Сега настъпи вашето време да действате

АЗ СЪМ Санат Кумара. Аз дойдох отново. Ние идваме при вас – тези, които сега се намирате във въплъщение, за да ви окажем помощта, която е възможно и необходимо да се окаже.

Всеки път преди да дойда и да открия новата Божествена милост за предаване на нашите Послания от ефирните октави във вашия плътен свят, аз дълго медитирам и внимателно подбирам онези слова, които в дадения момент могат да окажат максимална помощ и подкрепа. Аз зная, че много от вас чакат тази огромна милост и често посещават нашето място в интернет, за да се убедят, че Бог и Владиците не са ги изоставили.

Да, възлюбени, колкото по-трудно става във физическия свят за светлоносците, нашите ученици, с толкова по-голямо желание и готовност идвам, за да протегна ръката си за помощ на онези, които жадуват за освобождение, онези, които с цялото си същество са готови за възприемането на нашите енергии на обновлението, които ние неуморно изпращаме във вашия свят, в това число и чрез нашите Послания.

Аз зная, че много от вас с нетърпение очакваха моето днешно Послание. И причините за това са много. И главната причина е, че за светлоносците става все по-трудно и по-трудно да съхраняват баланса на физическия план на планетата. И това действително е така.

Позволете ми да ви напомня за онези мигове преди вашето въплъщение, когато получавахте препоръки и наставления.

Вие трябва да си спомните за мисията си.

Вие трябва да си спомните това сега.

Всеки път, когато всякакви тягостни енергии от света се опитват да завладеят вашето същество, трябва да си спомните, че задължението ви е да не се поддавате на тези енергии. Всички негативни енергии от миналото, които се намират във вашия свят и ви ограждат с плътен пръстен, трябва да бъдат преодолени от вас с помощта на вашите вътрешни усилия.

Именно сега за вас настъпи времето да действате. Вътрешните ви достижения, които се проявяват като огън в сърцето ви, като сияние на аурата ви, като ореол около главата ви, трябва да бъдат използвани от вас сега. Всяко негативно качество, което изплува от вас или идва при вас от окръжаващото пространство, изисква вашата незабавна работа по неутрализиране на негативното.

Това е вътрешна работа върху плана на мислите, върху емоционалния, астралния план. Това е работа на скритите ви духовни мускули, които трябваше да развиете в продължение на всичките тези години, когато четяхте нашите Послания.

Именно сега трябва да се трудите. Защото от ефективността на работата, която извършвате сега за преодоляване на всякакви негативни състояния, зависи бъдещето на планетата Земя.

Ако успеете да се справите с всичко негативно, което витае около вас и ако преодолеете всяко негативно състояние на съзнанието си, то това ще бъде залог, че на физическия план няма да се стовари поредното стихийно бедствие, екологична катастрофа или социален взрив.

Фината работа за преобразуване на вашето съзнание и подсъзнание е способна да предотврати всякакво стихийно бедствие.

И когато Възнесените Същества се убедят, че има достатъчно количество въплътени индивиди, които са способни да контролират пространството около себе си, да управляват енергиите в материята, тогава ще бъдат открити нови Божествени милости за планетата Земя.

Сега настъпи времето за вашата основна работа, заради която дойдохте в това въплъщение. Необходимо е балансът на енергиите да се удържа с помощта на вашите вътрешни достижения.

Вашето его ще се старае да ви насочи по грешен път, обвинявайки другите хора, обвинявайки вашите правителства, органите на властта. Винаги има сили, които се опитват да използват всякакви негативни енергии, за да разклащат още по-силно лодката.

Основно положение на нашето Учение, което ние неуморно даваме в продължение на цялата история на развитие на човечеството е, че всичко, което ви се случва, е именно защото някога самите вие сте създали причината за това.

И понеже сега светът става все по-фин, пред вас се открива възможността да се справите с всякакви негативни енергии на плана на мислите и чувствата, още преди тези енергии да се проявят на физическия план във вид на урагани и катаклизми.

Дават ви се огромни възможности за преобразуване на физическия план чрез промяна на вашето съзнание.

Един човек, достигнал съзнанието на Христос, е способен да балансира кармата на много хора, с които той е свързан кармично и с които живее в непосредствена близост. Тази е причината, поради която хората винаги са се отнасяли с благоговение, когато някой свят човек се засели в мястото, където живеят.

Те още с майчиното мляко са поемали знанието за това, че светецът, заселил се в техните места се явява гарант, че нищо няма да се случи с тяхната земя, с тяхната реколта. И че потомците им ще бъдат здрави и щастливи.

Във вашето време не е така. Светът е забравил древното знание. И мнозина, които се представят за светци, не са никакви светци, а тези, които са святи, предизвикват раздразнение и неприемане.

Вашата основна задача като светлоносци е да прокарвате в света правилните ориентири. За тази цел е необходимо да се опирате на вътрешното знание, което идва от вашите сърца. За осъществяване на вътрешна връзка със съкровения човек във вашето сърце, е необходима постоянната ви, всекидневна работа над себе си, над своето съзнание.

Има закон за десятъка, който гласи, че една десета част от всичко трябва да се дава на Бога. Също така една десета част от вашето време трябва да бъде отдадена на духовни практики и богоугодни дела.

Сред суетата на деня не забравяйте за Бога. Никакви житейски бури и неудачи няма да бъдат страшни за вас, ако сте способни в самия разгар на деня, когато делничните енергии през глава ви връхлитат, да запазите макар и в дъното на своето съзнание мисълта за Бога.

Съхранявайте чистотата на своето сърце винаги, в каквито и житейски ситуации да се намирате. Това ще ви помогне да запазите правилната посока в живота и винаги да вървите по горния Път, предназначен за вас от Бога!


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)