Суровостта на момента ме задължава да ви предупредя за това, което става

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл отново!

Дойдох в един от последните дни на годината и за това си има причини. Причини от планетарен характер. Аз искам да ви напомня, че миналата година беше взето решение да се повишат вибрациите на физическия план на планетата Земя. Възможно е това известие да е преминало покрай вашето съзнание, без да го засегне.

Много е странно да се слуша за някакви си решения на Висшия Космически Съвет сред празничната суета и бъркотия. И не е ясно по какъв начин това известие ще се отрази на живота на всеки един от вас.

Действително тогава, преди година, това известие не се прояви по никакъв начин и вие помислихте, че навярно там горе нещо е объркано.

И може би мнозина от вас са очаквали, че повишаването на вибрациите на физическия план прилича на нещо празнично, шумно, весело.

Позволете ми да ви обясня ситуацията така, както аз я разбирам и както я трактуват Възнесените Владици.

Вашето световно съобщество, като съобщество на индивиди, намиращи се във въплъщение, не съумя самостоятелно да се издигне на следващата степен на еволюционното развитие. Вие предпочетохте да се скриете и да получавате удоволствия от живота, всеки в своето уютно местенце.

Затова беше взето решение да ви подканим малко да побързате. И вибрациите на физическия план на планетата Земя леко се повишиха. Измина година и това изменение на вибрациите започна да се отразява на вашия живот. Това не се отнася за някоя отделна страна, не се отнася за някой конкретен индивид или групи от хора. Това е глобално събитие, което ще засегне живота на всички хора, които живеят на планетата Земя. Някой няма да издържи повишаването на вибрациите и ще извърши преход, друг ще боледува, на трети повишаването на вибрациите ще подейства така, че ще се изострят неговите психологични проблеми. Най-лошото от всичко е, когато съдбата на държавите се окаже в ръцете на хора с неуравновесена психика, на които ние няма да можем да оказваме влияние, защото те са избрали да попаднат под влиянието на противоположните на нас сили. Затова съществува опасност от войни, терористични актове, всякакви действия от страна на хора, които се опитват да вършат работата по старому, не разбирайки, че времето е променено.

Затова има нужда и е необходимо подобни действия да се балансират. И ние се опитваме да правим това, но е нужна вашата помощ.

Световната финансова система също не съответства на новото време и ако тя не се преустрои в близко време и не се опита да се пригоди към новите изисквания, то световната икономика ще бъде обхваната от такава криза, каквато човечеството още не е виждало за цялата си обозрима и описана история.

Има над какво да помислите в тези последни дни на отиващата си година. И аз мога да ви подскажа какво трябва да предприемете. Необходимо е да намерите вътре в себе си онази точка на покой и тишина, спокойствие и умиротворение, в която пребивава Бог вътре във вас. И от тази точка вие сте длъжни да се опитате да разберете, че няма нищо във вашия физически свят, което може да ви навреди, да навреди на вашата душа, ако вие самите не позволите да ви обхванат панически настроения и да се втурнете да се спасявате.

Няма къде да бягате. Вие не можете, събирайки своята покъщнина, да се евакуирате от планетата. Ще ви се наложи да издържите всичко докрай. Ще ви се наложи да се смирите с това, което може да стане и вече става. От своя страна аз мога да кажа, че ви се дава шанс и всичко се случва много бавно. Затова всеки един от вас е способен да окаже влияние на протичащите в света процеси. Колкото повече хора са способни да запазят невъзмутимост и спокойствие, колкото по-голяма е вашата вяра, толкова повече всичко ще се разгръща и протича по по-лек начин.

Сега за вас е необходимо да вярвате, че никакви сили не са способни да причинят вреда на вашата душа, докато сте сигурни в собствената си неуязвимост .

Настъпи време за вашите активни действия. Вие не можете повече да си давате вид, че нищо не се случва. И начинът, по който сте прекарвали времето си преди, и всички ваши предишни развлечения и играчки много скоро ще ви се струват съвсем ненужни и ще останете поразени от това колко време сте изгубили безцелно. Трябва да се навакса пропуснатото. И онези от вас, които сте готови да действате за благото на еволюциите на планетата Земя, онези от вас, които сте готови да будите спящите и да ги извеждате от горящия дом, към вас се обръщам аз в този ден.

Бързайте. Малко време остана. Ние будим тези, които все още могат да бъдат разбудени. Ние правим всичко, което е по нашите сили. Правите ли вие всичко, което е по вашите сили?

Способни ли сте да разбудите и да насочите поне една душа от вашето обкръжение?

Мнозина спят толкова сладко, че нищо не разбират. А е много жалко, защото времето на космическата възможност изтича. И въпросът е само в количеството душѝ, които все още могат да бъдат спасени. Води се сметка за всяка душа.

И времето е кратко, както никога.

Аз дойдох в този ден, за да осъзнаете най-после сложността на ситуацията. Опитайте се да разберете, че вашата неуязвимост е пряко свързана с вашата Вяра и преданост, с това доколко сте способни да се подчините на Божествения Закон, действащ в тази Вселена.

Аз не ви плаша, но суровостта на момента ме задължава да ви предупредя за това, което става, и да дам във вашите ръце спасителното въже на възможността.

АЗ СЪМ Ел Мория.