Случва се точно това, което допускате в съзнанието си

АЗ СЪМ Санат Кумара. АЗ СЪМ дойдох при вас.

С всяко мое идване и с всяко идване на другите Същества на Светлината, вашето съзнание може да побере все повече и повече информация. Независимо от това, дали тази информация идва във вашето същество като думи, образи или енергия. Взаимният обмен между нашите светове е важен сам по себе си.

Постоянното внимание, което отделяте на четенето на тези диктовки, представлява енергия, която изпращате в нашият свят. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви. Това е известна истина. Точно така вниманието, което ние отделяме в процеса на даването на диктовките, е насочено към вашият свят.

Изпращам ви енергията на моето внимание. Вие ми изпращате енергията на вашето внимание. По този начин можем да обменяме енергии между нашите октави. Колкото повече Същества на Светлината и колкото повече индивиди, намиращи се във въплъщение, се включат към този взаимен обмен на енергии, толкова по-близки ще бъдат нашите светове.

Обменът на енергии между нашите октави е замислен от самото начало на създаването на тази Вселена. Но точката на материалност, която сте достигнали сега, възпрепятства този обмен. Затова всякакви опити да се възстанови взаимният обмен на енергия между октавите носи взаимна полза на нашите светове.

Световете се обединяват чрез обмен на енергия. В нашия свят не могат да проникнат енергии от вашия свят, които са оцветени с несъвършенство. Само енергиите, които носят в себе си Доброто и са оцветени с Любовта, могат да проникнат през завесата.

А нашите енергии, които непрекъснато изпращаме във вашият свят, не могат да бъдат усетени от повечето хора, тъй като това са много фини за възприемане енергии. Вашите сетивни органи засега не могат да възприемат тези енергии. Но най-чувствителните индивиди все пак могат да усетят нашите вибрации дори през изкривяванията, които неизбежно възникват, когато енергията преминава през завесата във вашия свят. Колкото и да е съвършен проводникът, всеки проводник на нашите енергии внася изкривявания. Няма съвършенство във вашия свят. И всеки човек, ако той се доближава по своите вибрации до нашия свят, не може повече да се намира във вашия свят.

Процесът на взаимно проникване на нашите светове е много бавен и продължава милиони години. Вие не можете мигновено да постигнете нивото на съзнание, свойствено на нашия свят. За вашето същество това ще бъде като избухване на свръхнова звезда.

И ние също не можем да се озовем във вашия свят. За нас това е подобно на смърт. Затова съществуват множество способи, които ни позволяват да проникваме във вашия свят косвено, използвайки индивидите, чиято честотата на вибрациите ни позволява да присъстваме в тях, макар за незначително кратко време.

Вие също можете да прониквате в нашият свят. И колкото по-високо ниво на съзнание постигате преди вашата медитация, толкова в по-високи светове прониквате.

Вие не сте плътни същества. Ако се възприемате като плътни същества, това става поради ограничеността на вашето съзнание. По-скоро приличате на облаци или енергийни сгъстявания, които имат способността да проникват или да се просмукват в нашия свят. И когато премествате съзнанието си в нашия свят, тогава той придобива за вас също такава плътност, каквато има вашият физически свят.

Цялата работа е във вашето съзнание. Случва се точно това, което допускате в съзнанието си. Затова ви се говори за разширение на съзнанието ви, за издигането му, за изкачването на по-високо ниво.

Ако можехте да погледнете дейността си върху планетата Земя с нашите очи, бихте се учудили колко е ограничено вашето съществуване. Действително, във вашата физическа форма вие сте като заточени в тъмница. И няма да можете да се избавите от тази тъмница, докато не ви завладее импулсът за стремеж към свобода.

Говоря с общи фрази и давам намеци. Не защото не мога да ви кажа повече. Мога да ви кажа много повече. Но вашето съзнание няма да може да възприеме това, което засега не може да побере.

Затова еволюцията на човешкото съзнание е много постепенна. И това много напомня за еволюцията на човешкото общество. Ако само преди няколко десетки години някой се опиташе да ви обясни как работи Интернет или мобилните телефони, щяхте да приемете това за фантастика или нереална мечта. Но отначало се дава образ, който се изпраща от нас в главите на онези, които могат да възприемат този образ. След това този образ започва да се облича в плът, детайли и подробности.

Затова, чрез много и много хора ние непрекъснато изпращаме нашите представи за бъдещето на тази планета.

Вие получавате тези представи по време на нощния си сън и по време на бодърстване. Фините енергии на моята родна планета Венера се приближиха и те облагородяват по-грубите вибрации на вашата планета, преплитайки се с тях и постепенно променяйки основната, доминираща вибрация, характерна за вашата планета.

Земята е много гостоприемна и радушна. Тук са намерили приют много еволюции. И съзнанието на някои хора е вече готово да премине на ново ниво, близо е до новото ниво или вече е преминало на ново ниво. Съзнанието на други хора още не е съвсем пробудено.

Но ние провъзгласихме Победата. И постигнатата победа в действителност е значителна - 144 000 същества, намиращи се във въплъщение на планетата Земя, постигнаха Христово съзнание. Това означава, че чрез тези същества ние ще можем да усилим нашето присъствие на планетата Земя.

Всички тези същества могат да установят връзка помежду си на хоризонтално ниво. Всички организации, създадени от тези същества и всички проекти, които те ще осъществяват, ще могат да носят високите вибрации на нашите октави. Затова много скоро дори тези индивиди, съзнанието на които се намира в дълбок сън и не усеща нашите енергии, ще могат да получат вибрациите ни, адаптирани за тяхното възприемане чрез тези Христови Същества, намиращи се във въплъщение.

Преди 2000 години Иисус дойде на Земята и даде своето Учение. Представете си 144 000 същества, които реализират своя Христов потенциал сега. Колко по-голямо ще е влиянието, което ще оказват тези Христови Същества върху света и неговото развитие.

Разпръснати по цялото земно кълбо и осъществяващи най-разнообразна дейност в своите професионални сфери, те ще оказват влияние буквално на всяка област на човешката дейност.

Процесът на изменение на съзнанието не може да се измери с физически прибори. Вие просто придобивате възможност да виждате повече. Виждате причините за постъпките и виждате следствията. Виждате как могат да се коригира и поправят всякакви нехармонични прояви в живота около вас. И когато постепенно се избавяте от всички крайни, отрицателни проявления във всички сфери на вашия живот, с това спасявате от отрицателното влияние много души и преди всичко - децата и младежта.

Меката музика, общуването с природата могат да окажат много по-голямо положително въздействие на детската душа, отколкото можете да си представите. И когато не ви е грижа каква музика слушат вашите деца и в каква компания прекарват свободното си време, вие по този начин отглеждате причините за своите бъдещи проблеми.

Премахнете всичко ненужно от вашия живот, онова, без което ще можете да съществувате и тогава ще имате много свободно време за духовно развитие, за общуване, за медитация.

Много обикновени неща, които можете да направите в живота си и които не само че не изискват големи финансови разходи, но ви и спасяват от големи загуби, буквално ще доведат до революционни промени в живота ви, скок във вашето съзнание.

Прегледайте своите традиции, своите навици и намерете сили да се избавите от всичко ненужно и препятстващо вашето духовно развитие.

Съветите са много прости и тяхното осъществяване ще доведе до гарантиран резултат.

Можете да се замислите и да разберете какво ви пречи да осъществите тези прости съвети. И отговорът на този въпрос е очевиден – вашето его, което намира хиляди причини и хиляди „ако”, само и само да не промените нищо в живота си.

И сега вече виждате вашия истински враг. Вашия единствен враг. Вашето его, нереалната част от вас самите, е вашият истински и единствен враг. Затова не търсете никакви врагове около себе си. Цялото ви обкръжение просто съответства на нивото на вашите вибрации.

И тези съвети, които ви давам, дума по дума съвпадат със съветите, които давах на земните хора, когато бях във въплъщение на планетата Земя. Минаха милиони години. И аз ви повтарям все същите съвети дума по дума.

Ако аз се намирах на ваше място, бих изгорял от срам. Обаче вие продължавате да не правите нищо и продължавате да задоволявате своето его. Никога ли не сте се замисляли, че може да настъпи край на експериментирането ви с вашата свободна воля?

Никога ли не сте се замисляли, че понякога градинарят трябва да изреже сухите клонки и да ги изгори, за да не се разпространява заразата и върху здравите растения?

И не е ли дошъл срокът, когато тези работи трябва да се извършат или вече се извършват?

Вие винаги имате шанс да се върнете на този Път, който е предназначен за вас и който ще ви отведе у Дома. Моля ви, замислете се над думите ми. Толкова ли много трябва да пожертвате, за да се освободите от всичко, което ви пречи да тръгнете на Път?

АЗ СЪМ Санат Кумара.