Ще са необходими всички усилия на вашата воля, за да не се хванете на въдицата на енергиите от миналото и да се устремите към новия ден

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново, за да ви съобщя радостна вест! Ние започваме нов цикъл диктовки чрез нашия Посланик. И както винаги, има много неща да се кажат. Процесът от нашето общуване и предприеманите от нас усилия не отиват напразно. Всеки път виждаме все нови и нови изменения в съзнанието на все по-голям брой човешки индивиди, намиращи се във въплъщение в това сложно време.

Ние идваме, за да утвърдим и закрепим нашия фокус Светлина, нашия пламък, който не се уморяваме да носим и да отдаваме на човечеството в продължение на милиони години. И сега, както никога преди това, ние сме щастливи да заявим, че нашите усилия се отразяват толкова явно в умовете на хората и в работата, която се разгръща на физическия план, че ние не спираме да се удивляваме на чудесата, които вече се случиха и предстои да се случат на планетата Земя с нашата и с вашата помощ – с помощта на хората, решили да се посветят в Служение на Живота, в Служение на човечеството на Земята. И всеки от вас, нашите служители, трябва да осъзнае, че в това сложно, съдбоносно време понякога липсва човекът, който да съедини в себе си веригата на Божествените възможности. И ако все още се намирате в състояние на нерешителност и колебания, аз ви препоръчвам колкото може по-бързо да престанете да обръщате внимание на дребните си житейски проблеми и да се устремите с цялото си същество към нас, към изпълнение на задачите, които утвърждаваме във вашето съзнание и към чието изпълнение ви зовем.

Ние не се уморяваме да повтаряме отново и отново, че са ни нужни предани служители, готови при първия наш зов да станат и да отидат там, където е необходимо да се приложат вашите усилия, вашите способности за изпълнение на Божествения план, заради който сте се родили сега, в това сложно за планетата време.

Аз не се уморявам да напомням за вашата отговорност и за задълженията, които сами поехте върху себе си преди да се въплътите. Защото всеки път, четейки нашите послания, вие изпитвате вътрешен трепет и готовност да изпълните своя дълг. Но не минава много време и вие забравяте за задълженията си, за своя устрем и се поддавате на суетата на живота, който като тресавище ви повлича и ви кара да се устремявате по лъжливия път, към кратковременни блага и удоволствия в ущърб на това, което е вечно.

А сега искам още веднъж да ви напомня, че наближава най-мрачното и сложно време на годината. Това е навечерието на новата година, на новия ден. Но именно преди разсъмване нощта е най-тъмна. И затова и около вас, и от вашето съзнание ще се пробудят призраците на миналото, призраците на вашите минали провали и грешки във вид на неотработени енергии. И тези енергии ще ви отклоняват от Пътя. И ще са необходими всички усилия на волята ви, за да не се хванете на въдицата на тези енергии на миналото и да се устремите към новия ден!

Много е сложно да повярвате, че това, за което говоря сега, е много важно и актуално за вас. Повярвайте ми. Не празничната суета и суматоха трябва да ангажират вашето внимание, а тихите размишления на свещ за това, което трябва да направите и как да отстраните препятствията, които ви пречат да изпълните предназначението си. Не търсете тези препятствия извън вас. Анализирайте досегашния си житейски път и се опитайте да разберете какво във вас самите ви пречи и спъва придвижването ви по Пътя.

Вие знаете Пътя. Пътят ви е указан. И онези от вас, които са получили представа за този Път и са почувствали вкуса от преодоляването на вътрешните препятствия и несъвършенства, вече никога няма да се отклонят от този Път на Посвещенията, към който ние ви призоваваме и който единствен е способен да ви изтръгне мълниеносно от тресавището на живота и като скоростен лифт да ви издигне на върха на Божественото съзнание. Аз се радвам, че мнозина се устремиха. И се радвам, че за мнозина нашите послания служат в мрака като маяк на Светлината, който сочи Пътя. Аз се радвам, че се пробудиха хиляди и десетки хиляди, но нашата задача е да разбудим милиони спящи души.

Затова ние идваме и не се уморяваме да повтаряме древното като света Учение. И мнозина от вас започват да си спомнят своите минали въплъщения, подвизите, които са извършвали за благото на Живота. И това не е случайно, защото сега на планетата са въплътени толкова много светли души, че Небесата са буквално опустели, тъй като всеки от тези, които се намират от другата страна на завесата, се устремява към вас за помощ с цялото си сърце, с цялата си душа и се стреми да помогне за раждането на новото мислене, новото съзнание, основано не върху стари догми, а върху хилядолетните Знания и Мъдрост. Вие сте забравили за Мъдростта, която изначално ви е преподавана в нашите обители. И сега настъпи времето да се върнете към Божествената Мъдрост и да напуснете лабиринтите на плътския ум. Вашият плътски ум се опитва да ви убеждава и да ви насочва към тайни ходове и подземни лабиринти на лъжливата логика. Но ваша непосредствена задача в най-близко време е да си спомните единствено вярната логика, логиката на Божествения свят. И колкото и да се различава тази логика от всичко, с което се сблъсквате в живота си, ще ви се наложи да я приемете и да я изучите не с външното си съзнание, а със сърцето си. Защото само когато отворите сърцата си и се устремите по подходящ начин, вие започвате да разбирате Божествения Закон и Божествената Мъдрост. Само онзи, който се отказва от Земната логика, е способен да се проникне от Божествената логика. И в това се състои сложността на вашето време. Защото ви се налага да се доверявате на нашите слова и да се устремявате към отвесните скали понякога без никаква осигуровка. И само когато имате силна вяра, вие получавате на разположение инструментите, които ще ви позволят да преодолеете пътя си максимално ефективно. И в един прекрасен момент ще откриете, че съзнанието ви се е изменило неузнаваемо и няма връщане към миналото. И Божественият Разум ще победи логиката на плътския ум във вас. Ние повтаряме неща, които изглеждат очевидни. И въпреки това, колко малка част от човешките индивиди е способна докрай да разбере и осъзнае нашето Учение.

Всичко Божествено е много просто. И тази простота отблъсква и кара да се съмняват тези, които както преди търсят сложни пътища и доброволно навлизат в дебрите на учения, които никъде не водят, освен към гибел на душата. Ние не заплашваме, но предупреждаваме, че космическите срокове наближиха и това, което е отживяло, няма място в Новия свят. И в навечерието на новата година вие трябва да извършите внимателна ревизия на умовете си, на съзнанието си и да се разделите по своя свободна воля с всичко онова, което не е от Бога, с всичко, което пречи на придвижването ви по Пътя. Вие все още имате време, но това време е кратко.

Бях с вас в този ден. Радвам се на новата ни среща.

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.