Способността да допускате

АЗ СЪМ Мория.

Аз дойдох отново чрез нашия посланик!

Възлюбени, дойдох днес, за да утвърдя във вашите умове и сърца принципа на Богоръководството. Защото няма в живота ви нищо по-важно от следването на Волята на Бога и подчинението на Волята на Бога.

Когато завладее човешкото същество, тази проста Истина е способна да твори чудеса на всички планове на Битието.

Вие сте ограничени от рамките на материята и от законите, действащи в материята, само дотогава, докато не извисите своето съзнание и не преминете на Божественото ниво на съзнание. На това ниво на съзнанието изчезват всички ограничения на материалния свят и вие се устремявате към простора на вселената.

Аз и другите Възнесени Владици се опитваме да доведем до вашето съзнание тази проста Истина. Защото процесът на постигане на Божествената Истина е най-важният. Щом вашето съзнание допусне, че има друг свят и този свят е отворен за усвояване от вашия любознателен ум, моментално в живота ви се създават възможности, подтикващи ви към Новия Свят, към нов експеримент.

Не се плашете от това, което ви предстои. Защото това, което ви очаква, е по-радостно и вдъхновяващо, отколкото всичко, което ви обкръжава във физическия свят. Именно способността да допуснете в своето същество перспективата на новия живот ще направи възможно преодоляването на многото несъвършенства, навици и привързаности, характерни за вас сега.

Устремеността и желанието ви да преминете на ново ниво на осъзнаване на Божествената реалност, са способни да вършат чудеса в живота ви.

Затова дерзайте! Пътят е отворен! И всичко, което се иска от вас, е да направите първата крачка и да вървите напред без да се спирате!

И когато вашият ум ви пречи и се позовава на невъзможността и обстоятелствата, знайте, че всички препятствия и всички обстоятелства са преодолими с помощта на Бога и на Възнесените Същества.

Затова Вярата, Вярата и Любовта – ето какво трябва да бъде постоянно с вас. Ето какво трябва да ръководи всички ваши постъпки и действия на физическия план.

Разсъдъкът и интелектът се ръководят от чисто човешката логика. И от гледна точка на човешката логика много неща, за които ние говорим и към които ви устремяваме, не са логични.

Обаче ние ви призоваваме да се ръководите от Божествената логика. За тази логика няма никакви ограничения и препятствия във физическия свят.

Представяте си, че водата е твърда като камък, и вървите по водата.

Представяте си, че сте по-леки от въздуха, и летите.

Представяте си, че се изкачвате на ново ниво на съзнанието, и вече сте на новото ниво на съзнанието.

Всичко е преодолимо и всичко е възможно с Бога!

Ето защо качествата Вяра, устременост и постоянство са незаменими за вас на сегашния етап от развитието ви.

И това, което човекът не може да направи, може да направи Бог. Дори това, което изглежда невъзможно от гледна точка на човешката логика.

Просто допуснете в съзнанието си Бога и останалото Той ще направи Сам.

Неудобно е да повтарям тези прости Истини. Но суетата и обстоятелствата на вашия живот постоянно скриват от вас перспективите, които ние разкриваме в нашите послания. Затова буквално всеки ден трябва да се измъквате от тресавището на масовото съзнание и да се устремявате към планинските върхове на Божественото съзнание. Един ден, пропуснат от вас, ви отпраща седмица назад.

Затова само ежедневната работа над себе си, само ежедневните усилия, са способни да променят вас и обкръжаващата ви илюзия.

Не мислете, че всички ще се променят бързо. Всеки от вас се намира на своя участък от Пътя. И за някого ще е необходимо незначително усилие, за да преодолее превала, зад който се открива изглед към върха на Божественото съзнание, а за другиго пък ще е необходимо да премине гъстата гора от минали кармични грешки и заблуди.

Затова не се отпускайте нито за минута. Всяко ваше ежедневно усилие, докато се намирате във въплъщение, заменя хиляда години усилия, които прилагате, намирайки се във финия свят между въплъщенията.

Не губете нито минута от пребиваването си в плътния свят. Повярвайте ми, че именно сега настъпи времето, когато всекидневният устрем ви пренася с огромни крачки в бъдещето на Новия Ден.

Не обръщайте внимание на хората около вас. Всеки от тях сам избира своето бъдеще. И никого не можете да накарате да върви към Бога. А преждевременното докосване до Светлината на нашето Учение може да бъде също така непоносимо за някои души, обитаващи мрака на илюзията, както съприкосновението с ярката светлина на деня за човек, току-що излязъл от тъмница.

Очите трябва да привикнат към Светлината. Душата трябва да се измъчи от тъга по реалния свят, за да се устреми по Пътя. И тогава никакви съблазни на илюзорния свят и никакви препятствия не са способни да сломят Духа на човека, освободил се от оковите на тъмницата в плътния свят и устремил се към Светлината, която той вече вижда в дълбините на своето същество.

Вашата планета приема все нови и нови енергии на обновлението. Енергиите на новите вибрации. И тези енергии пробуждат все нови и нови души и ги подтикват да се събудят и сладко да се протегнат в предусещане на Новия Ден.

Идването на Новия Ден, на новото съзнание и преминаването в новата реалност е неизбежно за онези, които са способни да се събудят, за онези, които са все още живи.

Душата на човека рано или късно ще го накара да се изправи и да се устреми по обратната пътека към реалния свят.

Днес аз дойдох, за да ви дам импулс от своята енергия, да ви задам вярно направление на движението и да вселя във вашето същество надеждата за Новия Ден!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)