Сега се намирате на много тесен участък от пътя на еволюцията

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Аз дойдох в този ден, когато е прието да се отбелязва началото на новата година.

Стана традиция за мен да идвам в този ден.

Е, аз започвам.

Навярно забелязвате какво се случва на Земята всяка година? Зад цялата суета, която ви заобикаля, може все пак да се различи общото, което се случва. Привидно хората вършат някаква работа по навик, но тя не носи предишното преизпълване, удовлетворение и радост.

Всичко върви по инерция. И ще настъпи момент, когато старото мислене, старият начин на живот ще изчерпят своя заряд. И светът с учудване ще види, че е започнало нещо ново.

Точно сега е  моментът, когато трябва да се родят новото съзнание и новото мислене и новият начин на живот. И отначало това ще изглежда много необичайно и чуждо. Ще мине известно време, докато чертите на новото време започнат все повече и повече да завладяват съзнанието на хората.

Сега ви е трудно да повярвате, но това ще се случи.

То не може да не се случи. И главното, което трябва да се появи, това е съзнанието на общината, не онова съзнание на общината, когато всеки се стреми да живее за сметка на другия, а такова съзнание на общината, когато всеки се стреми да помогне на всички. И това е нещото, към което трябва да се стремите. Вие сте длъжни да отгледате в себе си кълновете на новото съзнание. Длъжни сте да отгледате в себе си чувството за единство с целия живот. Много сте малко онези, които сте способни да постигнете новото съзнание още сега. Ето защо трябва да обедините своите усилия.

Новото винаги е предизвиквало съпротивление и отхвърляне. Ваша задача е да направите така, че новото да се впише в това, което съществува. Да стане постепенна замяна на старите образци с новите.

Тогава ние ще успеем да избегнем по-радикалния път.

Колкото повече хора открият в своите сърца кълновете на новото съзнание, толкова по-лесно ще бъде цялото човечество да се издигне на новото ниво.

Аз няма да разкрия никаква тайна, ако кажа, че съществува колективно безсъзнателно на цялото човечество. И когато в това безсъзнателно се натрупа агресия, страх, желание да се живее за сметка на ближния, тогава стават войни и разрушения.

Но сега настъпи време, когато в колективното безсъзнателно на човечеството става натрупване на положителна енергия, насочена към Благото, Доброто, Любовта.

Рано или късно това, което преобладава на финия план, започва да се проявява на физическия план.

Сега на физическия план се проявява състоянието на вашето съзнание с дванайсетгодишна давност. Вие жънете плодовете на своите минали грешки и заблуждения.

Сега времето тече ускорено. И това, което създадете в своето съзнание сега, ще се прояви на физическия план след седем години. Затова трябва да държите своето съзнание на най-високото достъпно за вас ниво.

Има хора, които са се оставили да ги овладеят противоположните на нас сили. Те нямат свой източник на Божествена енергия вътре в себе си. Затова тяхната основна задача е да получат вашата енергия. Ще разпознаете тези хора по плодовете им на физическия план. Въпреки привидното благообразие, около тях цари духовна пустота.

Затова трябва да бъдете много предпазливи и да не хабите напразно скъпоценната Божествена енергия, която така не достига на планетата.

Помнете, че накъдето е насочено вашето внимание, натам тече енергията ви. Затова, старайте се да насочвате енергията си за култивиране на правилни образци във вашия свят. Плодовете няма да закъснеят да се проявят на физическия план на планетата Земя.

Трябва да контролирате всеки ерг Божествена енергия. Затова на преден план излиза премахването от вашето съзнание и от обстановката около вас, на всякакви небожествени прояви. Това може да са картини, филми, игри, музика – всичко, което съдържа неправилни, небожествени вибрации. Във вашия живот, в учрежденията, които посещавате, в детските градини, в училищата, в здравните заведения също има много стари стереотипи, в основата на които е човешкият страх и невежество.

Разрушете идолите на страха, невежеството и суеверието в своите умове и сърца и планетата ще се очисти от неправилните образци.

Настъпи време, когато трябва да се научите да различавате вибрациите във всичко, което ви заобикаля. Опитайте да се доверите на своето сърце и с учудване ще откриете, че то винаги ви подсказва. И това подсказване най-правилно от всичко ви насочва в живота.

Не бива да се ръководите от съветите на хората около вас. Настъпи времето, когато можете да намерите отговорите на всички въпроси вътре в себе си.

Тази година е решаваща и преломна. От това колко хора и в каква степен ще бъдат способни да променят своето съзнание, да се издигнат над стереотипите, наложили се в обществото, зависи как ще бъде насочена еволюцията на планетата през следващата година. Призоваваме ви внимателно да следите за изразходването на Божествената енергия. Този несигурен баланс, който ние с толкова труд удържаме, може да бъде нарушен от вашите необмислени действия.

Понякога е по-добре да не правите нищо, отколкото да безпокоите астралния план с неправилни мисловни образи. Защото низшите слоеве на астралния план много тясно са свързани с физическия план на планетата Земя и проявяването на неправилните образци може да започне още утре.

В това се състои трудността. Съвършените образци от висшите октави се проявяват след доста по-дълго време, отколкото несъвършените образци от астралния план.

Финият свят живее по свои закони. И не е разумна намесата с кирка и лопата в различните слоеве на финия план. Необходимо е да се знае. И е нужно да се внимава.

Невежеството никога не е водило до нещо добро. И дивакът пред компютъра с нищо не е по-добър от дивака в джунглите. Колкото по-големи възможности попадат в невежи ръце, толкова по-лоши последствия могат да настъпят.

Затова ние ви учим на предпазливост, чувствителност, различаване. Сега се намирате на много тесен участък от пътя на еволюцията. Трябва да го преминете с изключителна предпазливост.

Помнете, че всяка ваша дума и мисъл разтърсват пространството на планетата Земя.

АЗ СЪМ Гаутама Буда, пребиваващ в света на АЗ СЪМ.