Тясната пътека ви води към върховете на Божествения свят

АЗ СЪМ Серапис Бей, дошъл при вас за днешната беседа. Възможно е сега вие да не сте готови за сериозния разговор, който ни предстои. Въпреки всичко аз настоявам да се съсредоточите и да приложите всичките си усилия, за да ме чуете.

Аз преодолях много, за да бъда чут. Потрудете се и вие.

Сега Владиците идват при вас чрез този Посланик. И вие навярно си мислите, че винаги ще бъде така. Ние идваме, за да съберем тези душѝ, които са наши, които са се заблудили. За тях ние даваме спасителното въже на възможността чрез нашия Посланик. И за тези душѝ ние сме готови да направим много, за да намерят те своя Път. И знаете ли защо? Защото много от нас, Възнесените Владици, са кармично свързани с тези душѝ. Още тогава, когато бяхме във въплъщение, ние имахме възможност да сътрудничим с вас. Имахме обща работа, насочена към възраждане на нравствените основи на обществото.

Сега вие сте там, на физическия план. И можете да разчитате на нашата помощ, но основната работа лежи върху вашите плещи.

Културата или по-точно липсата на култура, обхванала вашето общество, подлежи на незабавно преобразуване и промяна. От вас чакаме конкретни стъпки, насочени към възстановяване на принципите, които ние отстоявахме във всички времена. Дойде Буда, дойде Мойсей, дойде Мохамед, дойде Иисус. Всички те говореха за определени принципи, върху които трябва да се изгражда здравото общество.

Вашето общество е болно. И ние идваме, за да ви предпишем лекарства за вашата болест. Вашата болест е свързана с това, че вие разбирате свободата като всепозволеност.

Вашата свобода е ограничена от рамките на Божествения Закон, съществуващ в тази Вселена. И ако имате намерение и занапред да нарушавате и да потъпквате този Закон, вие нямате работа в бъдещия свят. Защото планетата Земя като цяло трябва да се придвижи нагоре по спиралата на еволюционното развитие.

И както винаги, преди да се извърши скок в развитието на човечеството, на всеки се дава възможност да направи своя избор. Оттук и привидната вакханалия и всепозволеност и липсата на морал и нравственост. Защото на всеки се дава шанс да направи избор. И когато рамките на всепозволеността се разширяват прекомерно, тогава за вашите душѝ се разкрива истинският избор, който да следвате.

За да се направи Божествен избор, не е необходимо да се вдига шум за това. Вие правите избор в своите сърца. И правите този избор буквално всяка минута от пребиваването си на Земята.

Услужливо ви се пробутват най-ниските образци на поведение чрез телевизията, чрез Интернет, направо на улицата. И всеки от вас е принуден да прави избор или в полза на обкръжаващата илюзия, или в полза на Божествения свят.

Сложността на избора се състои в това, че образците на Божествения свят не са така достъпни, както противоположните образци. Затова се казва, че широк е пътят водещ към ада и тясна е пътечката, която води към върховете на Божествения свят[1].

Така е било винаги, когато светът е стоял пред поредния сериозен избор. И за създалата се сега ситуация е писано в Евангелията, писано е от много посланици и пророци от миналото.

И ето времето дойде. Но защо не се разтревожихте? Защо не обявихте тревога?

Настъпи вашият час да действате. Защото от всеки от вас зависи урожаят, който ще събере Смъртта и урожаят, който ще събере Животът.

Давате ли си сметка, че времето се изменя? Изменя се самото протичане на времето. Затова и се казва, че времето е кратко. И трябва всички да успеят.

Не губете напразно часовете на Божествената възможност, които са ви дадени. Не се правете, че всичко което казваме, не се отнася за вас. Всичко, което говорим, се отнася за всеки, който се намира във въплъщение сега.

Новото съзнание трябва да поникне сред магарешкия бодил, който е запълнил планетата. И кълновете трябва да бъдат толкова силни, че да преодолеят всички съществуващи прегради и да се издигнат към Слънцето, Слънцето на Божественото съзнание.

Аз ви давам образ, с който вие реално се сблъсквате в своя живот. И този образ на устременост към Слънцето на Божественото съзнание трябва непрекъснато да стои пред вашия вътрешен взор. Разберете, че всички обстоятелства във вашия живот са така сложени, че на вас ви предстои да разплетете маса кармични възли. И за едно въплъщение вие понякога развързвате кармата на хилядолетия. Толкова се ускори времето. Затова не си струва да си губите времето напразно. Започнете да изграждате новите принципи на вашите взаимоотношения с хората около вас. Проявете твърдост и мъжество и се откажете от съблазните, с които ви изкушават в пустинята на вашите градове и села.

Защото наистина във вашите градове е духовна пустиня. Ето защо ние не се уморяваме да говорим за възстановяване на нравствеността и за възстановяване на връзката с природата.

Единственото, което може да спаси съществуващата цивилизация от унищожение, това е издигане на новото ниво на съзнание на колкото е възможно повече индивиди.

Десет праведника са способни да спасят един град. Хиляда праведника са способни да спасят света.

Аз дойдох, за да насоча вашия устрем. Не се поддавайте на изкусните залъгалки и не влизайте в шатрите, където сред празничния шум ще завладеят най-безценното ви съкровище – вашата душа.

АЗ СЪМ Серапис Бей, с грижа за вашите душѝ.

 

 


 

[1]Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. (Матей, 7:13,14)”
„А някой му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? Той им рече: подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат. (Лука, 13:23,24)”