас, особено онези, които изпитват особена близост с мен и четат моите Розарии, идват при мен в моята обител по време на нощния си сън. И аз имам възможност да беседвам с вас. И въпреки че забравяте след събуждането си тези наши беседи, все пак те оказват осезаема подкрепа на вашите души в това трудно време.

Душите на много от вас не издържат това, което се случва около вас във вашия живот. И когато идвате при мен, вие обикновено се оплаквате от своя живот и ме молите да ви взема обратно от въплъщението. Твърде много души, най-светлите и най-чистите, не могат по никакъв начин да се приспособят към обкръжаващата ги действителност на физическия план и душите им напомнят стъпкани в мръсотията рози. И всяка нощ, когато имам възможност да се срещна с вас, аз изглаждам вашите венчелистчета и ги измивам със своите сълзи.

Аз много добре разбирам вашето състояние. Обаче, възлюбени, състоянието на света сега е такова, че най-добрите души се чувстват потиснати в него и не искат да живеят. Докато в същото време хората, които не са обременени с големи добродетели, се чувстват прекрасно в обстановката, която ги обкръжава.

Възлюбени, вашите души приеха върху себе си тежкото бреме на въплъщението в това сложно за Земята време. И аз мога само да ви напомня това и да кажа утешителни слова, и да изтрия вашите сълзи. Но вие трябва да продължите да изпълнявате своята мисия. Всеки от вас е много скъп на сърцето ми и тази специална връзка с мен винаги ще ви окаже помощ в минутата, когато ще ви се струва, че вече нямате сили и възможности да понасяте грубостта и невежеството около вас.

В най-трудните моменти на вашия живот намерете в себе си сили, за да влезете в мислено съприкосновение с мен. Просто помислете за мен и аз ще мога да се явя пред вас и да споделя вашето бреме. И вие ще изпитате облекчение и ще можете да вървите по-нататък в живота и да изпълните своето Служение докрай.

Вашето Служение е да слушате насмешките на околните, да понасяте цялата грубост, която цари около вас. Обаче, възлюбени, не си струва да изпадате в осъждане. Аз, както и моята сестра Гуан Ин, ви уча на състрадание към душите на хората, които са попаднали под властта на илюзията. Жаждата за прекрасното, която присъства в душите на много хора и не намира прекрасните образци в обкръжаващия свят, води до вътрешно разногласие и се излива в бунт, който се проявява като вредни навици, което не е нищо друго, освен стремеж към самоунищожение.

На всички вас не ви достига любов и хармония. Някога със своите постъпки вие сте си създали лоша карма и сега жънете нейните плодове. Възлюбени, ако ме чувате сега, ако вашата душа откликва на моите слова, моля да разберете, че цялата тежест на това, което ви се случва, е била създадена от вас самите, от вашите неправилни постъпки в миналото. Затова аз не се уморявам да ви говоря за покаяние и за осъзнаване на своите минали грехове и неправилни постъпки.

Щом успеете да приемете вътре в себе си, че всичко, което се случва с вас, е било създадено от вас самите, вие ще застанете на пътя, който е единствено правилен и ако твърдо следвате този път, то той ще ви изведе от задънената улица на неудовлетвореността от живота, от нежеланието да живеете. Вие ще почувствате разликата между живота, който ви обкръжава и този живот, който Бог е заповядал за вас. Ще можете да намирате в обкръжаващия ви живот онова истинско и прекрасно, което съществува, но не се забелязва от вас, защото постоянно се устремявате натам, накъдето ви насочват вашите средства за масова информация.

Ние не можем да бъдем чак толкова гръмогласни, колкото са вашите средства за масова информация. Нашите гласове приличат на шумоленето на тревите и на тихото ромолене на ручеите, затова е необходимо да преустроите вашето вътрешно възприятие на нашата вълна. И тогава ще можем да бъдем по-близо едни до други. И вие отново ще намерите радостта от живота и смисъла на своето съществуване. Тогава, когато вашето същество е изпълнено с Божествена енергия, вие сте щастливи, защото Божествената енергия, изпълвайки ви, е способна да издигне вашите вибрации до най-прекрасните достъпни за вас състояния: радост, любов, вътрешна хармония и покой.

За съжаление, повечето от проявленията на вашия свят са насочени именно към това да понижат вашите вибрации и вие се лишавате от съзвучието с Божествения свят и ставате нещастни.

Аз правя всичко, което зависи от мен, за да ви напомня, че светът е прекрасен. И вашето възприятие за света се променя в зависимост от съзвучието ви с Божествения свят или обратно, от отделянето ви от Божествения свят.

Твърде много неща, които ви обкръжават, са способни да понижат вашите вибрации и вие ставате нещастни само затова, че сте се заобиколили с неправилни, не Божествени образци.

Разбира се, вашето съзвучие с Божествения свят се проявява вътре във вас, във вашите сърца. Обаче вие трябва да се погрижите това съзвучие да не се прекъсва поради некачествените проявления на вашия свят. Аз разбирам, че е много трудно да се живее в света и да не се изпитва неговото въздействие. Но тогава, когато правите в сърцата си избор да съхранявате съзвучието с Божествения свят, вие сте способни постепенно да измените обкръжаващата ви действителност. Стъпка по стъпка, отстранявайки едно некачествено проявление след друго.

Всичко, възлюбени, носи определени вибрации. Всичко е вибрации. Вашата храна носи определени вибрации, вашата музика носи определени вибрации, архитектурата на градовете, вещите, предметите, които ползвате всекидневно, също носят определени вибрации. И едни вещи носят позитивни вибрации, а други – негативни. И понякога една нехармонична вещ е способна да ви лиши от душевен покой и хармония.

Разбира се, особено внимателни трябва да бъдете тогава, когато се подлагате на въздействието на непрекъснато включените телевизори и радиоприемници. Вие постоянно се подлагате на въздействието на съмнителни образци, които за дълго време ви лишават от възможността да изпитвате Божествени състояния на съзнанието, да изпитвате съзвучие с Божествения свят. Всичко, което ви казвам, е толкова естествено, че в мен се поражда недоумение от това, че вие ме чувате и дори се съгласявате с мен, но щом престанете да четете моето послание, веднага възобновявате предишния си начин на живот.

Необходимо е да се придържате към нашите препоръки, тогава няма да ви се налага да леете толкова сълзи в моята обител и да се оплаквате от живота.

Целият механизъм за щастлив живот е заложен вътре във вас. Защо не го използвате?


АЗ СЪМ Майка Мария, която беше с вас този ден.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)