Трябва да се стремите да контролирате своите мисли и чувства

АЗ СЪМ Кутхуми. Дойдох!

Дойдох, за да използвам тази възможност да поговоря с вас.

Вие ме познавате като Майстор-психолог, знаете ме също като този, който идва във въплъщение заедно с Ел Мория, за да основем Теософското Общество и да дадем знания на човечеството, скривани по-рано от него.

Вие ме знаете като Световен Учител, разделящ този пост с възлюбения Иисус.

Знаете за моите въплъщения като Питагор и Шах Джахан.

Знаете много за мен. Аз съм отворен Учител.

Аз съм този, който се стреми към контакт с невъзнесеното човечество и работя с много от вас.

Ние ви дадохме достатъчно много знания за последните 150 години. И ще продължим да даваме ново знание за тези, които са готови да го възприемат. Но отначало трябва да усвоите някои от нашите предишни уроци, които давахме в миналото.

Съгласете се, че човечеството при цялата си устременост да получи ново знание, неизвестно защо, неохотно го прилага на практика.

А даването на нов материал е целесъобразно да се прави само в случай, че е усвоен старият. Иначе просто не можете да поберете новото.

Вашето съзнание прилича на съд с ограничен обем. Съзнанието на всеки човек е ограничено за времето, докато се намира във въплъщение. Благодарение на подарената ви свободна воля вие сами решавате с какво да напълните съда на вашето съзнание.

Случва се така, че ученикът е готов за усвояването на определен обем знания, но неговото съзнание няма необходимата устременост и насоченост. В този случай той предпочита да пълни обема на своето съзнание с всичко, което среща във външния свят. С всичко, което чете във вестниците, което гледа по телевизията, слуша по радиото.

До определен етап такава всеядност е допустима. Но само до определен етап.

Защото ако човек сам не предприеме усилия за ограничаване на потока от информация, постъпваща в неговото външно съзнание от физическия свят, той ще го запълни с маса ненужни неща и когато настъпи космическият момент за получаване на реално знание по силата на това, че Небесата решават да дадат това знание на невъзнесеното човечество, съзнанието на такъв индивид просто не може да побере нищо ново.

Нещо повече, той не е способен да се ориентира в целия този хаос от съдържащата се във външното му съзнание информация. За него сведенията, получени от светския печат, имат същото значение, както получената от диктовките на Владиците информация.

Част от този информационен боклук се премества в подсъзнанието и се натрупва там. И понякога, когато чудовището на някой вкаран вътре психологически проблем се обедини с подобни вибрации, съдържащи се в така наречените средства за масова информация, то резултатът, проявяващ се във външното поведение на човека, е толкова непредсказуем и не вместващ се в никакви рамки, че нито един психолог не може да ви помогне при решаването на внезапно възникнал психологически проблем.

Но вие сами създавате всичките си проблеми точно в момента, когато без да се замисляте за последствията, вкарвате в съзнанието си всяка информация, с която се сблъсквате във вашия живот. На вас многократно ви е казвано чрез този посланик, че 90% от заобикалящата ви във вашия свят информация е невярна, ненужна за вашето развитие като духовни същества.

Затова като начало ви предлагам да ограничите вашата всеядност. Не си струва прекалено да се доверявате на никаква информация, която достига до вас от външния свят.

За начало трябва да се стремите към контрол над своите мисли и чувства.

Отделете си 10-15 минути на ден, когато нищо не ви разсейва. Можете да направите това преди сън. Опитайте се да наблюдавате за какво мислите. Разглеждайте своите мисли. Изучавайте ги. Представете си, че вашите мисли са рибки в аквариум. Ето към вас доплува една мисъл. Изучете я. С какво е свързана тя? Ако мисълта ви привързва към този свят, заставя ви да се съсредоточите върху заобикалящия ви свят – пуснете я да си иде. Тя не ви е нужна за вашето духовно израстване.

След това разгледайте следващата мисъл и следващата.

Вашето съзнание е запълнено с толкова много мисли, представляващи не какво да е, а енергия, която привличате отвън и която е съзвучна с енергията, съдържаща се във вашите емоционални и ментални тела.

Когато по този начин анализирате всичко, за което мислите, анализирайте и всички ваши мисли за деня.

И ще разберете, че вашето съзнание е така запълнено с преработването на ненужна информация, че просто не му достига мощност, за да започне да обработва действително полезната за вашето развитие информация.

Ето защо най-важен е моментът на вземане на решение, че вие повече няма да пълните съзнанието си с ненужна информация от околния физически свят.

След това е възможно да решите да използвате някаква медитативна практика, която ще ви помогне да се освободите от мислите, привързващи ви към този свят.

Целта на всяка медитативна практика, ако тя е истинска, е да постигнете състоянието на безмислие. И когато успеете да запазите това състояние достатъчно дълго време, вие ще можете да получите достъп до истинската информация, която е действително необходима за вашето духовно издигане.

Настъпи време, когато менталното поле на планетата трябва да бъде изчистено. Само когато изпразните тенджерата, ще можете да я напълните с това, което ви е нужно в този момент.

Предлагам ви сериозно да преразгледате своето отношение към необмисленото подлагане на своето съзнание под въздействието на всевъзможни информационни потоци от вашия свят.

От тези диктовки трябва да разберете, че вашият свят съдържа 90% изобщо ненужна за вас информация. Освободете се от нея и ще получите достъп до информацията, която ви е необходима.

Същото се отнася и до вашите чувства.

Анализирайте чувствата си през деня. Не трябва да вземате пример от другите хора. Зная, че хората, особено в Русия, постоянно се намират в състояние близко до депресия. Наблюдавайте своите чувства през деня. Колко често изпитвате любов, радост, безпричинно добро настроение? Колко пъти сте се спирали насред улицата, за да се полюбувате на дърветата или на облаците? Колко често излизате изобщо сред природата?

Вашите емоции, също както и вашите мисли, са подложени на влиянието на общото информационно поле на Земята. Това поле е препятствие за проникването във вашия плътен свят на образи и представи от по-високите октави.

Човечеството се намира под капака на собствените си несъвършени мисли и чувства, под който то се е вкарало само.

Сега трябва да започнете да разчиствате купищата от вашите несъвършени мисли и чувства.

Вашите средства за масова информация се настройват спрямо средното ниво на човешкото съзнание. Затова те ви пречат да преминете на по-високо ниво на съзнание. Откажете се от употребата на информационните сурогати и подтикваните от конкурентната борба средства за масова информация ще започнат да се настройват на вашето ниво на съзнание.

Този свят е само отражение на вашето съзнание. Променяйки своето съзнание, вие ще бъдете способни да привлечете към себе си по-съвършени проявления от финия свят.

И ще се появят онези съвършени образци, които отдавна са приготвени за вас от най-напредничавите умове на човечеството и чакат кога най-после ще приемете това съвършенство в своя свят.

Целта на моята днешна беседа бе да ви напомня, че вие самите носите отговорност за всичко, което се случва на Земята.

Затова не мързелувайте и не отлагайте за после, а пристъпете към изменение на вашето съзнание още сега.


АЗ СЪМ Кутхуми, с любов към вас.


Звукозапис на диктовката - текста чете Татяна Микушина.