Силата на духа управлява света

АЗ СЪМ Мойсей.

Аз дойдох отново при вас. Аз дойдох, защото човечеството се нуждае от ръководството и помощта на Възнесените Същества.

Аз живях на Земята и зная условията, в които се намира човечеството сега. Мен изключително ме вълнува всичко, случващо се на Земята, защото това е моята родна планета, която е люлка на моя разум.

А сега искам да ви дам своите наставления, които ще бъдат актуални за по-голямата част от човечеството, намиращо се във въплъщение. Преди всичко аз се радвам, че с огромни усилия успяваме да запазваме баланса на планетата. Но разбирам също така, че еволюцията на човечеството може да бъде по-успешна при по-голямо взаимодействие между нашите светове – светът, в който се намирате вие сега, и светът, в който пребивават най-добрите представители на човечеството, достигнали възнесено състояние на съзнанието.

Действително, едновременно с вас съществува цяла високоразвита цивилизация състояща се от най-добрите представители на човечеството. Тя се намира буквално там, където се намирате вие, в същото това пространство, но на други честоти. И взаимодействието ви с тази високоразвита цивилизация изцяло и напълно зависи от вашето желание. Необходимо е да допуснете в съзнанието си възможността за тази връзка. Необходимо е да промените своето съзнание дотолкова, че това взаимодействие да стане възможно. И това е тази реалност, която съществува. И остана съвсем малко работа – вие трябва да поискате да имате връзка със света, който обитават Възнесените Владици.

В бъдеще това разделение на световете ще престане да съществува. Но аз искам да ви обърна внимание, че не всички представители на човечеството ще могат да се доближат и да продължат своето съществуване в новата реалност. За съжаление, това е така.

Дори не всички от вас, които сега четат това мое послание, ще могат да преодолеят в себе си това, което препятства по-нататъшната им еволюция.

Вашето по-нататъшно развитие изцяло и напълно зависи от усилията, които предприемате за преодоляване на собствените си несъвършенства и недостатъци.

Вашата цивилизация няма да може да съществува по-дълго от определената граница, обозначена от Бога. Вашата цивилизация няма да може да съществува, защото се е отделила от Бога и Неговия Закон. Но за онези представители на човечеството, които могат да приемат Божествения Закон и да го следват, за тях вратите на по-нататъшната еволюция са широко отворени.

На вас ви предстои още в най-скоро време да покажете своята вяра и решимост. Затова аз дойдох при вас днес. Много от вас предано ми служиха по време на моето въплъщение на Земята. Аз помня вашата преданост и сега съм готов да ви окажа цялата възможна помощ.

Аз виждам, че се нуждаете да ви напомня за пореден път за необходимостта да следвате Божествения Закон, който беше записан от мен върху каменните скрижали.

Изминаха хиляди години и до сега аз съм принуден да идвам и да ви напомням за необходимостта да следвате Божествения Закон в живота си.

Това е единственото, което е способно да ви изтръгне от оковите на илюзията, това е единственото, което може да ви отвори прозореца на Божествената възможност и Пътя към по-нататъшната еволюция.

Вие забравихте за Бога. Онези цивилизации, които забравят за Бога, са обречени на небитието.

Аз ви говоря за Бога като за Висшия Закон, който съществува в тази Вселена. Вие можете да се правите, че не съществува никакъв Закон. И ще можете да просъществувате определено време по измислените от вас закони. Но това е възможно само до определена граница, която Бог е начертал за вас.

Затова аз се обръщам днес към вас, към тези от вас, които в своето съзнание са готови да приемат Закона и да го следват в живота си.

Възлюбени, не е нужно да излизате на улицата и да крещите за необходимостта да се следва Божествения Закон. Не, това не е пътят на Владиците. Владиците ви учат да следвате Закона в своите сърца. Затова този Път се нарича Вътрешен Път.

Външното послушно повтаря вашето вътрешно състояние. Затова цялата ви грижа трябва да се състои в това, да следвате Закона на Бога в своето сърце, в своето вътрешно пространство.

Вие можете да запазвате предаността си към Бога и да следвате Неговия Закон дори тогава, когато се намирате в затвора. Вашата вътрешна свобода не зависи от външното ви обкръжение, където и да се намирате.

Затова аз ви призовавам към проявление на вашата Божествена Свобода, която е качество на вашето съзнание и е винаги с вас, дори тогава, когато сте затворени в оковите на илюзията на външния свят.

Разбирате ли, за какво ви говоря?

Аз говоря за това, че само степента на вашите вътрешни постижения ви открива пътя за по-нататъшната еволюция.

Необходимо е да преодолявате съпротивлението на външните илюзорни сили във вашето съзнание.

Когато хората не са развити, те излизат на улицата, правят революции, свалят властта.

Аз ви уча да променяте външното, чрез промяна на вътрешното. И това е Пътят, по който ви водят Възнесените Владици.

Укротяването на вашите вътрешни бури води до укротяване на външните урагани. Вътрешното управлява външното. Силата на Духа управлява света.

Затова противоположните на нас сили правят всичко възможно, за да замълчи вашият Дух. И тази война срещу Духа ви не спира нито за минута. Цялата индустрия на съвременното общество е насочена към война с вашия Дух.

И вместо да осъзнавате това и да противопоставите на илюзорните сили вашата вяра и преданост към Бога, вие се водите по илюзорните сили и търпите поражения едно след друго.

Помислете над моите слова, когато можете да направите това. Не бързайте да оставите настрани текста на това мое Послание и да се устремите към услужливо предлаганите ви развлечения и сурогати.

Аз обмислях това мое Послание към вас половин година.

И вие сега трябва в следващата половин година да медитирате над същността на моето Послание. Само в този случай Законът ще бъде удовлетворен. Само в този случай ще спрете кармата, която се създава, ако не се вслушвате в словата на Владиците.

Аз дойдох при вас в този ден, за да окажа помощ и подкрепа на вашата Божественост по Пътя.


АЗ СЪМ Мойсей.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)