Трябва да издигнете пирамида на Божествената Реалност във вашето съзнание

АЗ СЪМ Господ на Света, Гаутама Буда, аз дойдох днес чрез този посланик, който ми даде възможност да говоря чрез него.

От времето на моето въплъщение на тази планета като принц Сидхарта аз идвах тук много пъти и присъствах в храмовете на тези, които бяха готови за моето присъствие. Аз продължавам да правя това и сега. Постигането на степен Будда ви позволява да проектирате своето присъствие в много индивиди, намиращи се в различни системи на света.

Затова част от мен може да присъства едновременно в мнозина на тази планета.

Трябва да ви съобщя, че присъствам и в този Посланик, колкото и странно да ви се струва това. Степента на моето присъствие се определя от достиженията на човека в даденото въплъщение и тя може да се променя в различните моменти от време. Сега моето присъствие в Татяна е 50%. Това е доста много и то ѝ позволява да достига 33-то ефирно ниво, от което тя приема тези диктовки.

Искам да разкрия малко от тайната как става това.

Отначало ние повдигаме вибрациите на Посланика, като нагнетяваме енергия от Светлина в чакрите. При това всички тела се координират и стават съзвучни с Висшата Реалност на Битието. Когато степента на съзвучие с Божествената Истина достигне най-високата възможна за дадените обстоятелства точка, ние започваме да изпращаме към низшите тела на Посланика енергия, носеща определена информация.

Това е все едно, като че ли напълваме някакъв резервоар с енергията на Светлината.

Капацитетът на резервоара е определен от индивидуалните достижения на Посланика. След това тази енергия се преобразува в достъпна за възприемане форма във вид на мисли и образи, които възникват във физическия мозък на Посланика и могат да бъдат произнесени или записани. По време на записването на тези мисли и образи се използва вътрешният език на посланика и присъщата особеност на словесните му формулировки.

Затова изначално чистата енергия, носеща в себе си абсолютната Истина, на този етап на преобразуване се оцветява от светогледа на Посланика и се ограничава от неговото външно съзнание.

Аз описвам така подробно механизма, който използваме за предаване на тези диктовки, за да разберете, че ние нямаме никакви тайни от вас. Ние сме готови да открием всички тайни на Космоса. Въпросът е в това, готово ли е вашето съзнание да приеме тези тайни? Ще може ли то да издържи?

Затова всеки път част от Истината се предава не във вид на думи, а във вид на енергия, която текстът на съобщението носи. Това ни позволява да заобиколим външното ви съзнание и да се обърнем директно към онази част от вас, която никога не е забравяла за своя Източник, и да пробудим тази ваша част.

Затова основната задача, която желаем да решим с предаването на диктовки чрез този посланик, е да пробудим паметта ви за самите вас и да изведем тази дълбока памет до вашето външно съзнание.

Вие забелязвате, че тези диктовки се дават на много обикновен език. Те не съдържат никакви заплетени обяснения, непонятни истини. Защото в действителност Божествената Истина е много проста и тя е достъпна дори за съзнанието на дете. По-точно, тя е достъпна именно за съзнанието на дете.

Така нареченият житейски опит, който придобивате по време на пребиваването си на Земята, като правило затруднява възприемането на тази Истина.

Вашият житейски опит е това, което ви позволява да съществувате в условията на физическата илюзия. А за да осъзнаете Божествената Истина, се изисква да се откажете именно от придобития от вас физически опит.

Това е качеството, на което ще се наложи да се научите. Вие трябва постоянно да усещате присъствието в себе си на две начала. Духовното начало и физическото начало. Вие трябва постоянно да помните, че духовното начало е вашата главна част, а физическата ви част е преходна и тя е необходима само на определен етап в индивидуалната ви еволюция.

  Когато отъждествяването ви с вашата истинска духовна идентичност достигне определена критична точка, вие ще започнете постепенно да губите нереалната си част. Телата ви ще стават все по-малко и по-малко плътни и постепенно ще се избавите от физическите си тела. Но трябва да разбирате, че това не е еднократен процес. Това е процес, продължаващ стотици хиляди и милиони години. Едновременно с изменението на физическите ви тела ще се променя и заобикалящата ви обстановка във физическия свят, която по своята същност просто се явява огледало, отразяващо вашето съзнание.

Затова след стотици хиляди години вие ще съществувате в друг, по-малко плътен свят. Но това ще стане след като промените съзнанието си.

Затова, вие разбирате, всичко, което е твърде привързано към вещите на този илюзорен свят, няма да може да съществува в новата реалност, която е план на Бог за тази планета, точно така, както и за другите планети на света.

И наистина, такива хора ще са като миналогодишна трева, която няма да може да съществува в новия свят и ще трябва просто да бъде изгорена в космическата пещ.

Ние идваме отново и отново, за да пробудим съзнанието ви за осъзнаване на Новата епоха, новото време.

Ние няма да се уморим отново и отново да повтаряме едни и същи неща. Ние ще правим това дотогава, докато не започнете да се отъждествявате с безсмъртната част от самите вас, докато не престанете да се вкопчвате в стария свят, в своя стар физически дом, който ви е служил вярно и предано, и в който сте имали възможност да получите всичко необходимо за развитие на душите си.

Но сега дойде време да се преместите в нов, по-съвършен дом. И точно сега настъпи етапът, когато трябва да си построите този дом.

Това строителство се извършва вътре във вас чрез изменение на вашето съзнание и това е грандиозно строителство. Вие трябва да издигнете пирамида на Божествената Реалност в собственото си съзнание.

Вие вече правите това, вече издигате тази пирамида, четейки тези диктовки, получавайки необходимата информация във вид на думи и енергия, необходима за преобразуването на вашето съзнание.

Аз се радвам на тази среща с вас и ви желая успех по вашия път.

АЗ СЪМ Гаутама и се надявам на среща с вас в най-близко бъдеще чрез този Посланик.

АЗ СЪМ Гаутама Будда. Ом.