Сега, в навечерието на Новата година ние бързаме да доведем до вашето съзнание новите задачи, които е необходимо да се изпълнят

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл при вас днес чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох! Аз дойдох, за да дам заключително послание за тази година. Тъй като ние с вас ще се срещнем едва през следващата година. И така, нека да обобщим резултатите за тази година и да видим, всичко ли което беше набелязано, е изпълнено?

Аз трябва да констатирам важния факт, че за разлика от миналата, тази година беше по-успешна от гледна точка на развитие на съзнанието на човечеството на Земята. Не всичко премина гладко и не всичко стана така, както ни се искаше. Много хора, на които разчитахме, пожелаха да проявят своята свободна воля и се отклониха от Пътя. Какво пък, това е техен избор и тяхно решение. Затова ние няма дълго да се спираме на този тъжен момент.

Затова пък трябва с радост да констатирам факта, че твърде много хора, на които ние дори не разчитахме и които бяха далече от нашия Път, Пътя на Посвещенията, се събудиха и оказват чувствителна помощ на делото, което изпълняваме чрез нашия Посланик. Това е много радостно и ни дава светли надежди за следващата година, в която постепенно влизаме!

Аз се радвам и всички Възнесени Владици се радват на факта, че 2006 година беше така успешна!

Затова сега, в навечерието на новата година ние бързаме да сведем до вашето съзнание новите задачи, които е необходимо да бъдат изпълнени. И тези задачи са пряко свързани с плановете на Братството.

Както винаги, когато започва да действа нова милост, се открива нова Божествена възможност. Този път Божествената възможност се отваря за майка Русия. Ние в продължение на десетки години чакахме тази възможност и накрая тя се отвори. Сега от вас, светлоносците, намиращи се във въплъщение днес, зависи как тя ще бъде реализирана на физически план. На нас ни е необходим преден пост, място във физическия план, чрез което бихме могли да осъществяваме своите действия, чрез което бихме могли да съобщаваме нашите планове и да се съветваме с вас за последователността на действията и сроковете за тяхното изпълнение. Аз се надявам, че следващата година ще позволи да осъществим нашите поредни планове и ние ще можем най-накрая да пристъпим към реализация на делата на физически план.

Необходимо ни е издателство, което ще изпълнява нашите задачи и ще има изцяло подкрепата на Великото Бяло Братство.

Необходим ни е учебен център, в който да можем редовно да преподаваме знанията за Божествената Истина. Учебен център, който да служи като ориентир в морето от хаос, обилно пенещо се в живота около вас.

Необходима ни е Община, няколко общини, толкова колкото можете да създадете. Общини, реализиращи духа на Великото Бяло Братство във физическата октава. С помощта на нашите Общини ще можем да внесем правилни образци и правилни нравствени ориентири в обществото.

Необходими са ни хора, които имат опит в различните сфери на дейност, за да започнат да преустройват всички сфери на дейност върху основата на Божествените принципи. И тези принципи ще дойдат от Божествения свят като прозрения и откровения. Вие ще можете много бързо да преустроите живота си в съответствие с Божествените образци, ако съхраните своята преданост и чистотата на мотивите и устрема си.

Колкото повече вашето съзнание е изпълнено с Божествените образци и Божественото виждане, толкова по-малка възможност ще остане за проявяване на това, което не е от Бог, което се възпротивява на еволюционния път на развитие на човечеството и го води в дебрите на псевдокултурата, псевдобожествеността, псевдокрасотата и псевдолюбовта.

Ние оставяме всички тези небожествени проявления на волята на Бог и аз мисля, че вие няма повече да изразходвате своята Божествена енергия за поддържане и подхранване на негативните проявления във вашия свят. Винаги помнете, че цялата енергия в тази Вселена е съсредоточена в ръцете на Бог. И само когато сами изразходвате даваната ви от Бог Божествена енергия не по предназначение, вие умножавате злото в този свят.

Настъпи време да се твори Добро. Настъпи време осъзнато да изберете в своето съзнание Доброто и да го следвате в живота си. Защото такава е повелята на времето. Твърде много време прахосахте в илюзията и твърде дълго ви се позволяваше да експериментирате с вашата свободна воля. Сега трябва с ускорени темпове да пристъпите към преобразуване на вашия физически свят. И аз се надявам, че ние с вас ще влезем в съдружие и ще успеем да направим всичко в съкратените по космически мерки срокове. Защото няма повече време. Всички резерви от време, отпуснати за връщане към еволюционния път, са изчерпани.

Сега ние навлизаме в лентата на тесния коридор на новата космическа възможност. И тази лента e много къса. Затова от вас ще се изискват всички сили, цялата ваша енергия, за да успеете навреме да завършите преобразуването на планетата Земя в срока, който е уговорен и утвърден.

Аз няма да ви кажа точната дата, към която трябва да завърши преобразуването. Но ще ви кажа, че всичко ще се случи за едно-две поколения. В крайна сметка основните преобразувания ще станат много бързо.

Има опасности по пътя. Има много подводни камъни, и както винаги всички опасности и подводни камъни се появяват там, където е силно човешкото невежество. Затова са ви необходими знания, ръководейки се от които вие ще можете да промените своя живот и да дадете пример на другите.

Всички преобразувания ще се извършат много бързо. И в тази връзка аз отново и отново ви напомням за вашата отговорност. Всяко предателство, което допускате, отлага срока за изпълнение на космическия план. И ако все още не сте разглеждали живота си от гледна точка на общия ход на еволюцията, точно сега е време да се замислите. Тъй като вие не съществувате сами по себе си в тази Вселена. Вие сте клетчици от единния организъм на тази Вселена. И от това доколко правилно ще функционирате в съответствие с Божествения замисъл, зависи успехът на цялата работа и срокът на нейното изпълнение.

Престанете да се възприемате като нещо отделено от Бог. Почувствайте макар и за кратко своето единство с целия живот. Представете си как от една ваша негативна мисъл или допуснат неправилен избор могат да загинат хора на другия край на земното кълбо.

Винаги има Божествена възможност за развитие на събитията и винаги има по-лош вариант, който се проявява поради нехайството на хората.

Затова винаги се грижете не за себе си, а за света. И съотнасяйте всичко, което правите, с космическата целесъобразност и предоставящата се Божествена възможност.

АЗ СЪМ Ел Мория.