Само тогава, когато Законът извира от дълбините на вашето сърце, вие ставате Негов изпълнител

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас.

От времето на нашата предишна среща изминаха няколко месеца и днес аз безкрайно се радвам на нашата нова среща, тъй като тя се провежда в доста по-благоприятни условия и ще мога да ви дам Учение, което беше невъзможно да дам по-рано. Учението е за това, как следва да възприемате живота и промените, които се случват във вашия живот. Само допреди известно време това Учение щеше да бъде неактуално за вас. Но сега все повече и повече хора се замислят за нещата, които ги заобикалят в живота и как трябва да се отнасят към тях. Този нов поглед върху живота и върху съществуващите обстоятелства стана възможен след Учението за свиване на илюзията, което беше дадено чрез нашия Посланик. Затова подсъзнателно вие започнахте да се отнасяте по друг начин към всичко, което ви заобикаля и започнахте да се замисляте над това, как формирате обстоятелствата около вас и какво влияние оказвате над всичко, което ви заобикаля във физическия свят.

Това е нов поглед към света и колкото повече хора започнат да осъзнават, че заобикалящият ви свят е гигантска илюзия и проявлението на тази илюзия изцяло и напълно се определя от колективното съзнание на човечеството, толкова по-осъзнато ще започнете да се отнасяте към вашите мисли, чувства и постъпки. Защото именно вие самите създавате всичко около вас, всички обстоятелства във вашия живот. И това, че станалите изменения в съзнанието ви не бързат да се проявят във вашия свят, се определя само от инертността на материята, от нейната неспособност да се появи мигновено пред вас в своя нов вид. Възпираща роля играе също така и това, че съзнанието на голяма част от човечеството още не се е пробудило и не може да оказва толкова решаващо въздействие, колкото оказва съзнанието на хората, които започнаха да осъзнават Божествените Закони и да се опитват да се ръководят от тях в своя живот.

Затова във ваш интерес и в интерес на цялото човечество е възможно най-широкото разпространение на тези Учения и това Знание, които получавате чрез нашите послания. Може да забележите, че получаваната от вас информация не се различава много от това, което е в основата на повечето световни религии. И все пак има малка разлика и тя е свързана с това, че ние ви ориентираме към индивидуален вътрешен Път. Път за опознаване на света чрез вашето сърце. Защото всяко външно знание идва при вас отвън и затова не сте склонни да му се доверявате. Но когато придобиете способността да получавате информация, идваща при вас отвътре, тогава ще започнете да възприемате тази информация по съвършено друг начин. И дори когато тя не съдържа нищо ново за вас, всички идващи знания се пречупват по друг начин и намират отклик във вашето съзнание. Има различни етапи във възприемането на информацията. И когато с външния си ум осъзнавате, че вече знаете това и сте го чували по-рано, това не означава, че сте почувствали тази информация и това Учение със сърцето си и сте я осъзнали дотолкова, че да станете неделима част от това Знание и Учение. Само когато станете неделима част от това Знание и Учение, ставате негови носители. И вие ненарушимо свързвате своя живот със Закона, който сте възприели с цялото си същество и го подчинявате на Него.

Има различни степени на осъзнаване на Божествения Закон и само когато този Закон идва от дълбините на вашето сърце, вие ставате Негов изпълнител и можете да оказвате влияние на живота около вас, без думи и без действия. Придобивате способност да влияете с присъствието си на обстановката около вас. Вие просто медитирате, намирате се в състояние на блаженство и удовлетвореност, а животът около вас се променя като че ли от вълшебно въздействие.

Това е много високо ниво на достижения, към което всички вие трябва да се стремите. Но за да можете във вашия свят да бъдете в състояние на дълбока медитация, трябва да се погрижите за създаване на условия за подобни медитации. Вашите градове и дори по-малките селища са пълни с толкова много отрицателна енергия, че и на вас ви е трудно да се свържете с вашата Висша част, и на нас ни е трудно да се доберем до вашето съзнание, намиращо се постоянно под броня от отрицателни енергии. Затова отново и отново насочваме вашето внимание върху условията, в които живеете. Трябва да се уединявате и да си налагате да прекарвате известно време в места, където можете да възстановите своята енергия. Тогава, когато се сдобиете вътре в себе си с еталон за Божествено състояние, вие ще знаете към какво да се стремите и сами ще ограничавате въздействието върху вас на отрицателните енергии, които са в изобилие във вашия свят. За да не се отклоните от Пътя, ние ви даваме възможност да сравнявате вашите вибрации с вибрациите на нашия въплътен представител на Земята. Ние ви подаваме спасително въже и само от вас зависи, дали ще се възползвате от нашата помощ или не.

Във всички времена е имало във въплъщение хора, носители на Божествените вибрации на чистотата. И сред вас има такива. И ако очите ви бяха отворени, а ушите ви чуваха, тогава щяхте да благодарите на Бог всеки ден за това, че Той ви изпраща своите въплътени вестоносци. Но вие минавате покрай тях и дори не им обръщате внимание.

Затова ваше първо задължение е да забелязвате проявлението на Божествеността в хората около вас и да помагате на такива хора, защото те носят върху себе си бремето на вашата карма.

На изток е много разпространено почитането на светците, йогите, които специално идват във въплъщение, за да поемат върху себе си кармата на хората и да я преработят. На запад също са въплътени много хора, които не са от този свят и които поемат върху себе си и носят бремето на вашата карма. Учете се да бъдете благодарни на такива хора. Те не винаги могат да се адаптират към условията на вашето общество, защото за тези хора то прилича на общество на луди. Но вие бързате да обявите вашите светци за луди. Вашият свят е обърнат наопаки. И онези, които са по-малко достойни имат всичко, а онези, които носят върху себе си бремето на човечеството, водят жалко съществуване. Впрочем, през цялата най-нова история е било винаги така.

Вашият свят е преобърнат свят. И тогава, когато се научите да разпознавате проявлението на Божествеността във вашия свят и да премахвате от съзнанието си всяко небожествено проявление, ще можете реално да въздействате на света около вас и да го преобразувате.

Но отначало е необходимо да се научите да разпознавате Божественото проявление вътре в самите себе си. Тогава ще можете според вибрациите си да привличате от пространството също такива Божествени проявления. И островчетата на Божественост във вашия свят ще нарастват и ще се умножават. И ще можем да идваме при вас, отначало в нашите уплътнени тела, а после в по-малко плътни тела. И ще се сбъдне пророчеството, че Възнесените Владици ще могат да се разхождат между вас и вие ще можете да общувате с нас.

Затова само от вас зависи дали пророчеството ще стане реалност още по ваше време.

Създавайте островчета на Божествеността и се преселвайте в тях, макар временно.

АЗ СЪМ Кутхуми.