Същност на Розовия Път

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас.

Толкова усилия бяха положени от Небесните Същества на Светлината, за да стане възможно моето послание към вас. И ето – аз съм с вас.

Радвате ли се на нашата среща? Мисля, че повечето от вас изпитват известни съмнения, доколко мога да давам това послание и доколко това послание действително е от мен, възлюбения Иисус.

Аз ще разсея вашите съмнения. Мислете не за източника на посланието, мислете не за това, как то се е появило във вашия свят. Съсредоточете вниманието си върху самото послание и се опитайте да го прочетете със своето сърце. Именно със сърцето, а не с вашия ум. Вашият ум и вашето сърце не винаги се намират в съгласие. Точно вашият ум, вашият плътски ум ви пречи най-вече, когато сърцето ви зове към висините.

Умът ви казва, че това е невъзможно, той намира хиляди причини, за да не се промени нищо във вашия живот. И най-често вие следвате вашия ум, а не вашето сърце. И гласът на сърцето постепенно става все по-тих и по-тих и накрая замлъква съвсем. И когато се наскитате в живота, срещнете много препятствия, получите незарастващи рани във вашите фини тела и психични проблеми, някъде чувате или си спомняте, че е добре да се обърнете за помощ към своето сърце.

Обаче за многото години изживени без Бог, вашето сърце се покрива с такива наслоения и струпеи, че не може да откликне на вашите призиви към него.

Вие недоумявате. Та нали се обръщате за помощ, вие действително се нуждаете от помощ, а не можете да я получите. Вашето сърце мълчи.

И в този момент твърде много хора се отчайват или губят надежда и изпадат в най-лошите състояния на съзнанието.

Това не бива да се случва, възлюбени. Вашето сърце ви чува, но вие не можете да го чуете, тъй като сами сте го покрили с броня. Имали сте много ситуации в живота, които са ранявали сърцето ви и вие сте се ожесточавали. За вашето сърце това означава, че то се е покривало с броня, с черупка, зад която се е криело от ударите, жестоките удари, които сте получавали в живота. Затова е необходимо стъпка по стъпка да разтворите тази черупка, тази броня, в която се намира вашето сърце. Няма да успеете да разтворите тази черупка отведнъж и дори и за месец. Може да е потребно значително повече време. Може дори да е потребно толкова време, колкото сте игнорирали сърце си.

Но за да се върнете към истинския Живот, не към този живот, който ви обкръжава, а към истинския Живот, вечния Живот, който ви очаква, ви е необходимо да вървите стъпка по стъпка, без да спирате, и да сваляте един след друг слоевете от вашето сърце.

Твърде много е злото, с което сте се сблъсквали в живота. Твърде много е това, което е карало сърцето ви да се свива. Поговорете с него, почувствайте топлота в сърцето. Представете си, че дишате със сърцето. Беседите с вашето сърце трябва да станат ваша всекидневна практика.

И тъй като вие ще отделяте все повече и повече внимание на вашето сърце, то ще ви отговаря с взаимност. И ще настъпи момент в живота ви, когато ще чуете гласа на своето сърце в дълбините на вашето същество. Това ще бъде много нежен и ласкав глас. Трябва да се постараете да не изгубите този глас сред обкръжаващия ви живот и суета. Трябва много да се постараете да чуете какво казва сърцето ви.

И ако ви се удаде на направите това веднъж, после втори път, то можете да бъдете поздравени с огромна победа! Вие сте се върнали към истинската, Божествената същност, намираща се вътре в самите вас. И в сравнение с тази нежност, топлота, Любов и блаженство, които обитават вътре във вас, вътре във вашето същество, всички развлечения на вашия свят ще ви се струват груби и ненужни. Вие ще придобиете по-фин вкус, ще се приобщите към радостите на Божествения свят.

И когато това стане вътре във вас, ще можете да си кажете: „Изпълни се! Аз преодолях моята нереална част. Направих го!”

Обаче именно когато откриете спокойствието и умиротворението вътре във вашето същество, целият останал свят ще въстане против вас.

Аз няма да открия никаква тайна. Тази история е стара като света. Kогато вашите вибрации се повишават, вие ставате източник на опасност за обкръжаващия свят. Защото целият останал свят продължава да крие своите сърца зад непроницаема броня и не желае да се отзове на Любовта, която струи от вашето същество.

Какво да правите в тази ситуация? Слушайте гласа на своето сърце. Вашето сърце ще ви подскаже какво да правите. Като правило обстоятелствата на вашия живот, вашата карма, не ви позволяват да се откъснете от менгеметата на света. И вие сте принудени да пребивавате в света като Божий Агнец на заколение. Принудени сте да се принесете в жертва, за да напоите жадуващите със своята кръв. И измъчвайки ви, пиейки вашата кръв, светът може за известно време да спре и да се замисли за това, че във всяко същество има Бог. И този Бог чака удобна минутка, за да заговори с всеки човек, живеещ в този свят.

Твърде малко пробудени душѝ има в света. Затова съдбата на тези душѝ е да бъдат жертвен Агнец в света.

И това ще продължава дотогава, докато достатъчно такива душѝ не успеят да се обединят и да създадат такъв заряд от Светлина, който ще надделее над цялата тъмнина в света.

А дотогава съдбата на всяко христово същество е да бъде жертва на света. Точно както аз в своето време принесох своята жертва и бях разпънат на кръста на материята.

Аз ви разказах за същността на Розовия Път, разказах ви за същността на този Път, по който вървях по време на моето въплъщение преди 2000 години. Оттогава твърде много душѝ на Светлината повториха моя Път. Вие познавате някои от тях, те влязоха в историята като светци и пророци. За другите не сте чували. Защото същността на този Път е да принесеш себе си в жертва заради спасението на света. И когато това се случи, не говорят за него на всеки ъгъл.

Днес аз ви дадох един поглед за Вътрешния Път, на който ви учат Възнесените Владици.

АЗ СЪМ Иисус.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)