Своевременни наставления

АЗ СЪМ Серапис Бей, отново дошъл при вас.

Дойдох в този ден, за да дам поредното послание, което съдържа Учение, древно като света.

Ние идваме отново и отново не за да дадем нова Истина, а за да ви припомним Древната Истина, която вие знаете отдавна, но сте я забравили, защото твърде много се потопихте в материалността. И ето сега дойде времето да си спомните за своя Източник и да се върнете към него. Ние се радваме, че независимо от многото фактори, които ви отвличат в материята, все пак достатъчно на брой хора проявяват интерес към нашето Учение. Има много други, както ви се струва модни учения, които ви предлагат различни неща за разглеждане и изучаване. Но ако непредубедено разгледате предлаганата от нас Истина и я сравните с ученията, които ви се предлагат в изобилие на духовния пазар, тогава ще разберете само едно – това е Истината, която е била винаги с вас. Това е тази Истина, която сте изучавали в древната Лемурия и в Атлантида, във всички съществували някога на Земята Школи на Мистериите в миналото и настоящето.

Няма нищо ново в Учението, което Ви предлагаме, освен едно – това Учение е призвано да ви върне към висшата реалност. Благодарение на това Учение вие трябва да започнете възходящ цикъл, възходяща спирала, която ще ви издигне над материята и ще ви позволи да се върнете в света, от който някога сте се спуснали в материята. Трябва да си спомните за вашия Източник и за вашето предназначение. Трябва да разберете простата истина, че няма такова нещо във вашия свят, което би се явило смисъл на живота ви. Защото вашият свят е създаден да съществува за определено време, такъв период от време, през който трябва да научите своите уроци и да възмъжеете.

И този период от време, даден за вашето възмъжаване, се приближава към своя край. Много е жалко, че твърде много души още се намират в състояние на дълбок сън и не могат да бъдат събудени въпреки предприеманите от нас опити. Ние бием камбаната на Свободата, ние ви зовем към вашата Свобода, към освобождаване от оковите на материята.

Смятаме за свой дълг да ви съобщим, че времето за сън изтича. Голяма част от вас ще бъдат събудени грубо, тъй като не е възможно да се чака повече. Вие не обръщате внимание на нашите увещания, вие продължавате да се лутате в илюзията и не обръщате внимание на нашия зов.

Небесата ви призовават. Ние имаме нужда от вашата помощ. И онези от вас, които са готови да приемат нашето Учение, онези от вас, които не само четат нашите послания, но са и готови да направят нещо реално за Братството, вие трябва да се отзовете първи. Ние ви призоваваме не само да се молите, ние ви призоваваме да вършите реални дела на физическия план. Това не означава, че трябва да захвърлите всичко и да се устремите накъдето ние ви посочим. Вие трябва преди всичко да носите Божественото съзнание и Божествените образци в мястото на земното кълбо, където живеете, във вашето семейство, на работното си място. Вие и само вие сте способни да носите новото съзнание в света. И аз предвиждам, че няма да ви е лесно да правите това. От вас ще се изисква да извършите подвиг, много подвизи, защото всичко около вас ще ви оказва съпротива. И пред вас ще изникват трудност след трудност, препятствие след препятствие. Много е сложно да се действа в заобикалящия ви свят и е много трудно да се носи в света новото съзнание и новото мислене.

Всичко трябва да се промени. И всичко трябва да се промени в съответствие с Божествените образци, в съответствие със Закона, който е бил заповядан от пророците и е намерил своето отражение в много свещени писания от миналото.

Сега настъпи времето, когато Божествените образци и Божествения Закон трябва да кристализират на физически план. Не очаквайте, че ще бъде леко. Не очаквайте, че всички около вас ще приемат новото с разтворени обятия. Не, всяка крачка в правилната посока ще се постига с неимоверен труд. И ще се появяват съмнения в правилността на избраната от вас посока на придвижване по Пътя. Ще ви нашепват в ухото и направо ще ви казват, че не е възможно Божественото дело да предизвиква такива трудности и да среща такова съпротивление. Но искам да ви напомня, че вашият свят толкова се е отдалечил от Божествените образци, че връщането към тях се възприема от твърде много хора като покушение върху основите на живота. И действително, през хилядолетията човечеството е изработило толкова много представи, различни от Божествените, които трябва да бъдат разрушени, че разделянето с тези стари представи предизвиква съпротивление в много хора.

Спомнете си колко ви е трудно да си наложите да промените нещо в своя живот, дори просто да се откажете от някой вреден навик. А сега си представете, че начинът на живот на милиони хора трябва да бъде променен в кратки срокове. Как мислите, че ще се отнесат неподготвените индивиди към въвежданите от вас нови образци на поведение? Разбира се, всяка крачка ще се прави с огромен труд. И всяка крачка, която ще правите във вярната посока, закономерно ще предизвика съпротива от страна на силите, които отстояват своя начин на живот, своето разбиране на Божествения Закон.

За хилядолетията съществуване на човешката цивилизация хората са успели да внесат изкривявания във всички сфери на живота, в това число и в областта на религията. И много религиозни догми и правила ще заставят хората да отстояват наложилата се система на религиозен мироглед.

Затова не очаквайте, че ще ви бъде лесно. Вие трябва да осъзнаете цялото величие на работата, която ви предстои. Вие трябва съзнателно да отстоявате Божествените образци във всичко – в морала, в нравствеността, в областта на образованието, религията, здравеопазването. Необходими са изменения във всяка област на човешката дейност. Това ще бъде революция в съзнанието.

Затова хората, които не са готови за промени, ще оказват съпротива и ще отстояват своя начин на живот, своето разбиране за Бог.

Предстои ви без да се въвличате в борба, да отстоявате Божествените образци на поведение. Предстои ви да отстоявате Божествения закон. И вие трябва да демонстрирате този Закон в живота си. Мнозина в миналото толкова твърдо са отстоявали новите образци, новия начин на живот, че са стигнали до нетърпимост и религиозен екстремизъм. Предупреждавам ви, че трябва по-скоро да жертвате живота си, отколкото да допуснете всякаква проява на нетърпимост и фанатизъм.

От вас се иска да повторите подвига на Христос, когато той избра да премине през своето разпятие, вместо да отстоява Закона с оръжие в ръка.

Всеки от вас трябва да бъде готов да се принесе в жертва, но да не наруши нито една от Божиите Заповеди[1], записани от Мойсей на скрижалите. И сега настъпи времето, когато трябва да спазвате не само тези десет заповеди. Вие трябва да изпълните главната заповед – да пожертвате тялото си, но да съхраните в Духа принципите, на които ние ви учим.

Бъдете готови да се разделите с тялото си, но да запазите душите си.

Не всички ще умрат, но всички ще се променят[2].

Радвах се да ви окажа помощ и да дам своите наставления в този ден.

АЗ СЪМ Серапис.

 

 


 

[1]1. Да нямаш други богове освен Мене. 2. Не си прави кумири. 3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог. 4. Помни съботния ден. 5. Почитай майка си и баща си, за да живееш дълго на земята. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействай. 8. Не кради. 9. Не лъжесвидетелствай против ближния си. 10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, ни вола му, ни осела му – нищо, което е на ближния ти.

[2]Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим. (1 Коринтяни 15:51)