Старайте се да запазвате състояние на вътрешен покой и хармония през по-голямата част от деня

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас. Днес дойдох, за да дам кратко Учение, което е възможно да ви се стори неочаквано, но все пак би ми се искало да се запознаете внимателно с всичко, което ми е нужно да доведа до вашето съзнание на този етап.

Както знаете, събитието от края на миналата година – земетресение и цунами – бе изцяло и напълно предизвикано от несъвършеното съзнание на човечеството.

Човечеството с удивително упорство продължава да поражда чудовищни концентрации на отрицателни енергии, които са обвили цялото земно кълбо като плътен пръстен. Този пръстен пречи на проникването на енергиите на обновлението. С други думи, създава се напрежение между силите, които се стремят да задържат сегашното състояние на планетата и силите, които се стремят да подпомагат еволюционния план на планетата Земя.

От една страна наблюдавате постоянно и непрекъснато повишаване на вибрациите на планетата, а от друга страна, с помощта на масовото съзнание и старите стереотипи, трайно настанени в съзнанието на хората, както и преди се поражда маса отрицателна енергия. Откъде се взема отрицателната енергия?

Цялата енергия в тази Вселена е съсредоточена само в един източник. Това е Божествена Енергия. Тази енергия постъпва във вас по кристалната нишка и вие с помощта на своята свободна воля се разпореждате с нея. Ако изразходвате тази енергия за удовлетворяване на всякакви ваши егоистични стремежи или за поддържане на негативни чувства и качества, постоянни вредни навици, тогава вие гласувате за старото. И насочвате своята енергия за укрепване на концентрациите от отрицателна енергия на тази планета.

Затова, когато положителната енергия на измененията срещне породената от човечеството негативна енергия, това е като срещата на два облака с различни заряди. Знаете какво се случва, когато се срещнат такива облаци. Наблюдавате гръм и мълния. Ето нещо подобно се случва и на планетата Земя. Когато се срещнат две концентрирани енергии с различни потенциали, тогава се случват различни катаклизми, стихийни бедствия, урагани.

На вас ви се струва, че стихията е сляпа и неуправляема. Обаче това не е съвсем така. Обикновено ние успяваме да локализираме местата, в които започва натрупването на отрицателна енергия. Затова от стихийни бедствия страдат онези райони, които със своето съзнание са станали причина за формирането на отрицателните енергийни сгъстявания.

Време е да се разделите, възлюбени, с разбирането, че можете да грешите, да допускате всякакви недобри постъпки, небогоугодни мисли и чувства през по-голямата част от денонощието, а после да седнете, да се помолите и така да преобразувате кармата, която сте създали вие и вашите близки.

Разбира се, ползата от молитвите е несъмнена, неоспорима и безспорна. Ползата от молитвите не подлежи на обсъждане. Но в дадената ситуация не е достатъчно да се молите, възлюбени.

Какъв е смисълът първо да създавате отрицателни енергийни образувания, а след това да се борите с тях?

Дойде време, когато трябва да подхождате осъзнато към всичко, което правите през деня. Трябва постоянно да контролирате своите мисли и своите чувства. Трябва да изтръгвате от корен още в зародиш всяка отрицателна мисъл в съзнанието си. Ограждайте се от всичко, което спомага за поддържането на отрицателни мисли и чувства в съзнанието ви.

Отделяйте особено внимание на децата си. Не ги оставяйте на самотек през по-голямата част от деня. Помнете, че от това как ще ги насочите в началото на живота им, какви знания за действащите закони в тази Вселена ще им дадете, зависи какви плодове ще получите само след няколко години, когато децата ви пораснат и могат да поемат отговорност и Служение за благото на еволюцията на Земята. Всеки от вас е отговорен за бъдещето на тази планета, за това, как ще се развиват събитията в близките няколко месеца.

Помнете, че напрежението, което беше разредено с катаклизъм в Южна Азия в края на миналата година, нараства отново. И по същество, с всяко свое отрицателно действие, с всяка своя отрицателна мисъл и чувство вие непрестанно приближавате новия катаклизъм.

Старайте се да поддържате състояние на покой и хармония през по-голямата част от деня. Не забравяйте, че около вас живеят други хора. Ако живеете в голям град, през деня вие се докосвате със своята аура до хиляди хора. И когато успеете да запазите в себе си хармонично състояние, вие буквално зареждате с това състояние хората, до чиито аури се докосвате през деня, чрез аурите си.

Същият ефект се наблюдава, ако срещнете човек, който прилича на буреносен облак и търси върху кого да разреди и излее своята злоба. Но в този случай вие се зареждате от този човек с отрицателни енергии.

Пазете своя вътрешен свят от намесата на всякакви негативни енергии. Проявявайте особена грижа за децата си.

Може да кажете, че от вас не зависи нищо и че за всичко е виновно вашето правителство, което не се грижи за вас както трябва, не ви позволява да водите достоен начин на живот.

Позволете ми да не се съглася с вас. Всичко в този свят се привлича според вибрациите и вие имате това правителство, което може да съществува именно, защото по-голямата част от населението приема за възможно да се примирява с неговото съществуване и неговата политика.

Вие постоянно обменяте енергии с хиляди хора и по този начин постоянно обменяте с тях карма. Как мислите че се проявява семейната карма, кармата на града, кармата на страната, планетарната карма? Представете си човек, който напълно се е освободил от личната си карма. Какво мислите, че ще стане с този човек по-нататък? Ще се възнесе ли?

Напълно е възможно този човек да може да се възнесе. Но смея да ви уверя, че човек, който се е освободил от личната си карма, постига съвсем друго, разширено съзнание. Той се издига в съзнанието си на по-високо ниво и разбира, че не е възможно да се спаси само той. И че в действителност всичко е Бог, и на новото ниво на съзнанието си той още повече усеща единството на всичко живо. Такъв човек по-скоро ще остане във въплъщение независимо от това, знае ли неговото външно съзнание за взетото решение или не. Такъв човек продължава по собствено желание да пребивава в света. Той ежедневно привлича в своята аура отрицателните енергии на заобикалящите го хора и преработва тези енергии. Такъв човек прилича на гъба. Веднага щом влезе в контакт с аурите на хора, наситени с твърде голямо количество отрицателни енергии, той взема част от тези енергии върху себе си и неутрализира отрицателната енергия. Става това, което се нарича преобразуване на кармата на града, на страната, на планетата.

Затова твърде много, възлюбени, зависи от всеки от вас. От вашата способност да запазвате хармония и равновесие независимо от външните обстоятелства. Ако чувствате униние, липса на радост, безпричинна тъга, то вие сте попаднали под влиянието на голямо сгъстяване на отрицателна енергия. И така сте обременили своята аура, че ще ви е необходимо за известно време да се уедините или да отидете сред природата, за да си възвърнете вътрешния покой и равновесие.

Учете се да разпознавате своето вътрешно състояние и причините, които ви довеждат до нехармонично състояние на съзнанието.

Вие носите Служението си постоянно, 24 часа в денонощието, когато достигате определено ниво на съзнанието, позволяващо ви да вземете върху себе си кармата на града, страната, планетата и да преработвате тази карма.

Това е много важно Служение, възлюбени. Аз ви дадох днешните препоръки с надеждата да обясня на онези от вас, които носят това важно Служение на света механизма, по който то се осъществява.

Сега, когато знаете за вашето Служение, ще можете своевременно да предприемате мерки за възстановяване на енергиите и вибрациите си. Вслушвайте се внимателно в своя организъм и когато ви обхване униние, намерете собствен начин да възстановите вътрешната хармония и покой. За някого това ще е медитация, за някого молитва, за някого разходка сред природата, слушане на спокойна музика или игра с децата.

Не си позволявайте да оставате продължително в негативно състояние на съзнанието. Потушавайте всички отрицателни вибрации в себе си веднага щом се появят. Не им позволявайте да овладеят напълно вашето същество.

И помнете, че имате възможност в краен случай да се обърнете за помощ към Възнесените Учители. И ние ще окажем на нашите предани служители цялата помощ, която Космическият Закон ни позволи да окажем.

АЗ СЪМ Кутхуми, ваш брат.