Само невежеството и ограничеността на вашето съзнание ви пречат да осъзнаете единството си с всяка частица живот

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас чрез моя Посланик Татяна.

АЗ СЪМ дойдох, за да ви напомня, че всеки от вас е неповторима и неделима частица от Бог. И в съответствие с плановете на Бог вие трябва да се развивате, т.е. да следвате Пътя на еволюционното развитие, така както е планирано от Бог при създаването на тази Вселена. На вас ви се струва, че сте независими и автономни, че сте напълно обособени същества, които не са свързани едно с друго, нито с когото и да било във Вселената. На вашето ниво на съзнание това убеждение е почти неоспоримо. Защото виждате около себе си неоспорими потвърждения на това ваше убеждение, на тази ваша гледна точка, на възгледа ви за устройството на света. Много пъти бе даван примерът за това, как само преди няколко столетия си мислехте, че вашата Земя не е кръгла и не се върти около слънцето. Вашите днешни възгледи и убеждения ще се променят в бъдеще и то кардинално. Вие усвоихте физическия свят, в който живеете. И тъй като усвоихте този свят, вие трябва да развивате по-нататък съзнанието си към опознаването на другите, по-фините светове. И трябва все повече и повече да чувствате връзката, която съществува между вас и мен, между вас и Възнесените Владици и дори между вас самите.

Колкото и да ви се струва, че сте обособени и самостоятелни, ще ви се наложи с течение на времето да почувствате своето вътрешно единство не само с Единния и неделим Творец на тази Вселена, но и единството си с всеки около вас, единството помежду ви.

Тъй като съм с вас в този ден, бих искал да използвам плодотворно всеки миг от нашата среща. И затова преминавам към най- главното, за което дойдох. Знаете, че вашата планета не е единствената в Космоса. Съществуват други светове и други звездни системи. Вие не сте самотни в космоса. И взаимодействието, и връзките ви с други космически същества, които се случват от време на време, предизвикват у вас различни чувства – от страх до любопитство. Но взаимодействието ви с другите същества, които се намират във Вселената, ще продължава според степента на вашето развитие. И всичко зависи от това, какво е вътрешното състояние на съзнанието ви. Ако продължавате да се държите за вашите несъвършенства, тогава ще привлечете към вашата планета представители на други също такива технократски, затворени в себе си цивилизации. Ако положите усилия да се промените и да се съсредоточите върху развитието на Божествени качества в себе си, то много скоро ще можете да общувате с ангелите, елементалите и представителите на онези светове, които вървят по Божествения път на развитие. Затова ние продължаваме непрекъснато да привеждаме аргументи и да ви убеждаваме, че е необходимо да се заемете сериозно с вашето съзнание.

Цялото учение, което даваме, е неразривно свързано само с едно – с изменението на вашето съзнание, разширяването на вашето съзнание. Ние правим всичко, за да можете да излезете от рамките на свойствените за вас ограничения. Ограниченията на религиозните рамки, рамките на националната култура и националните интереси. Всичко, което е насочено към сближаване, към интеграция, към Общото Благо е полезно, а което е насочено към разединение, е обречено на забрава.

Но единството, за което говорим, е възможно само когато се обединявате върху основата на общи принципи. Не е възможно да се обедините, когато всеки отстоява само своята гледна точка и не желае да види гледната точка на другия. Но има обща допирна точка, обща позиция, заставайки на която е възможно обединение. И тази позиция предполага отказ от егото. Пътят на отказване от егото е това, на което ние учим. Вашето разединение е силно само до момента, до който всеки отстоява своята гледна точка в ущърб на другия. И само когато бъдете в състояние да се откажете от това нещо във вас, което ви пречи да погледнете непредубедено на позицията на другия човек, само тогава ще можете да вървите по пътя на единството и съгласието.

Много се говори за единство, но почти нищо не се променя. Защото всеки, който говори за единство, предполага, че всички трябва да се вслушват и да споделят неговата гледна точка. А всичко, което трябва да направите, е да се издигнете в съзнанието си на това ниво, където всички противоречия ще бъдат изгладени и няма да се виждат.

Това е задачата, която искаме да решите – всеки за себе си в своето съзнание.

Опитайте се да анализирате какво ви разделя с представителите на различните духовни направления и ще разберете, че това е вашето его, вашето невежество. И както винаги ние ви предлагаме път, следвайки който вие ще успеете да се избавите от несъвършенствата си и да достигнете предначертаното единство.

В действителност само невежеството и ограничеността на вашето съзнание ви пречат да осъзнаете единството си с всяка частица живот.

Предстои ви в скоро време да предприемете стъпки и усилия, насочени към преодоляване на вътрешните ограничения, които ви разделят. Забележете, аз не ви казвам, че трябва да убеждавате някого, че неговото учение е невярно, а вашето – истинско и вярно. Аз ви казвам, че трябва да премахнете от съзнанието си всички бариери и ограничения, които не ви позволяват да приемете другите учения.

Замислете се върху това, че всички основатели на световните религии са давали една и съща Истина по различно време, на различни езици. И ако вие се смятате за образовани, интелигентни представители на човечеството, насочете своите усилия към това да намерите общото, което лежи в основата на всички религии. Не обръщайте внимание на това, което е различно. Съсредоточете вниманието си върху общите принципи и подходи и ще видите единството на всички религии и всички нравствени учения, получени някога от човечеството от чисти източници.

И обединението на всички религии и създаването на нова религия, обхващаща всички световни религии, ще се състои тогава, когато бъдете способни в съзнанието си да уважавате и да приемате гледната точка на другия, а не сляпо да настоявате на своята гледна точка и да я отстоявате дори с оръжие в ръка. Всичко това трябва да остане в миналото. Няма място за каквито и да е вражди в Новия Свят. И враждата ще си отиде от вашия свят, заедно с изменението и ръста на вашето съзнание.

Всички проблеми във вашия свят се намират само в главите ви, вътре във вас. И цялото Божествено съвършенство също така е вътре във вас.

Трябва да придобиете навика при решаването на всички важни въпроси в живота да се обръщате навътре в себе си, към вашето Висше АЗ.

Връзката с Висшето АЗ и освобождаването от егото са главните, крайъгълни камъни на даваното ви Учение.

А сега искам да се сбогувам с вас.

До следващи срещи!

АЗ СЪМ Майтрейя.