Сега Русия извършва генерално почистване

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл отново.

Да ви кажа, че е важно да се дават тези диктовки и че е важно да се четат, значи нищо да не кажа. Всеки път ние влагаме значителни усилия, за да преодолеем съпротивлението на материята и съпротивлението на обстоятелствата, свързани с предаването на нашите послания във физическата октава.

Сложността се състои в това, че предаването на Посланието трябва колкото се може по-точно да съответства на задачата на днешния ден. А основната задача, която стои на дневен ред, е промяна на съзнанието на земните хора и повишаване нивото на съзнание, разширяване вместимостта на съзнанието. Вашето съзнание е единственото препятствие, което ви пречи да общувате с нас и то е основното препятствие, за да се промени положението на планетата Земя.

Затова идвам и ви казвам отново и отново: „Прилагайте вашите непосредствени усилия. Избавете се във вашето съзнание от всичко ненужно, отживяло времето си, всичко, което няма място в Новия Свят”.

Изглежда, сякаш развитието на Русия е навлязло в задънена улица. Като че ли нищо не се променя и всичко е зле. Обаче не съдете по външните прояви. Защото вътре във всеки човек, вътре във всеки светлоносец, който сега се намира във въплъщение и живее на територията на Русия, стават грандиозни промени на съзнанието. Извършва се огромна работа по осмислянето на опита, получен през последните сто години. Има пословица, която казва: „Отрицателният резултат също е резултат”. И тази пословица най-добре подхожда на събитията, преживени от Русия за последното столетие.

Невъзможно е, възлюбени мои, да се построи общество, съответстващо на стандартите на Новия свят, без то да се основава на Вярата в Бог. Истинската вяра, а не тази вяра, която напълно закономерно бе пометена в хода на революцията от 1917 г.

Руският народ винаги е подозирал интуитивно, че нито една официална религия с нейната йерархия и желанието да наложи своите догми, не съответства на нуждите на широката руска душа.

В този смисъл може да се каже, че вместимостта на съзнанието на руския човек за последните десетки години се е увеличило в огромни пропорции.

За да се избавите от сковаващите догми и да ги преодолеете в съзнанието си, понякога са необходими външни взривове и социални сътресения. Този процес прилича на генералното почистване, което правите във вашия дом. На пръв поглед може да ви се стори, че се намирате в пълен хаос и бъркотия. Всички неща, които са имали свои определени места, са преместени. Невъзможно е да бъдат открити. Други неща са овехтели и трябва да бъдат заменени. И вие ги изхвърляте. Разбира се, жалко е да се разделите с любимите вещи, които са ви служили вярно много години и с които буквално сте се сраснали физически. Обаче идва време, когато преглеждате старите вещи и изхвърляте ненужното. Избърсвате прахта и излъсквате тези от тях, които още могат да ви служат. И нареждате отново всичко по местата.

Сега в Русия се извършва генерално чистене. Извършва се грандиозно преосмисляне на ценностите. В това генерално чистене участва целият руски народ.

Затова страната изглежда неугледна. Затова са намръщени лицата на хората. Генералното чистене е в своя разгар. И сякаш тази уморителна работа няма край.

Мнозина се опитват да се върнат към догмите на старата вяра на дедите си. Завръщат се в реставрираните отново храмове. Вслушват се в себе си, вдъхват църковните миризми. И имат предчувствие, че бъдещето на Русия е свързаноименно с Бог, с истинската Вяра в Господ. Но душата не намира успокоение в старата вяра. Много хора са заети с търсенето на нови течения и нови религии. И силите на тъмата услужливо им подават сурогати на вяра, красиви вещи, които обаче са напълно безполезни за развитието на душата. Народът на великата страна решава на какво да се спре. Какво да избере и от какво да се откаже?

А може би нещо трябва да се остави, да се избърше слоя прах и да се постави на полицата?

Същото е и в социалния живот. След много години господство на фалшивата община, някои се опитват да се върнат към тази община, но да я построят на нови принципи. Други си припомнят още по-стари времена и се опитват да заемат място сред новия елит. Да въведат в страната същото неравенство, което беше характерно за последните години на царския режим.

И отново изглежда, че нещо не е както трябва. Има народна мъдрост, която казва, че е невъзможно да се влезе два пъти в една и съща вода.

Раздялата със старите вещи в много болезнена, жалко е да се изхвърлят. Обаче колкото по-бързо се очисти колективното съзнание на народа от старите и ненужни догми, както от църковния, така и от светския живот, толкова по-бързо и по-успешно новото ще заеме своето място в съзнанието на хората.

С радост наблюдаваме кълновете на новото, напредничавото в сърцата и умовете на много хора. Нашите ученици не знаят ни сън, ни отдих. Нашите истински ученици работят денонощно. Денонощно стоят на поста си нашите стражи. Родната твърдина трябва да бъде опазена от това, което е чуждо на Новия Свят. От всякакви идеи, които идват от цивилизования свят на Европа и Америка. Но трябва да ви кажа, че в това, което стои зад тази така наречена западна цивилизация, няма нищо, което да е необходимо на бъдещото общество. И колкото и странно да ви се струва, ще ви кажа, че Европа и Америка завинаги са изостанали от народа на Русия по нивото на своето духовно развитие и по нивото на своето съзнание. Това не можете да го видите сега, когато се намирате в хаоса на генералното чистене, което извършвате. Но повярвайте ми, ще минат само няколко години и тези изменения в съзнанието, които сега стават със страхотни темпове, буквално със седемкилометрови крачки, ще започнат да се проявяват в заобикалящия ви живот. Всичко, което ви обкръжава, е отражение на вашето съзнание. И това, което наблюдавате сега около себе си, е отражение на това съзнание, което е имало руското общество в дните на фалшивата община, на така наречения социализъм.

Материята е най-инертната част от Вселената. За да се проявят промените в съзнанието на хората във физическия свят, трябва да изминат години. По-рано отражението на промяната на съзнанието изискваше много повече време, отколкото е необходимо сега. Времето се измени. И всякакви промени в съзнанието на хората водят до почти мигновени промени на физически план. Мигновени, разбира се, по космическите мащаби. Но процесът на ускорение, процесът на повишаване на вибрациите в света се развива постоянно и неотстъпно. Затова с всяка година намалява времето, за което промените в съзнанието се проявяват във физическия план.

Затова се стремете към промяна на вашето съзнание. Въведете ред във вашето съзнание. Имате като пример вашето минало. Вярата, която беше свалена и за възстановяването на която се правят опити, но която не може повече да удовлетворява хората, защото тяхното съзнание се разшири и не може да се побере в старите рамки.

Фалшивата община вече я няма. Защото истинската община може да бъде основана само на истинска Вяра.

Старият ред, когато малцина владееха всичко, а масата хора водеха гладно съществуване, този ред не може отново да се върне. Защото не отговаря на нуждите на времето.

Съчетание на истинска община, основана на истинската Вяра, социално устройство на обществото, което се грижи и оказва помощ на всички свои членове, отделяйки особено внимание на децата и немощните – това е нужно. Възможност за свободно развитие на всеки член от обществото, получаване на най-доброто безплатно образование, най-добрата медицинска помощ. Всичко онова, което беше при фалшивата община, но вече поставено на релсите на истинската Вяра, ще даде образа на бъдещото устройство на обществото на Новата Епоха, който носим в сърцата си. Социалното и имущественото неравенство ще бъде преодоляно заедно с промяната в системата на образование, която ще даде представа на бъдещото поколение за Божествените закони, действащи в тази Вселена. И за главните закони, Законът за кармата или за възмездието и Законът за прераждането или развитието на душите.

Всички основи на истинската Вяра трябва да бъдат върнати в обществото. Всеки човек трябва да получи представа за смяната на циклите и необходимостта да се избави от своето его, необходимостта да се усъвършенства в Бог.

Даваме ориентири. Даваме основи. Даваме указания.

За тези, които чуват. За тези, които разбират. За тези, които са готови.

АЗ СЪМ Ел Мория