Трябва да вървите по Висшия Път

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл при вас в този ден на лятното слънцестоене.

Всеки ден, който е свързан със знаменателно разположение на планетите, е важен сам по себе си.

Ще дойде време, когато човечеството на Земята ще се върне към разбирането на знанията, които са били известни на древните цивилизации, съществували на Земята преди десетки и стотици хиляди години, но станали сега недостъпни за него.

Тайната е много проста. Ако знаете какво ви сочат звездите и не изпълнявате техните указания, вие губите тези знания.

По същия начин, когато ви даваме знанията, съдържащи се в тези диктовки, но вие не ги прилагате във всекидневният си живот, тогава тези знания се отнемат.

Дава ви се възможност, Божествена възможност, заслужена в много животи на мъченичество и мъченическа смърт на носителите на Светлината.

Вие получавате възможност да имате този чист източник на Божествената Истина и на Божествено вдъхновение.

И ако не се възползвате от знанията, наставленията и ученията, изложени в тези диктовки, вие ще изгубите възможността за пробив във вашето съзнание. Ще загубите възможността за издигане до следващия връх от изкачването ви към Божественото съзнание.

И обратно, ако броят на хората, готови да възприемат и прилагат знанията, които получавате с тези диктовки, нараства и достигне до определена критична маса, тогава потокът на Божественото знание ще бъде преумножен и усилен. Не само чрез този Посланик, но чрез десетки и стотици други посланици, които ще могат да преминат своите посвещения, благодарение на съвместните усилия на всеки светлоносец, който се ръководи в своя живот от знанията и наставленията, изложени в тези диктовки. На всеки следващ, който премине съответните посвещения и заслужи възможността да говори от наше име, ще са му потребни много по-малко усилия, за да постигне своите способности.

Всеки от вас трябва да помни, че като влиза със своето съзнанието в общия поток, като участва в разпространението на знанията и информацията или дори като просто се ръководи в своя живот от наставленията, получени от нас, създава възможност за голям взаимен обмен между нашите октави и способства за сближаване на нашите светове.

Процесът на израстване на съзнанието на човечеството е колективен процес. Бог винаги е изпращал свои посланици и пророци, всеки път е даван шанс на човечеството. И този шанс рядко е бил използван приживе на нашите посланици. Но импулсът, който съзнанието на посланика е носило на физическия план на Земята, е бил в състояние да разбуди съзнанието на индивидите, които са били готови да го приемат и така е ставал скок в съзнанието на човечеството. Много е важно да се донесе импулсът до физическия план на планетата Земя, но не по-малко важно е да се намерят хора, които да подхванат този импулс и да го използват в ежедневието си.

Дава се енергия за съзидание. Дава се енергия за разширение на вашето съзнание. И начинът, по който използвате тази енергия, буквално ще определи хода на историята.

Съзнанието на светлоносеца е готово да пламне като факел под въздействието на Божествената Енергия. Но много по-важна е задачата по носенето на факела. По съхраняването и поддържането на огъня за продължителен период от време. Не мислете, че вашата дейност по поддържане на огъня е свързана само с произнасянето на молитви и повели. Трябва да се ръководите от нашите указания всяка секунда от пребиваването си на Земята и постоянно, във всяка житейска ситуация да вървите по Висшия Път.

Никога не трябва да забравяте, че сте дошли в този свят, за да натрупате опит. И всяка минута от пребиваването си на Земята правите избор как да насочите получаваната от вас енергия.

Да запазвате постоянно Божествената настройка и при това да се намирате във водовъртежа на живота – това е, което се изисква сега от вас. В съзнанието си трябва постоянно да сте на върха на планината. Но винаги да усещате твърдо парче земя под краката си. И точно така, както се ръководите в живота си от законите на страната, в която живеете, трябва да се ръководите постоянно в живота си от Божествените Закони.

Винаги има възможност да вървите по Висшия Път и винаги има възможност да се подхлъзнете надолу.

И в момент, когато правите избор в трудна ситуация на живота, винаги си припомняйте, че сте много повече от вашето физическо тяло. Имате Божествена природа и сте безсмъртни. Ето защо, когато правите своя избор, винаги се ръководете от това, което ще е полезно за вашата душа.

Ако ви се налага да изкривите съвестта си, за да запазите работата си, да се нагаждате и да се подмазвате на вашия ръководител, за да запазите работното си място, винаги се грижете за душата си. Тя винаги знае как е правилно да се постъпи във всяка ситуация. И дори вашите постъпки да са в разрез с мнението на мнозинството около вас и с мнението на близките ви хора, винаги се старайте да постъпвате така, както е правилно от гледна точка на вашата Висша част.

Винаги си представяйте образа на Иисус. Нали той можеше да избегне мъченическата смърт. Той можеше да положи усилия и дори да стане цар. Всеки от неговите ученици беше готов да пожертва живота си, да влезе в бой и да защити своя Учител. Но Иисус бе разпнат. Всеки от вас трябва да се ръководи в своя живот от този пример, който ви е даден. И ако пред вас стои въпроса дали да престъпите своите убеждения, своята съвест, за да запазите работата си или нещо представляващо за вас голяма ценност, то не забравяйте никога, че има нещо повече във вашия живот, отколкото просто да задоволите своите физически потребности.

Трябва да вървите по Висшия Път и винаги да избирате Висшия Път.

Аз бях принц и имах всичко. Имах млада жена, роди ми се дете. Имах всичко, за което може да мечтае човек, когато живее на Земята. Но знаех, че има нещо повече, заради което идваме на Земята. Оставих всичко и заминах.

Минаха много години, преди да успея да намеря своя Път. И този Път не беше свързан с богатство, с дом или семейство.

Има Висш Път, по който рано или късно ще тръгнете всички.

Това не означава, че призовавам всички да зарежете своите семейства и да постъпите в манастир. Вашият живот ви дава много повече възможности за преминаване на посвещенията.

Вие се издигате в своето съзнание и вземате такива решения, които способстват за развитието на вашето съзнание. Правите вашия избор, ръководейки се от Висшия Закон. И ако успеете да преминете посвещенията и да постигнете ниво на съзнание на Христос и Будда, без да се оттегляте от обичайния си живот, то точно това е, което се изисква от вас на дадения етап от развитието на човечеството.

И още, никога не трябва да забравяте, че щом постигнете пробив във вашето съзнание, променя се и вашето обкръжение. Отдалечават се хората, които не са готови да приемат новото ниво на вашето съзнание и идват хората, които имат вибрации, сходни с вашите. Не забравяйте също така, че ако един направи пробив във своето съзнание, той оказва влияние на всички, които са свързани кармично с него в този живот. И много души, получавайки необходимия импулс чрез този човек, са способни да разтворят своето съзнание и да направят пробив.

Винаги помнете, че сте свързани помежду си на финия план и победата на един води до повдигане на съзнанието на мнозина.

Всеки от вас е ценен на своето място и всеки от вас е способен да върши тази работа, за която е дошъл във въплъщение, намирайки се именно на това място, където се е родил и живее.

Във вашия живот винаги има място за подвиг, саможертва и геройство.

Защото за мнозина промяната на съзнанието означава буквално промяна на целия им живот. Няма да можете повече да прекарвате безброй часове зад банкетните маси. Няма да можете да понасяте вибрациите на рок-музиката. Ще трябва да се откажете от всичко в обкръжението си, което не съответства на Божествените вибрации. И за мнозина това ще е като постъпката, която извърших аз, когато напуснах двореца на моя баща.

И когато изберете поражението и престанете да се борите с вашите противници, загубвайки всичко и позволявайки на враговете ви да ви разпнат, тогава ще извършите това, което е направил Иисус преди 2000 години.

Повярвайте ми, всеки от вас има моменти в живота си, когато може да извърши постъпка, равна по своето духовно постижение на постъпките, които са извършвали светците през всички времена.

И ако не виждате какво трябва да правите и как трябва да постъпите, не хитрувайте пред себе си. Вашата душа винаги знае Висшия Път. Вашето униние, жалостта към себе си и скуката са показатели, че не вършите и не желаете да вършите това, за което вашата душа е дошла във въплъщение.

Светлоносци са тези, които изпълняват своя дълг и своята мисия, горят и носят своята Светлина в света, без да знаят ни сън, ни покой.

Разбудени сте. Нима отново ще легнете да спите, обръщайки се на другата страна? 

АЗ СЪМ Гаутама Будда.