С Бога всичко е възможно!

АЗ СЪМ Порция, отново дошла при вас!

Днес имам намерение да продължа вашето обучение и да ви дам едно разбиране за някои процеси, което е общоизвестно в нашия свят, но не е твърде разпространено във вашия свят.

Аз съм Богиня на Възможностите. Така че аз заявявам, че пред вас са открити грандиозни възможности! Те се намират точно под носа ви. И вие можете да се възползвате от тях във всеки момент. И ние вече донякъде разкрихме пред вас грандиозните перспективи, готови да се открият пред човечеството на Земята. Ние разказахме за способностите за телепортация, левитация, разказахме за новите източници на енергия и други неща, които на вас ви се струват като чудеса от приказките.

Но аз ви заявявам, че всичко това се намира точно под носа ви и вие можете да се възползвате от него.

„Но защо не го виждаме?” – напълно законен въпрос, на който аз имам отговора.

Първо, защото вие не сте готови в своето външно съзнание да допуснете тези възможности и чудеса във вашия живот. И второ, защото за да се прояви всичко това във вашия живот, е необходимо да се разделите с илюзията, която ви обкръжава. Вие така сте затънали в заобикалящата ви илюзия, тя така е завладяла вашето съзнание и цялото ви същество, че във вашето съзнание просто не е останало място за новото, по-фино проявление на илюзията, което ще ви доближи до нашия Божествен свят.

Само тези две причини ви отделят от онези грандиозни възможности, които са готови да се разкрият пред вашия взор.

Съществуват по-малки възможности, които могат да се проявят във вашия живот буквално още тази година. И тези възможности се отнасят до някои незначителни неща във вашия живот. Например вие искате да постъпите в някакъв ВУЗ, но се опасявате, че няма да издържите конкурса или искате да направите пътешествие до някоя страна, но нямате пари.

Има твърде много желания, свързани с вашия илюзорен свят, които вие искате да осъществите.

Веднага правя уговорка, че вашите желания трябва да съответстват на Волята на Бога, за да се осъществят. И те непременно ще се осъществят! Все пак, в този случай какво ви отделя от удовлетворяването на вашите желания?

Вашата карма. Онези енергии, които присъстват във вашата аура и които не позволяват на Божествената възможност да се прояви във вашия живот.

Затова, когато пишете писмата си до Кармичното Ръководство и молите за изпълнението на някои ваши желания, аз вземам везната и на едното блюдо поставям вашето желание да получите някаква възможност, а на другото поставям вашата карма, която пречи за осъществяването на тази възможност. И вие получавате това, за което молите, или не го получавате.

Обаче кармата не е нещо неподвижно. Тя може да бъде променена в по-добрата или в по-лошата посока. Когато пишете писма до Кармичното Ръководство, вие поемате върху себе си задължения да четете определено количество молитви или Розарии с някаква периодичност през следващата половин година, за осъществяване на вашите молби. И ако енергията на вашите молитви е насочена както трябва, то кармата върху везните намалява и Божествената възможност може да натежи. Това може да стане, а може и да не стане. Всичко зависи от тежестта на кармата, която лежи на противоположното блюдо на везните.

Но всяка карма може да бъде отработена и всяко препятствие може да бъде отстранено. Всичко зависи само от вашия устрем.

Например аз познавам хора, които се опитваха да се разделят с един вреден навик, а именно с пушенето. В продължение на половин година всеки ден те четяха Розарии, но така и не отказаха пушенето.

Този вреден навик се е вкоренявал във вашето подсъзнание с десетилетия. Затова в извънредно редки случаи можете да се избавите от него за половин година. Но вие трябва постоянно, всеки ден да проявявате устременост да се избавите от вашия вреден навик.

Разбирате ли, всеки ден искрено да искате да се избавите от вредния навик и да молите Бога да ви помогне.

Аз не зная колко време конкретно на всеки от вас ще му е нужно да моли Бога, за да се осъществи молбата, но знам, че това непременно ще се случи, когато вашето желание постоянно натиска блюдото на везните на Божествената възможност, противоположно на блюдото, върху което лежи вашата карма, стояща между вас и осъществяването на Божествената възможност.

Такъв е механизмът за осъществяване на възможностите във вашия свят.

И ако вие точно със същото такова усърдие, с каквото понякога се опитвате да осъществите вашите желания във физическия свят, се стремяхте към Божествените възможности, които очакват човечеството в Златния Век, и ако това го искаше поне няколко процента от въплътеното човечество на Земята, то Златният Век постепенно би започнал да се проявява във вашия физически свят.

Божествените образци са готови за проявление. Те само чакат кога вашето съзнание малко ще се поосвободи от постоянното съсредоточаване върху обкръжаващата ви илюзия, за да могат Божествените образци през вашето съзнание да си пробият път във вашия физически свят.

Повярвайте ми, че всичко ще се случва като че ли от само себе си. Иска се само готовността на вашето съзнание за преминаване на новото стъпало от еволюционното развитие.

С Бога всичко е възможно! И е много жалко, че човечеството в основната си маса, както и преди, малко вярва. Вярата в това, което е невидимо, ви позволява да се закачите със съзнанието си за предмета на вашата вяра и той ще започне да се притегля във вашия свят.

Аз дойдох днес при вас, за да ви дам увереност, че не сте самотни и цялата Йерархия от същества на Светлината се труди, за да помогне на човечеството на Земята в този критичен момент.

Имайте Вяра, Надежда и съхранявайте Любовта във вашите сърца. И аз съм уверена, че всичко при нас ще се получи!


АЗ СЪМ Порция, Богиня на Възможностите.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)