Ще се намерят тези, които ще проявят постоянство и преданост и ще помогнат за осъществяването на нашите цели

АЗ СЪМ Ел Мория, отново дошъл чрез моя Посланик, за да дам Учение и да поговоря с вас за насъщните проблеми. Радвам се, че имам такава възможност. Всеки път, когато идвам, не мога да скрия възторга си от това, че има възможност за нашето общуване. Затова днес, за да не губя време, пристъпвам към изложение на това, което е необходимо. А на вас ви е необходимо да знаете много неща. И ако можехте да се концентрирате постоянно върху целите на Братството и да осъществявате нашите планове, тогава еволюцията на планетата би вървяла с доста по-големи темпове. Но вие продължавате да живеете в илюзията, да тешите своето съзнание с илюзорните проявления, които ви заобикалят. Затова аз идвам отново и отново и се опитвам да доведа до вашето съзнание нещата, които са ви необходими. Вие забравяте всичко, което ви казвам, буквално веднага, след като спрете да четете моите послания. И съм принуден да идвам отново и да давам същото това Учение от малко по-различна гледна точка с надеждата, че ще се намерят тези, които ще проявят постоянство и преданост и ще ни помогнат в осъществяването на нашите цели. С вашия подвижен човешки ум на вас ви се струва, че всичко, което казваме, вие вече го знаете и се впускате отново в гонитба за нови впечатления, с надежда да запълните плътския си ум. Но никакви нови знания не са ви нужни. Защото има само едно Учение и една Божествена Истина. И да се постигне тази Истина е възможно само с ума на дете. Да се откажете от излишното мъдруване и интелектуалната изтънченост, ето какво трябва да направите. Аз си давам сметка, че вашите ментални тела все още не са съвсем развити. Затова се стараете да ги натоварите с различни интелектуални хитрости. Вие идвате в плътния свят и една от целите, с които идвате, е да развиете не само физическите, но и фините си тела: астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. Вашите фини тела представляват вашата душа. И тя се нуждае от развитие. Затова ще бъдете в материята, докато не натрупате достатъчен опит и не се развият фините ви тела. Цикълът сега е такъв, че вашите ментални тела получават импулс за развитие. Те са любопитни като деца и се опитват да намират все нова и нова почва за дейност. Но точно както се отказвате от алкохола, цигарите и други привързаности и навици на физическото си тяло, трябва да намерите в себе си сили да се откажете и от привързаностите на менталното си тяло, на плътския си ум. На планетата Земя еволюират всичките ви четири низши тела. И вие трябва да постигнете хармония и развитие на всичките си тела. Докато не натрупате достатъчен опит, докато всичките ви тела не получат достатъчно опит, не можете да се върнете обратно в света, откъдето първоначално сте дошли като Божествени частици. И в този Божествен свят вие ще вземете със себе си опита, който сте натрупали, но само тази негова част, която отговаря на Божествените образци.

И така, понеже сега менталните тела на голяма част от човечеството преминават през своята опитност и получават необходимите знания, то е необходимо да отчитате това в своето развитие. Трябва непрекъснато да се опитвате да проследявате, кога вашият ум ви води към непроходимата гора от интелектуални измишльоти и кога действително се докосвате до вечната Божествена Мъдрост. И да се опитвате да правите различаване вътре в себе си. Божествената Мъдрост няма нищо общо с интелектуалното мъдруване, което е като своего рода наркотик за вашия плътски ум.

Твърде много хора, след като прочетат поредното послание и не открият в него никаква храна за изострения си ум, се втурват в търсене на такава храна на други места и получават това, към което се стремят, в порядъчно количество. Но ние виждаме това, което вие не можете да видите. Виждаме, че това, което понякога получавате и приемате за много ценно и необходимо, в най-добрия случай е безполезно за вас, а в най-лошия – връща развитието на душата ви с години и въплъщения назад.

Има твърде много интелектуални капани, в които попадат много светли хора. И тези капани са така изкусно разположени, че понякога е невъзможно да не попаднете в тях, ако не поддържате постоянно съзвучие с нашата Йерархия и не се обръщате за помощ към Възнесените Владици. Мнозина се надяват на своите собствени сили, на плътските си мускули и пренебрегват помощта на Йерархията на Светлината. Но това е само още едно проявление на интелектуална гордост. На съвременния етап на развитие на човечеството вие не можете да различите верните образци от техните уродливи двойници, интелектуалното мъдруване от Божествената Мъдрост. Защото разликата между тях понякога се вижда само на нивото на Божествената интуиция и вибрации, присъщи на това проявление.

Сега трябва да ви кажа още едно важно нещо. И то се отнася до вашия Път на Посвещенията, който мнозина се опитват да следват, поемат върху себе си задължения да следват този Път, но точно както усърдно се захващат за тази работа, точно така и се отклоняват от Пътя или поради собствената си леност, или поради недостиг на Вяра и преданост.

Защото качествата постоянство, преданост и устременост са присъщи на много малък брой индивиди. И като правило тези качества са били отработени в предишни въплъщения, чрез възпитаване на тези качества в общностите на Духовните Същества или в отшелнически колиби. Не мислете, че всичко, което имате в този живот, ви е дадено по наследство от вашите родители или че сами сте постигнали тези достижения в сегашния си живот. Твърде много ваши постижения и качества идват от далечното минало, включително от времената на древните Атлантида и Лемурия. И едва сега, в този живот, те изплуват във вас и получавате право да ги ползвате. Затова моля, използвайте вашите Божествени дарове и качества, за да служите на Общото Благо, да служите на Живота на Земята и на нас, Великото Бяло Братство. Защото ние сме Учителите на човечеството, които го съпровождат в продължение на милиони години. Ние бяхме с вас по време на въплъщенията ви в древните Лемурия и Атлантида и ви обучавахме, тогава все още като по-малко развити индивиди, в нашите школи и ашрами.

Ето защо ценете това, което имате като ваше достояние, като натрупан опит, дошъл при вас от далечното минало. Използвайте даровете, които имате, не за да затъвате в илюзията, а за да се изкачите на върха на Божественото съзнание. Не мислете, че сте сами по вашия Път. Ние сме непрекъснато до вас и държим ръката ви в нашите ръце. Но ние не можем насила да ви хванем за ръка и да ви водим, ако вие като упорити малки деца измъквате ръката си и бягате от еволюционния път на развитие. Видимо развитието на вашето ментално тяло не е достатъчно, за да се подчини на Закона и да разбере всички предимства от това, че Възнесените Владици ви ръководят и ви помагат по вашия Път.

Сбогувам се за днес с вас, но предчувствам следващи срещи и разговори.

АЗ СЪМ Ел Мория, с надежда на вас.


Звукозапис на фрагмент от диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.