Традиционно Послание в началото на годината

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Аз дойдох в този ден, за да поговоря още веднъж за главното. За това, което става на планетата Земя и за това, което очаква планетата.

Ние много пъти казвахме, че вибрациите на планетата се повишават. Повишаването на вибрациите е необходим процес. И този процес е планиран от най-висшите органи за управление на тази Вселена.

За съжаление привидно хубавото събитие, свързано с повишаването на вибрациите, за обикновените редови човешки индивиди, намиращи се във въплъщение, не е много приятно и радостно събитие.

Повишаването на вибрационния фон се отразява на всички ваши тела.

Вашето физическо тяло и по-фините ви тела попадат в несвойствена за тях област на вибрациите. Когато се намирате в своите, присъщи за вас вибрации, вие изпитвате комфорт. Когато попадате на несвойствено за вас ниво, вие започвате да изпитвате дискомфорт. Това може да се проявява като болести на вашето физическо тяло или различни некачествени психически състояния: чувство на страх, агресия, потиснатост, нежелание да живеете.

Некачествените състояния на съзнанието могат да доведат до масови вълнения и до техногенни катастрофи с различна степен. Защото вашата технократична цивилизация се опира твърде много на различна техника, която изисква качествена работоспособност от работниците, които я обслужват. Затова сега цялата планета, особено онези нейни области, където съществува високоразвита цивилизация, влиза в зона на повишен риск.

Некачествените състояния на човешкото съзнание водят не само до техногенни катастрофи, но и до природни катаклизми. Знаете, че за последните сто години няколко пъти нарасна броят на различните стихийни бедствия, изригванията на вулкани, земетресения, цунами. И това е следствие от напрежението на астралния план, предизвикано от вашето състояние на съзнанието.

Затова ние идваме отново и отново и даваме рецепти, и предупреждаваме за правилата на техниката на безопасност, които е необходимо да съблюдавате, за да продължи животът на планетата Земя.

Ние ви молим да ограничите влиянието на масовото съзнание върху вас и вашите деца. Това се отнася до ограничаване на гледането на телевизия, слушането на радио, слушането на некачествена музика. Молим ви също да ограничите употребата на месна храна, да не употребявате алкохол, наркотици, цигари, да не играете на компютърни игри с агресивно съдържание.

Това са много обикновени изисквания. И аз ще обясня защо е необходимо да ги изпълнявате. Всички изброени от мен неща способстват за понижаването на вашите вибрации. И следователно вие принудително изпадате в несъответствие с общия вибрационен фон на Земята, който се повишава от година на година. Така че, ако преди е можело да правите всички тези неща, сега те стават опасни за вас. И с всяка година стават все по-опасни и по-опасни.

Мнозина се опитват да влязат в комфортно състояние, увеличавайки дозата на алкохола или никотина, прилагайки нови видове на така наречената „музика”, обаче вие все по-дълбоко и по-дълбоко потъвате в отрицателни състояния на съзнанието.

Ние ви предлагаме прости рецепти. Предлагаме ви да използвате всички достъпни средства, за да удържате съзнание си на колкото е възможно по-високо ниво. Тогава вие съвпадате по вибрации с вибрационния фон на планетата и сте способни да се удържате на еволюционния път на развитие.

За съжаление големите градове, явявайки се средоточие на масовото съзнание, не са способни да издържат на темповете, с които става повишаването на нивото на вибрациите на планетата. Живеенето в големите градове с времето ще стане много опасно. И в нашите Послания ние също говорихме за необходимостта да живеете в хармония с природата.

Ще минат още няколко години и вие ще започнете да търсите тези наши диктовки като бабините рецепти за новогодишната баница, и ще се опитвате да следвате това, за което ви молим.

Но точно както вече не се продават онези продукти, от които баба ви е правила баницата, вкуса на която помните от детството, точно така и тези наши рецепти могат вече да бъдат безполезни след няколко години.

Точно както продуктите в магазините се наричат по старому, но не са същите, а са изкуствени сурогати, така и духовната храна, която ви предлагат вашите средства за масова информация не е такава, а е сурогат, който вие поглъщате по навик, но не изпитвате удовлетворение.

Съществуващата цивилизация влезе в задънена улица. И единственият изход от тази задънена улица е да вдигнете глава и да се устремите нагоре, към Бог. Вие трябва осъзнато да направите избор и да решите какво във вашия живот се явява главно – вие със всички ваши плътски желания или Бог.

Трябва да се постараете да си отговорите на този въпрос до края на тази година.

Ние даваме нашите Послания с надеждата, че поне няколко стотици или десетки човека ще бъдат способни да се събудят от илюзията на обкръжаващия свят и да разбудят останалите.

Води се битка за всяка душа. И всеки от вас, който чете нашите послания, ни е скъп. Ние сме готови да направим много за вас, но вие трябва да направите първата крачка и да ни помолите за помощ.

Само тогава, когато осъзнаете, че вървите по грешен път и ни помолите за помощ, ние ще изпратим водач, който ще ви изведе на светлия път.

Дотогава, докато се съмнявате и мислите, че просто ви разказваме страшни приказки, ние не можем да ви окажем онази помощ, от която вие действително се нуждаете.

Аз дойдох с традиционното Послание в началото на годината и ви дадох всички необходими препоръки.


АЗ СЪМ Гаутама Будда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)