Розарий на Вярата[1]

ОМ НАМАХ ШИВАЯ![2]

 

Господи, помогни ми, Господи.
Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш.
Вярвам в Твоето могъщество и Твоето Милосърдие.
Аз Те любя, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен,
беше нужно само,за да дойда при Тебе.
Прости ми, Господи, за всичко, което вършех поради моето неразумие.
Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи
да премина всички изпитания и да ги издържа с чест.
Помогни ми, Господи, да Те намеря и никога повече
да не се разделям с Тебе в живота.

 

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

Всичко е Бог

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Всичко е Бог. Всичко, което ви заобикаля, всичко, което виждате, докъдето ви стига погледът, всичко е Бог.

Ом

2. И вие сте Бог. Да, вие също сте Бог във въплъщение, но само тогава, когато съблюдавате определени условия, необходими, за да се прояви вашата истинска Божествена природа.

Ом

3. Аз ще ви науча какво е необходимо да правите, за да станете Бог. Преди всичко трябва да любите и почитате Бога във всичко около вас.

Ом

4. Няма нищо, което да ви разделя от всяка частица живот, от мъничката мравка до най-издигнатия Гуру. Вие сте всичко това и едновременно сте индивидуализация на Божеството във вашата ограничена физическа форма.

Ом

5. Именно вашата физическа форма е това, което ви отделя от пълната Божественост. Затова тази форма ви е дадена временно, за да можете да се изпитате в земния живот в продължение на милиони години, преминавайки хиляди и десетки хиляди земни въплъщения.

Ом

6. Вие използвате тази форма за целите, за които Бог желае да я използвате. Бог желае да прояви себе си чрез вашата физическа форма. Вашата задача е да дадете възможност на Бога да прояви себе си чрез вас.

Ом

7. Вие трябва да подчините живота си на Бога, какъвто всъщност се явявате вие. В това се състои задачата на всеки човек. Вие трябва да се грижите за своята форма, да я поддържате в ред, да я храните с всичко необходимо.

Ом

8. Но никога не трябва да забравяте, че вие сте Бог и затова не можете да правите това, което е недостойно за Бога.

Ом

9. Огледайте своя живот и обстоятелствата в своя живот. Всичко ли в живота ви съответства на Божествените изисквания?

Ом

10. Трябва да обръщате внимание на всички страни в живота си. Какво ядете? Какво се обличате? С кого общувате? Как се отнасяте с вашите роднини и познати? Те са също такива Богове във форма. Вашето отношение към тях трябва да бъде подобно на вашето отношение към Бога.

Ом

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Бъдещето е свързано с възстановяване традициите на истинската Вяра

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Може да отидете в храм или в църква. Там виждате изображения на Божества. Кланяте се на тези Божества. Но няма голяма разлика между вас, хората около вас и Божествата в храма.

Ом

2. Ние всички сме проявления на Божеството. Да, всички ние стоим на различни стъпала на Божественото проявление, но това няма голямо значение.

Ом

3. Съгласете се, че ако се отнасяте към себе си като към Бог, ако се отнасяте към всички хора, които са около вас като към Богове, тогава животът ви ще се промени. Той ще се промени толкова бързо, колкото по-дълго и пълно успеете да задържате образа на Божеството в своето съзнание. Ето защо трябва да имате изображения на Божества в къщи и на мястото, където работите.

Ом

4. Много е важно постоянно да имате пред очите си образец за подражание. Вашият свят е свят на формите, затова за вас е много важно именно визуално постоянно да си представяте Божеството, което вие сте. Съгласни ли сте с мен?

Ом

5. Вие ставате това, към което сте устремени и каквито образи държите постоянно в своето съзнание.

Ом

6. Погледнете това, което ви заобикаля в къщи, на улицата, внимателно се отнесете към образите, които разглеждате във вид на реклама, с които са запълнени вашите телевизионни предавания. Как според вас това, което ви заобикаля, прилича на Божествена реалност?

Ом

7. Предлагам ви най-евтиния начин да станете Бог. Просто трябва да се изолирате от несъвършените образи и да се заобиколите със съвършени Божествени образи. И няма никакво значение към коя религия или вяра се отнася този образ.

Ом

8. Това трябва да са образи, които извисяват вашето съзнание, дават ви възможност да пребивавате в колкото се може по-съвършено състояние на съзнанието, доколкото е възможно, максимално приближено към Божествените вибрации на съвършенството.

Ом

9. Хората на Запад не умеят да почитат Божеството и не умеят  да се отнасят към Божеството. Затова ви съветвам да изучавате традициите на Индия, страната в която са се запазили традициите за почитание на Божеството. Страната, в която ценят хората, посветили своя живот на Служение на Божеството. В нито една страна по света не са създадени такива условия за Служение на Бога, както в Майка Индия.

Ом

10. Бъдещето е свързано с възстановяване традициите на истинската Вяра. Вяра, основана не на външното почитане на Божеството, а на вътрешно почитание към Бога, намиращ се във всеки човек.

Ом

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Истинският Бог е скрит в сърцето

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Възпитаването на подрастващото поколение в традициите на поклонение на Божеството, намиращо се във всеки човек, в уважение към по-старото поколение, е първостепенна задача.

Ом

2. Всеки външен образ на Божеството е необходим само, за да ви напомня за вашата Божествена природа и за Божествената природа на всички хора около вас.

Ом

3. Почитанието на Божеството няма нищо общо с религията. Религията представлява външния път, който е необходим на определен етап, но не трябва да се отделя прекалено много внимание на този път.

Ом

4. В Индия има много храмове, в които служат на Божествата. Но в Индия има много мъдреци, йоги, които учат да почитате Божеството в своето сърце и учат как да постигнете непосредствено общуване с Бога вътре в себе си и с Божествата, които винаги са готови да общуват с човека.

Ом

5. Вашата вътрешна работа над себе си се заключава винаги само в едно – в осъществяването на себе си като Божествено проявление и отказване от всичко вас, което не е Божествено.

Ом

6. Всеки път, когато се опитвате да намерите в себе си нещо, което е нереално и да поставите това качество на пиедестал вместо Божеството, това се нарича отклоняване от Пътя. И вие трябва внимателно да проследявате всички такива моменти.

Ом

7. Вие ще обожествявате в живота си вашите близки, вашите съпрузи, вашите деца и хората, които любите. Вие ще се сблъсквате в своя живот с обожествяване на вещи, предмети на разкоша, пари. Вие ще се сблъскате с обожествяване на властта и силата.

Ом

8. Ще поставяте много неща на пиедестал и ще се кланяте на тези фетиши като на Бог. Но ще мине много време и вие ще започнете да се досещате, че няма нищо, което би могло да заеме мястото на истинското Божество във вашето сърце.

Ом

9. Някои от вас вече започнаха да се досещат за тази проста истина. И тъй като твърде много божества са били свалени от пиедесталите им от вас самите или от обстоятелствата в живота, вие се страхувате да се лишите още веднъж от някаква привързаност.

Ом

10. И затова мнозина от вас подхождат с опасение към истинския Бог, скрит в сърцето и опитващ се да установи контакт с вас.

Ом

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Как да намерим Бога в сърцето

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Не се страхувайте. Най-после дойде времето, когато ви е отредено да се срещнете с реалното проявление на Божеството. Отредено ви е да се срещнете с Бога вътре във вас. И това се случва само когато сваляте един след друг лъжливите идоли от пиедестала.

Ом

2. Не се страхувайте. Винаги има критерий, който ще ви позволи да различите истинския Бог от множеството лъжливи богове и богини. И вие самите винаги знаете кога се срещате с истинско проявление на Божеството в живота си.

Ом

3. Когато сте спокойни, умиротворени и изпълнени с Божествен покой в сърцето си, никой в света не може да ви убеди, че не сте намерили истинския Бог.Това е невъзможно да се сбърка с нищо друго.

Ом

4. Но мнозина от вас все още търсят и намират лъжливи богове, лъжливи кумири. Как да не се заблудите, как да намерите истинския Бог във вашето сърце?

Ом

5. Истината е, че вие няма да можете да намерите истинския Бог, докато не се откажете от лъжливите богове и от всякакви привързаности към вашия свят.

Ом

6. Ако се опитвате да намерите Бога, за да реализирате някакъв свой стремеж или свое качество, вие няма да можете да намерите истинския Бог.

Ом

7. Вие няма да можете да намерите истинския Бог дотогава, докато с цялото си сърце не се устремите към Него. Дотогава, докато не се откажете от всякакъв чисто човешки стремеж, в това число и от стремежа да се покланяте на Бога.

Ом

8. Трудно ви е да повярвате и да разберете това, но доста много хора подменят истинската вяра в Бога със сляпо поклонение на божеството.

Ом

9. Външното почитане на Бога няма нищо общо с вътрешното почитание на Божеството.

Ом

10. Външното почитане на Бога е само първата, най-първата крачка по пътя към истинското Божество, тържествено седящо на трона във вашето сърце.

Ом

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Вие ще намерите Бога

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!

1. Всеки от вас трябва да стигне до Бога. Всеки от вас неминуемо ще стигне до своя Бог, седнал на трона във вашето сърце. Но всеки от вас ще търси много богове, които живеят в храмовете и църквите, синагогите, пагодите и джамиите.

Ом

2. Вие дълго ще търсите своя Бог. Но ще го намерите в един прекрасен ден, когато ще ви се стори, че животът е лишен от всякакъв смисъл, когато нищо във вашия свят няма повече да ви привлича.

Ом

3. Вие ще седите до разбитото корито на своя живот, върху пепелището от семейството или работата, или нещо, което е било значимо за вас и си е отишло. И в момента, когато във вашия свят няма да остане нищо, към което да изпитвате привързаност, в този момент вие с последна надежда ще устремите взор към небето.

Ом

4. И ще кажете в сърцето си: „Господи, помогни ми, Господи. Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш. Вярвам в Твоето могъщество и Твоето Милосърдие.”

Ом

5. ”Любя те, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен, беше нужно само, за да дойда при Тебе.”

Ом

6. „Прости ми, Господи, за всичко, което вършех поради моето неразумие. Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи да премина всички изпитания и да ги издържа с чест.”

Ом

7. „Помогни ми, Господи, да Те намеря и никога повече да не се разделям с Тебе в живота.”

Ом

8. И в този момент ще ви се стори, че Небесата са се отворили. Ще почувствате нещо, което никога в живота си не сте изпитвали. Ще разберете, че всичко, към което сте се стремили, вече го имате и винаги сте го имали. И всичко това е вътре във вас, във вашето сърце, но вие не сте искали да го видите и да го чуете до този момент в живота си, когато ушите ви са започнали да чуват и очите ви са се отворили.

Ом

9. АЗ ВЯРВАМ И СЕ НАДЯВАМ, че всеки от вас или вече е имал, или тепърва му предстои да изпита подобно преживяване. И аз се надявам, че това преживяване ще остави в душата ви толкова незаличима следа, че вие постоянно ще се намирате в състояние на съзвучие с Бога до края на този си живот.

Ом

10. И в каквито и трудни житейски ситуации да попаднете, повече няма да ругаете Бога и да Го обвинявате за вашите нещастия и беди. Вие ще разберете и ще приемете, че за всички ваши нещастия и беди сте били виновни единствено вие самите, защото сте били горделиви и невежи. И невежеството ви е закривало очите.

Ом

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

Господи, помогни ми, Господи.
Аз зная, че Ти съществуваш. Аз зная, че Ти ме чуваш.
Вярвам в Твоето могъщество и Твоето Милосърдие.
Аз Те любя, Господи и вярвам, че всичко, което Ти направи с мен,
беше нужно само, за да дойда при Тебе.
Прости ми, Господи, за всичко, което вършех поради моето неразумие.
Благодаря Ти, Господи, за Твоя урок и за това, че ми позволи
да премина всички изпитания и да ги издържа с чест.
Помогни ми, Господи, да Те намеря и никога повече
да не се разделям с Тебе в живота.

 

ОМ НАМАХ ШИВАЯ!
Ом

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарията е съставен от Т.Н.Микушина под ръководството на Господ Шива по диктовките на Възлюбения Шива от 2 април 2005г и 2 януари 2007г
При слушане на Розария на запис или при четене в група се предлага мантрата “ОМ НАМАХ ШИВАЯ” да бъде четена от всички заедно.

[2]Древната мантра ОМ НАМАХ ШИВАЯ на санкрит означава “Аз се покорявам на Бога, търсейки в Него убежище” или “Да бъде Твоята Воля”. Повтарянето на ОМ НАМАХ ШИВАЯ” е път към единство с Висшия Бог.(Името на Бога, използвано в тази мантра е Шива, който в индуизма олицетворява Всевишния)