Трябва да посветите на Служене целия си живот

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл при вас чрез нашия Посланик.

Дойдох и сълзи на радост се появиха в очите ми!

Не можете да си представите как ликуват Небесата! Не защото имаме възможност отново да работим чрез нашия Посланик. Небесата ликуват, защото се намериха много отзивчиви сърца, готови да възприемат нашите вибрации и да следват нашето ръководство.

Вие знаете, че съвсем неотдавна, преди няколко години, ние бяхме смутени, защото нямахме възможност да работим чрез наши посланици и нямахме възможност да стигнем до онези индивиди, които са във въплъщение, търсят контакт с нас и не могат да го намерят.

Готовите сега са много и аз давам днешното послание за тях.

Не забелязвате ли колко ви е по-трудно в тези декемврийски дни? И работата не е в това, че се чувствате зле и оправдавате състоянието си с претоварването на работа и у дома.

Работата е в това, че е взето решение за преминаване на Земята на ново вибрационно ниво и аз дойдох да ви съобщя, че се направи още една стъпка в безкрайната поредица от стъпки, насочени към сближаване на нашите светове.

Не бързайте да споделяте тази новина с вашите познати и колеги, веднага след като прочетете моето послание. Аз говоря лично на всеки от вас. И всеки от вас след прочитане на това послание ще получи за себе си онзи смисъл и онази вибрация, която е дадена за него лично.

Нашите светове се приближиха един към друг и това стана възможно благодарение на вашите усилия, благодарение на вашата Вяра и вашата Любов. И аз съм уверен, че ще съумеете да запазите онова ниво, което сте постигнали сега.

Имаше други хора, на които също възлагахме нашите надежди и които с радост и ентусиазъм се заемаха с изпълнението на нашите дела. Къде са те сега? Всеки от тях направи своя избор и всеки от тях в съответствие със закона за свободната воля върна своето развитие много въплъщения назад.

Затова дойдох днес при вас, за да ви напомня, че всяко ваше достижение във вашия илюзорен свят изисква непрекъснати усилия за укрепване на постигнатия успех.

Вие не можете да си позволите да се отпуснете и да отдъхнете в компанията на вашите предишни приятели, не можете да си позволите почивка в любимите ви места. Трябва непрекъснато да се трудите, ако желаете вашето развитие да върви по възходяща линия към върха на Божественото съзнание.

Веднага щом си позволите малко да се отпуснете, вие се спускате надолу към подножието на планината.

Това, към което ви призовавам, не е нещо ново. Ние винаги сме обучавали на това благородно усилие чрез различни учители. Вие трябва да умеете да съвместявате почивката и работата, но трябва да сте постоянно готови в сърцата си за изпълнение на заданията на Йерархията.

Мнозина са готови, мнозина са достигнали големи висоти в своето духовно развитие, но когато се появи необходимост от тяхната помощ за изпълнението на нашите дела, по незнайна причина те се оттеглят и започват да се занимават, както си мислят, с „важни дела”. Няма за вас по-важни дела от това да помагате на Йерархията, да помагате на еволюциите на планетата Земя. Вашият плътски ум ще намери за ваше оправдание хиляди аргументи именно когато настъпи моментът, за който сте се въплътили. И когато трябва да подложите рамо и да понесете товара по опасен и труден участък от Пътя, вие изведнъж със завидна бодрост се устремявате точно в обратната посока. И никакви знаци и дори думи, които ви изпращаме чрез нашия Посланик, не се възприемат от вашето съзнание.

Трябва да изработвате в себе си качеството Служение. Вие трябва да посветите на Служение целия си живот.

Моите думи изглеждат много сурови и неразбираеми за онези, които не са готови да ги разберат. Затова аз уточних в самото начало, че се обръщам към тези, които са готови, към моите деца, с които работя през много въплъщения.

Вие стигнахте до отговорен участък от Пътя. И от вас ще се изисква максимално напрежение на силите и на всички способности, които сте придобили в предишните въплъщения.

Аз идвам при вас отново, възлюбени мои, птичета от моето орлово гнездо. Аз ви нахраних с мъдростта на вековете и ви напоих с Божествената енергия на светлината. Аз имам право да се обърна към вас за помощ и да разчитам на вас в трудна минута.

Надявам се, че ще се отзовете на моя призив. И дори онези от вас, които са допуснали големи и малки грешки, не се дърпайте. Върнете се назад под моето бащинско крило.

Няма такива простъпки, които да не могат да се поправят с безкористно Служение и преданост към Владиците.

Надявам се, че моето днешно послание ще ви ободри и няма да ви накара да се занимавате с безкрайни самообвинения и да изпадате в нехармонични състояния.

Всичко, което е станало в миналото, остава в миналото. Нужно е да мислите за настоящето и за това какво можете да направите сега и как можете да носите своето Служение.

Днес не са достатъчни вашите събирания по групи и молитвените ви бдения. Вие трябва да оказвате осезателна помощ на много душѝ, които все още могат да стигнат до осъзнаване на Божествения Закон, съществуващ в тази Вселена. Ние се безпокоим за мнозина, които още продължават да се предават на илюзията и не могат да се измъкнат от паяжината, в която са попаднали благодарение на масовата култура или по-скоро на безкултурието, което преобладава във вашето общество.

Всеки от вас трябва да се тревожи за многото заблудени душѝ. Твърде много са тези, които не могат да видят дори проблясък Светлина в живота около себе си, толкова е тежка тяхната карма, която сами са сътворили. И всеки от вас, моите, може да им даде частица от своята Светлина, за да могат тези заблудени душѝ да видят, че има друг свят, има други образци. Съществува това, Реалното, заради което си струва да се живее.

На вас самите понякога не ви достига Любов и увереност в правилността на избрания Път.

Затова всеки път, когато ви обхванат съмнения и мъглата на илюзията се сгъстява, вземете пред себе си моя фокус. Аз поставям в този фокус своето присъствие и всеки път, когато в трудни минути гледате в него, аз ще мога чрез моето изображение да ви оказвам действена помощ. Във вашия свят това е просто моето изображение, в моя свят от другата страна на моето изображение е протегнатата ми към вас ръка, и поемайки я, ще можете да се измъкнете от трудна житейска ситуация или лошо състояние на съзнанието.

Аз дойдох при вас в този ден и сега ви напускам. До нови срещи!

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.