Розарий
"Сърце"

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Разтворете бронята, в която се намира вашето сърце

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вашият ум и вашето сърце не винаги се намират в съгласие. Точно вашият ум, вашият плътски ум ви пречи най-вече, когато сърцето ви зове към висините.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Умът ви казва, че това е невъзможно, той намира хиляди причини, за да не променяте нищо във вашия живот. И най-често вие следвате вашия ум, а не вашето сърце. И гласът на сърцето постепенно става все по-тих и по-тих и накрая замлъква съвсем.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. И тогава, когато се наскитате в живота, срещнете много препятствия, получите незарастващи рани във вашите фини тела и психологически проблеми, някъде чувате или си спомняте, че е добре да се обърнете за помощ към своето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Обаче за многото години изживяни без Бога, сърцето ви се покрива с такива наслоения и струпеи, че не може да откликне на вашите призиви към него. Вие недоумявате. Та нали се обръщате за помощ, вие действително се нуждаете от помощ, а не можете да я получите. Вашето сърце мълчи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И в този момент твърде много хора се отчайват или губят надежда и изпадат в най-лошите състояния на съзнанието. Не е нужно да правите това, възлюбени. Вашето сърце ви чува, но вие не можете да го чуете, тъй като сами сте го покрили с броня. Имали сте много ситуации в живота, които са ранявали вашето сърце и вие сте се ожесточавали. За вашето сърце това означава, че то се е покривало с броня, с черупка, зад която се е криело от ударите, жестоките удари, които сте имали в живота.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова е необходимо стъпка по стъпка да разтворите тази черупка, тази броня, в която се намира вашето сърце. Няма да успеете да разтворите тази черупка отведнъж и дори и за месец. Може да е потребно значително повече време. Може дори да е потребно толкова време, колкото сте игнорирали вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Обаче, за да се върнете към истинския Живот, не към този живот, който ви обкръжава, а към истинския Живот, вечния Живот, който ви очаква, ви е необходимо да вървите стъпка по стъпка, без да спирате, и да сваляте един след друг слоевете от вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Твърде много е злото, с което сте се сблъсквали в живота. Твърде много е това, което е карало да се свива вашето сърце. Поговорете с него, почувствайте топлота в сърцето. Представете си, че дишате със сърцето. Беседите с вашето сърце трябва да станат ваша всекидневна практика.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. И тъй като вие ще отделяте все повече и повече внимание на вашето сърце, то ще ви отговаря с взаимност. И ще настъпи момент в живота ви, когато ще чуете гласа на своето сърце в дълбините на вашето същество. Това ще бъде много нежен и ласкав глас. Трябва да се постараете да не изгубите този глас сред обкръжаващия ви живот и суета. Трябва много да се постараете да чуете какво казва вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. И ако ви се удаде на направите това веднъж, после втори път, то можете да бъдете поздравени с огромна победа! Вие сте се върнали към истинската, Божествената същност, намираща се вътре в самите вас. И в сравнение с тази нежност, топлота, Любов и блаженство, които обитават вътре във вас, вътре във вашето същество, всички развлечения на вашия свят ще ви се струват груби и ненужни. Вие ще придобиете по-фин вкус, ще се приобщите към радостите на Божествения свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Вашето сърце е подобно на кристален съд

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вашето сърце е подобно на кристален съд. Но този съд е помътнял през времето на вашите въплъщения на Земята и е спрял да пропуска Божествената Светлина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вземете вашия съд, вашето сърце, и си представете как отмивате от него слой след слой всички насъбрали се отрицателни качества и чувства. Омраза, неприязън, страх, злоба, невежество, мързел, завист...

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. У всеки от вас ще има няколко качества, с които трябва да се раздели най-напред. Почиствайте сърцето си от налепите на тези негативни качества и проявления.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Повтаряйте тази процедура всеки ден. Не мислете, че отведнъж ще се справите с тази работа и ще очистите сърцето си от многовековния налеп от отрицателни енергии.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Стремете се постоянно да поддържате в съзнанието си образа на това, как се разделяте с вашите отрицателни качества. Представяйте си как след всяко почистване сърцето ви става способно да пропуска през себе си все повече и повече Божествена енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ще измине известно време и сърцето ви напълно ще се изчисти от всички наслоения от миналото и вие ще можете да усвоявате изцяло вибрациите на Божествената Любов, с които е пронизан целият свят, цялото Творение, но вие просто не можете да възприемете тези вибрации поради своето собствено несъвършенство и нежелание да се разделите с това несъвършенство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Представете си, че седите на брега на река или езеро, или ручей и яркото слънце свети право в лицето ви. Приятно ви е докосването на ласкавите слънчеви лъчи. С всеки изминат ден слънцето все по-дълбоко и по-дълбоко прониква във вас и вие самите в един прекрасен ден ставате слънце и дарявате своята Светлина, своята Любов на всички, които имат нужда от Светлина и Любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ще дойде ден, когато слънцето на вашето Божествено съзнание ще може да свети през вас и да дарява своята топлина на много хора, които още не са успели да се освободят от това, което им пречи да прокарат път към слънцето на Божественото присъствие в тях.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие сте подобни на слънцето. И на вас ви е нужно просто да почистите многовековния пласт мръсотия от вашия съд, за да придобие той отново своята чистота и прозрачност. И вие ще напълните своя съд с Божествена енергия и ще дадете възможност на всеки, който е жаден, да пие от него.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Божествената енергия никога не свършва. Само човешкото съзнание ограничава потока Божествена енергия във вашия свят. Новият Ден настъпва и за този Ден са характерни липсата на ограничения, Божествената Свобода и Божествената Любов.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Влезте в тишината на своето сърце

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Бог винаги присъства във вашия свят, но вие трябва да бъдете наблюдателни. Вътре във всеки от вас присъства Бог. Необходимо е да наблюдавате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Понякога има много тихи, благостни моменти във вашия живот, когато всичко като че ли замира. Вие чувате тишината сред градския шум. Всичко замлъква.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. И в този момент към вас тихо се приближава Бог. Той се появява от дълбините на вашето същество и разпростира своето влияние върху всичко около вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. И ако можехте по-често да усещате тези моменти на присъствие на божеството във вашия свят, то, вкусвайки тази благост, вие завинаги бихте обърнали гръб на сурогатите, които ви предлага вашата цивилизация.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Не е възможно да се сбърка тази благодат, която дава Бог, със заместителите, които срещате навсякъде във вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Аз бих желал вие да успеете да уловите тези състояния на вътрешна тишина и спокойствие във вашия свят. И аз бих желал да успеете да запазите спомена за тези състояния дори тогава, когато всичко около вас се руши.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Има истински състояния, когато вие пребивавате в Бога. И вие трябва да се стремите да пребивавате в тези състояния.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Вътре от вас, Божественият свят може да се излива във вашия проявен свят. И по този начин несъвършенството на вашия свят постепенно ще угасва, подобно на огън, който няма повече с какво да се подхранва.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Колко много различни неща е измислило човечеството, за да противопостави всички тези неща на единствената Истина – Бога, който пребивава в тишината на вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Влезте в тишината на своето сърце. И вие ще имате еталон, с който да сравнявате това, с което се срещате в своя живот. Вие ще сравнявате състоянията, които възникват във вас при съприкосновение с дреболиите на вашия свят, с това състояние на Божествена хармония и тишина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Входът към Божествената реалност се намира във вашето сърце

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Съсредоточете се върху сърцето си. Съществувате само вие и вашето сърце. Нищо друго няма във вашия свят. В сърцето ви е разположен единственият вход към реалността на Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Всичко, което ви обкръжава във вашия физически свят, е само това, което ви помага да се развивате, да израствате, да преодолявате себе си и да приумножавате своето съзнание, своите постижения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вие сте пътници, които постоянно се намират в непрекъснато движение. Дори тогава, когато сте в покой, вие преодолявате огромни разстояния във вашия свят, прелитайки хиляди и милиони километри заедно с вашата планета, с вашата слънчева система и с вашата галактика.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Това е външната вселена. А има и друга, вътрешна вселена, входът към която е разположен вътре във вас, във вашето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Следващата стъпка, която трябва да направите, е да откриете този вход към другия свят, към Божествения свят. Свят, който е неподвластен на времето и където няма пространство. Светът на всезнанието и на пълното съвършенство. Този свят, от който произлиза всичко и където всичко се завръща. Вашият свят, вашият дом, вашата истинска реалност, откъдето сте дошли във физическия свят и сте създали вашия физически свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Всички светове, достъпът към далечни светове и други светове, се намират във вашето сърце. Ключът за вратата, намираща се в сърцето ви, е Любовта. А ще отворите тази врата с помощта на вашето съзнание, на вашето Божествено съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Външното ви съзнание и външният ви ум ще ви пречат. И ще ви изпращат нови и нови препятствия по вашия Път.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Но сега знаете къде е разположена тайната врата към света, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Постарайте се да не изгубите ключа от тази врата при изпитанията във вашия живот. И се постарайте да премахнете от съзнанието си всичко, което ви пречи да се промъкнете през тази тясна врата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Трябва да се вслушвате в себе си. Трябва да усещате и да разбирате себе си. Вие не сте това, което виждате в огледалото, вие сте могъщи духовни същества и настъпва етапът, когато всички вие трябва да почувствате това.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Затова първата крачка по вашия Път ще бъде Смирението пред онези обстоятелства, при които започвате своя Път и вземане на решение да следвате Пътя, водещ обратно към Бога, независимо от всички външни обстоятелства във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Божествената Истина прораства в сърцата на хората

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Божествената Истина идва на Земята без да иска разрешение от които и да са религиозни лидери и ръководители. Божествената Истина прораства в сърцата на хората и вашата длъжност, вашето социално положение и вашият социален статус нямат голямо значение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Пътят към Бога винаги се намира само вътре във вас, във вашите сърца. И да чуете гласа на Бога можете в тишината на своето сърце. Затова основната ви задача ще бъде да слушате сърцето си. Да се учите да слушате себе си, своята Висша част. И постепенно да се отказвате от всичко, което ви обременява и препятства установяването на тази връзка.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вие сами правите избор между всички неща от този свят и възможността да чуете тихият вътрешен глас вътре във вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Докога ще търчите из вашия недъгав свят и ще търсите смисъла на живота? Вие никога няма да успеете да намерите смисъла на живота в обкръжаващия ви свят! Защото не може смъртното да наследи безсмъртното. Вашата природа е Божествена по своята същност. И вие трябва да се върнете към своята Божествена природа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вашето търсене на смисъла на живота на физическия план е обречено на неуспех от самото начало. Единственият верен Път лежи вътре във вас, във вашите сърца.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Много са пътищата в този свят, по които хората предпочитат да вървят от въплъщение във въплъщение, от живот в живот. И единственият, верният път се отхвърля от тях.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Бог е търпелив, възлюбени. И колкото и да блуждаете из външния свят, ще настъпи времето и вие ще се върнете у Дома.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Този свят съществува само във вашето съзнание, със своето съзнание вие поддържате съществуването на този свят. Затова трябва да преминете на ново ниво на вашето съзнание и на вашето разбиране на обкръжаващата ви действителност, за да напуснете физическия свят и да придобиете Божествената Свобода.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Никой, нито един човек не може да ви застави да направите своя избор. Само вие самите, насаме със себе си, в тишината на своето сърце, можете да вземете това съдбоносно решение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Всичко, което ви е необходимо, е просто да направите избор и да прекрачите в безпределността, отказвайки се от вчерашния празничен блясък, да направите крачка към реалността. Отначало една, после втора. И да вървите, без да се спирате, към вашето реално Битие, към това, което сте в действителност. Няма нищо извън вас самите, което да ви удържа от придвижването към висшата реалност. Само вие сами себе си удържате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.