Розарий на Серапис Бей

Вашата задача е да се научите да побеждавате на финия план

Кратък Розарий по Диктовката на Серапис Бей от 23 юни 2009 г.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Серапис Бей. С всеки изминат ден на нас ни е все по-трудно и по-трудно да достигнем до вашите сърца. Човечеството неминуемо се движи към пропастта. И все пак надеждата не ни напуска! Защото точно тогава, когато изглежда, че положението е безизходно, че няма никакъв изход от създалата се ситуация, точно в този момент се случва това, което може да се нарече Божествено чудо и ситуацията се изменя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Колко често в историята на човечеството е имало моменти, когато е изглеждало, че напред има само безпросветна мъгла. Но всеки път във възможно най-критичния момент, буквално на ръба на пропастта и гибелта, са се намирали самоотвержени душѝ, които в тези критични моменти са вземали върху себе си отговорността за човечеството, за по-нататъшния ход на земната еволюция.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Аз зная, че между вас, тези, които сега четете това мое послание, има твърде много светли душѝ. Вие много пъти сте идвали във въплъщение в най-критичните моменти от историята на Земята. И сега отново от вас се изисква напрежение на всичките ви сили и възможности. Стига само да съберете кураж и да насочите взор над обкръжаващата ви илюзия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Представете си, че сънувате лош сън. Нощта ще си отиде, слънцето отново ще изгрее и на дневната светлина всички ваши нощни страхове и кошмари ще изглеждат нереални. Вие сънувате. Вие сте потопени в съня на илюзията. Сега настъпи времето, когато е необходимо да съберете всички свои сили и способности и да направите крачка напред. Вие сте рицари. Вие сте воини. И от вашите усилия сега зависи твърде много. Обаче не е нужно да вземате меч и да обличате ризница на физическия план. Вие сте длъжни да се облечете в доспехите на вашия дух. И вие трябва да вдигнете меча на вашия дух, меча на вашата Кундалини, който единствено е способен да отдели реалното от нереалното както вътре във вас, така и в действителността около вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие сте воини, но вашата задача не е да водите безкрайна битка на физическия план. Вашата задача е да се научите да побеждавате на финия план. На плана на вашите емоции и мисли. Именно когато удържите победа над вашите мисли и чувства, над негативните състояния, които изпитвате, тогава вие ще удържите победа на физическия план на битието. Защото вашите достижения на фините планове неминуемо ще преобразят физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Не е нужно да търсите бойни редици, към които да се присъедините. Защото на финия план вие самите сте могъща войска на Светлината. И вие сте непобедими и неуязвими дотогава, докато държите вашето съзнание на Божествено ниво. Всичко, което се иска сега от вас, е да се облечете в реално Божествено съзнание и да не губите нивото на вашето съзнание през целия ден и ден след ден.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Представете си, че вие сте съвършен образец на физическия план. С цената на неимоверни усилия и вътрешна работа поддържате своето ниво на съзнание на колкото е възможно по-високо ниво. Да се направи това е достатъчно трудно, намирайки се в несъвършеното проявление. Но когато все пак ви се удаде да поддържате максималното ниво на съзнание, вашите вибрации толкова се повишават, че всяко несъвършенство, с което се сблъсквате във вашия свят, е принудено да се прояви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Вие сте наши воини, и вие сте факли, които осветяват за нас несъвършенството в илюзията. Всичко, което желае Бог, е колкото е възможно по-бързо да стане отделянето на зърното от плевелите във вашия свят. Именно тогава, когато бъде събран урожаят от добрите зърна, а плевелите бъдат предадени на огъня, именно тогава във вашия свят ще настъпи времето, когато Възнесените Владици ще могат да идват във вашия свят. Затова не се отчайвайте и не казвайте, че всичко е лошо. Всичко се случва в точно съответствие с Божествения план. И всеки от вас, който се осмели в това време да носи върху себе си бремето на Светлината, всеки от вас ще бъде обезпечен със защитата на ангелското войнство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие с ужас наблюдавате това, което е около вас, и положението ви се струва безизходно. Не тъжете за това, което не подлежи на по-нататъшна еволюция. Стъпете твърдо на земята и правете своите призиви към Небесата. Вашата мисия и вашата роля в това сложно време е да издържите на напрежението на битката и да устоите в боя. Само че боят се води на финия план, в най-близките до физическия план слоеве на плътния астрал. Затова вие чувствате битката. Лягате да спите и се събуждате изпълнени с усещането, че нощта ви е преминала в тежка схватка. И това действително е така. Най-добрите воини на Светлината не знаят покой нито през деня, нито през нощта. Защото не бива да се губи скъпоценното време, защото много малко време остана. Затова пък по-късно ще си спомняте за своите подвизи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Незабравимо е времето, в което живеете сега! И колкото и да ви е трудно, вие сте длъжни да осъзнаете, че е необходимо да издържите докрай. Не трябва да изпадате в униние! Възлюбете напрежението, възлюбете битката! Казано е, че само най-смелите и преданите ще успеят да продължат еволюцията. Радостно ми беше да ви дам това наставление днес! АЗ СЪМ Серапис Бей.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.