Розарий на Милостта
на Майка Мария[1]

(Видео със субтитри на български)

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[2]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твои е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плода на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Аз се нуждая от енергията на вашите молитви

Отче наш

1. Аз дойдох, за да поговоря с вас. Спокойно... Искрено... Внимателно и нежно. Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша майка, защото се грижа за вас, изцелявам вашите души. И когато ви е особено тежко, всички вие идвате при мен.

Богородица

2. Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате там, където се срещат пресичат новите енергии, идващи във вашия свят и старите енергии, които още преобладават в него. И това винаги е много трудно: да се живее в преходно време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да потърпите. Друга възможност няма.

Богородица

3. Много ангели-лечители и Владици, са готови, както и аз, да ви оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, елементалите и лично към мен.

Богородица

4. Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Старая се да облегча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Имам нужда от вашата енергия, от вашите молитви и от вашата Любов. Ние можем и трябва да си помогнем един на друг. Аз ще облегча вашето бреме в това преходно време, а вие ми дайте, моля ви,  допълнителен резерв от енергия.

Богородица

5. Аз слушам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена искрено в сърцето ви е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не намирате свободно време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не мога да ви окажа помощ, тогава, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да помогна само на съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли.

Богородица

6. Ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат правилно състояние на съзнанието, някои се нуждаят от пост, молитва, покаяние, изповед и причастие. На други са достатъчни искрените сълзи на разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънна нощ, моите скъпоценни деца са способни на искрена молитва и степента на разкаянието, което присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ.

Богородица

7. Аз виждам вашите страдания. Аз изпитвам състрадание към вас. Обаче и вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, които могат да бъдат изкупени само със страдание.

Богородица

8. Много мъка и много страдания има във вашия свят. Аз виждам това. 

И виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам... И сърцето ми тръпне и замира, защото зная на какви страдания ще се подложат в бъдеще тези души. Вие сами се обричате на много, много страдания.

Богородица

9. Аз дойдох да ви напомня за отговорността, която носите за постъпките си, за да не ме молите за избавяне от страдания и за изцеление, когато целият ви живот вече е зад гърба ви и сте обременени с огромен товар от болести и психологически проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща към мен за помощ, съвет и подкрепа още сега. За да може в зрелите си години да служи за Слава на Господа и да върши Божествени дела на физическия план.

Богородица

10. Всички сте длъжни сега да насочите своите погледи към младежта. И онези от вас, които към края на живота си, най-накрая, са осъзнали Божествената Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на новото поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите това. Но да го направите е необходимо – казвам ви го.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Часът на Милостта

Отче наш

1. Всяка година на 8 декември от 12 до 13 часа местно време можете да се посветите на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта. Вие можете да общувате с мен, можете да ме виждате.

Богородица

2. Ще бъде така, като че ли се намирам до вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И колкото по чист е вашият устрем, толкова по-силно ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ежегодно ще можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

Богородица

3. В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желания, отнасящи се до вас или до вашите близки. Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема за всички ваши желания в сърцето си и ще моля Бог за изпълнение на молбите ви.

Богородица

4. За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви. Необходимо е само да отделите един час в годината за мен... Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви посветени на мен...

Богородица

5. Импулсът на вашите сърца насочен към мен ще ме подтикне да ви чуя, и аз ще положа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Даваната от вас енергия на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня това, за което се молите. Затова ще ви бъда много признателна ако можете по-често да мислите за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия.

Богородица

6. Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде за вас сигнал, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да урегулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И ако вие също като малки деца допускате лоши постъпки, не забравяйте искрено да се разкаяте за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не предизвикат твърде тежко въздаяние. Защото Законът изисква всички извършени от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им.

Богородица

7. Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият постоянен стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки. Вие с вашето човешко съзнание не можете да оцените доколко това, което правите, е лошо или добро в очите на Бог, затова по-често се обръщайте към Небесата за помощ . Молете за изкупуване на вашите грехове.

Богородица

8. Понякога човек извършва дори постъпка, която е твърде лоша в очите на обществото, но в очите на Бог тази постъпка не е грях защото Бог използва човека като оръдие, за да може някой да изкупи своята карма. Именно затова се казва да не съдите. Не съдете и няма да бъдете съдени. Но никога не трябва да се проявява снизходителност към онези индивиди, които твърде много са се увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки, като разчитат на това, че Бог ще им прости всичко.

Богородица

9. Бог е всемилостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от своето поведение, тогава той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за неговата чистосърдечност и разкаяние.

Богородица

10. Помнете, че винаги когато срещате в живота си тежка и несправедлива според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие самите сте били причина за създаването на тази ситуация благодарение на неправилни избори и лоши постъпки. Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и постъпки. Но няма никаква предопределеност в съдбата ви, защото понякога един верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове, в това число и най-ужасните грехове, извършени от вас в миналото .

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с мен

Отче наш

1. Когато сърцето говори, умът замълчава. И истинското общуване между нас е възможно само тогава, когато установим контакт на нивото на нашите сърца.

Богородица

2. На вас не ви достига Любов. На вас не ви достига Светлина. Понякога буквално се задъхвате от недостиг на Божествена енергия както се задъхвате, когато не ви достига кислород. Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с мен.

Богородица

3. Аз съм готова да изслушам всички ваши жалби и молби. Не се притеснявайте. Зная, че най-вече мъжете са много стеснителни в проявата на своите чувства. И когато настъпи специалния момент на нашето общуване, те смутено избърсват случайно появилите се в очите сълзи.

Богородица

4. Не се стеснявайте да плачете. Вашата душа се е затъжила за истинско общуване. Вие търсите и не можете да намерите идеала във вашия свят. И мъжете, и жените. Стремите се към телата си, но истинската Любов се проявява на нивото на вашите души и дори на нивото на вашето Висше Аз.

Богородица

5. Не се притеснявайте, когато сълзи пълнят очите ви при общуването ви с мен. Много пъти в минали животи и в този живот вие сте допускали не съвсем добри постъпки по отношение на жените, майките, сестрите. Нека тези ваши неблаговидни постъпки се разтворят в сълзите и негативните енергии да ви напуснат завинаги. Вашето разкаяние, макар че дори може да не разбирате, че това е разкаяние, ви открива нова възможност. Нов поглед за света.

Богородица

6. Не се стеснявайте от сълзите си. Те отмиват кармата, която сте натрупали поради невежество или недомислие. Аз съм с вас. Аз винаги съм с вас и вие винаги можете в труден момент от живота си, да се обърнете за помощ към мен. Аз съм толкова близо до физическия план на планетата Земя, никой друг Владика. В това се състои моята особена мисия.

Богородица

7. Аз пазя вашите домашни огнища, вашата страна. Аз съм готова да дойда при вас при първия ви зов. И всичко това става възможно благодарение на вашите усилия, благодарение на енергиите на Любовта и енергиите на молитвите, които получавам от вас. Розариите, които ми посвещавате, ми дават възможност да оказвам помощ на толкова много души, на онези, които се нуждаят от помощ.

Богородица

8. Когато искрено четете Розарий, аз винаги зная това. Между нас възниква поток от енергии - възходящ от вас и низходящ от мен . По този начин вие получавате моята енергия на Любовта и Милосърдието. Когато ви е много тъжно и нямате сили да четете Розарии, можете просто да мислите за мен, да слушате музика, посветена на мен. И тогава потокът енергия от вас достига точно по същия начин до мен и аз ви усещам, всеки от вас. Бог ми е дал голямата милост да чувствам всеки от Неговите синове и дъщери в момента, когато мислят за мен или се обръщат към мен за помощ. Затова днес можете както и преди да използвате възможността, която ви дават Небесата и да ме молите за помощ и подкрепа в трудна минута.

Богородица

9. Някои от моите икони притежават чудотворно въздействие. И понякога е достатъчно просто да визуализирате някоя от моите икони, за да получите моят лъч на подкрепа.

Богородица

10. Когато имам възможност да присъствам сред вас, а аз няма да скрия, че Бог ми дава такава милост, вие може да не забелязвате моето присъствие до вас. Но аз имам способността да присъствам точно там, където се намирате. За мен е важно да се създаде обстановка на спокойствие и умиротворение около вас. Аз идвам незримо и незабелязано и само по лекия аромат на рози, който съпътства моето появяване, понякога вие можете да се досетите, че съм идвала при вас.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Аз зова вашето съзнание към висините

Отче наш

1. Аз съм толкова близо до земния план, колкото това е възможно. И всеки ден изслушвам всички ваши молби и дори упреците, които вие ми изпращате. Аз съм съгласна да изслушвам дори не много приятните неща, които вие понякога ми казвате. Понякога за да осъзнаете нещо, вие трябва да чуете това сами. И когато ми казвате това, вие самите го чувате. Много дълбоко вътре във вас са заседнали проблеми от много въплъщения.

Богородица

2. Приближавате до моя образ и започвате своя вътрешен монолог. Вие не се досещате, че аз чувам всяка ваша дума. И тогава, когато Божествената възможност позволява, аз незабавно ви изпращам ангелите на помощ. Помощта мигновено пристига на финия план. И е необходимо определено време за проявяването на тази помощ на физическия план.

Богородица

3. Но понякога вие не дочаквате помощта да дойде и ми изпращате вашите упреци и изразявате своето недоволство. Тутакси Божествената възможност се прекратява. И следващият път, когато вие, разкайвайки се и плачейки, отново се приближавате до моя образ, аз отново ви оказвам помощ. Но после всичко се повтаря. И когато за пети или за седми път молите за едно и също нещо, аз вече не бързам с помощта. Защото вие не сте осъзнали цялата отговорност, която с всяка ваша молба възлагате на ангелските отряди. Бъдете последователни в своите молби и действия.

Богородица

4. Понякога вашата карма не ми позволява да се намесвам във вашата съдба, но вие ме молите за помощ всеки ден, много пъти, в течение на година и повече. И вашето усърдие и устременост разбиват невидимата преграда и помощта като широк поток се влива във вашето същество и във вашия живот.

Богородица

5. Божественото милосърдие не знае граници. И помощта от финия план ще дойде. Умейте да използвате тази помощ. Не пресичайте Божествената възможност с вашите отрицателни изблици. Ако можехте през по-голямата част от времето да запазвате съзвучие с Божествения свят, колко по-лесно би било за нас да ви оказваме своята помощ. И колко по-успешно бихме могли да напредваме в изменението на физическия план на планетата Земя.

Богородица

6. Всеки път, когато излизате от равновесие, вие наподобявате малък вулкан. И всичко около вас се разтърсва, и елементалния живот се стреми да избяга по-далече от вас. Защото вашите вибрации не му позволяват да присъства близо до вас.

Богородица

7. И когато включвате силна музика с накъсан ритъм, елементалите и ангелските същества в паника напускат зоната, в която се чува тази ужасна музика. Равновесието се нарушава дотолкова, че никое от съществата, в чиито задължения влиза да въвеждат порядък на финия план, не може в продължение на няколко дни да влезе в зоната, където е звучала тази музика. И тъй като вие включвате музиката всеки ден, то вашите градове и населени места са подобни на пустини: всички обитатели от финия свят са напуснали тези пустини и не могат да ви оказват помощ.

Богородица

8. Ние ви помагаме най-вече чрез елементалното царство, чрез стихиите на въздуха, огъня, водата, и земята. Със своето поведение вие ни лишавате от възможността да ви оказваме помощ. На нас ни е нужна хармонична атмосфера във физическия план. И в тези места на земята, където още цари атмосфера на покой и хармония, вие се лекувате просто попадайки на тези места. Хиляди същества от елементалния живот са готови да ви окажат помощ и изцеление.

Богородица

9. Затова помислете дали не настъпи време да се върнете към онази хармония между всички царства на природата, която цареше в далечните времена, когато хората бяха щастливи и изпитваха радост просто от живота? Тогава те виждаха елементалния живот, виждаха ангелите и това беше също така естествено, както за вас е естествено да виждате кучетата, котките и птиците. Аз зова вашето съзнание към висините. Опитвам се да доведа до вашето съзнание, че вие живеете в клетка и сами сте се насадили в клетката и сте поставили тази клетка в пустинята на вашите градове.

Богородица

10. Настъпи време да преразгледате цялата ценностна система, всички взаимоотношения във всички сфери на живота. Как да сведа до вашето съзнание това, че вие се намирате в такива условия, които са недостойни за човека? По-смело се разделяйте с привързаностите към „благата” на вашата цивилизация и ще придобиете истински блага и непреходни ценности. Природата не търпи празно място и на мястото на всяко ваше отрицателно качество ще дойде Божествено качество, и на мястото на вашите човешки привързаности ще дойде състоянието на Божествен покой, хармония, спокойствие, щастие и радост. Именно това е, което не достига във вашия живот.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Необходима е повсеместна проява на вяра и благочестие

Отче наш

1. Вие трябва да се грижите не само за вашето физическо тяло, но и за вашите души. Жалби и стонове изпълват пространството около Земята. Душите страдат. Зная, че страдат твърде много души, но едновременно с това страдание, те се пречистват. Тогава, когато душата е жива, има надежда, че човекът ще живее.

Богородица

2. Вашите души се нуждаят от помощ. И не само аз мога да окажа такава помощ на вашите души. Вие сами можете да си помогнете. Най-доброто лекарство за вашите души ще бъде искренното разкаяние за всички направени грешки и извършени грехове и твърдото желание да не ги повтаряте в бъдеще. Молитвата, дори молитвата без думи, като постигане на съзвучие с Божествения свят, е способна да изцели много душевни рани.

Богородица

3. Аз познавам много хора, които се стесняват да се молят, стесняват се да проявяват своите чувства. Възлюбени, моят син Иисус учеше да не се молите публично, на показ, но самият той в трудни моменти се обръщаше за помощ към Господа. И вие следва да правите същото.

Богородица

4. Съзвучието с Божествения свят през деня, дори и кратковременно, позволява на вашата душата да вкуси от толкова необходимата й храна. Душата ви се храни с Божествената благодат и вие сте длъжни да отделяте внимание на вашата душа. Възлюбени, не е необходимо толкова много време за това.

Богородица

5. Какво ви пречи да отделите един час дневно за искрена молитва, за общуване с мен в своето сърце? Познавам мнозина, които се стесняват да се молят, но слушат в къщи или на работа, или в колата песни, посветени на мен. И те се потапят във вълшебния свят на мелодията, и започват тихо да общуват с мен в своето сърце.

Богородица

6. Толкова много хора постоянно носят в себе си моето изображение. И тогава, когато в уединено място изваждате моя фокус и го целувате, имам възможността да зная този момент. И аз моментално проявявам своето присъствие до вас. Да, възлюбени, Бог ме е надарил с възможността да проявявам своето присъствие едновременно на много места по земното кълбо.

Богородица

7. И там, където хората ме помнят и изпитват Любов към мен, там винаги цари особена защитена атмосфера. Аз съм защитница на пространството. И там, на онези места по Земята, където мога да присъствам, много малко се случват различни беди. И ако можехте постоянно да запазвате съзвучие с моето сърце, тогава вие и вашите близки, и всички хора, които живеят редом до вас, щяха да бъдат защитени.

Богородица

8. Искам да окажа своята специална милост на онези, които сега се намират във въплъщение и тихо и незабелязано извършват своето Служение за благото на еволюциите на Земята. Вие сте малко, но около вас пространството се очиства като от камбанен звън, защото със своите чисти помисли, Безкористност и Служение вие сте способни да очиствате пространството наоколо. Аз ви дарявам възможността за специална връзка с мен. За вас аз винаги се намирам редом с вас. И ще съхранявам своето присъствие постоянно редом с вас. Така ще можем да умножим нашите усилия по очистване на пространството.

Богородица

9. Но за онези, които се отнасят скептично към мен, към Учението, което даваме аз и другите Владици, аз трябва да направя специално отстъпление. До тогава, докато във вашите души съмнението не отстъпи място на Предаността и Вярата, до тогава, докато не започнете да почитате моите служители, до тогава нищо не могат да променят нито Владиците, нито вие самите във вашата страна. Необходима е повсеместна проява на Вяра и Благочестие, във всеки град и във всяко село. Истинска Вяра, която сама може да отвори Божествената възможност, а не показна вяра, която нищо не струва.

Богородица

10. На нас ни е необходима повсеместна проява на Вяра и почитание към Висшия Закон, към Божествения Закон. И когато това се случи, вие ще знаете, защото всичко много бързо ще започне да се променя буквално пред очите ви. А сега аз мога да се опирам само на малцината, които носят своето Служение сред пълно неразбиране и дори сред насмешките на своето обкръжение. Горко на народа, който не почита проявата на истинската Вяра и не почита своите светци. Обаче Надеждата никога няма да си отиде и да напусне човечеството, докато се намират поне няколко светци, способни да запазват Божественото ниво на съзнание.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по Диктовките на Майка Мария от 8 и 27 декември 2007 г, 4 януари, 9 юли и 27 декември 2009 г.
При слушане на Розарият на запис или четенето му в група предлагаме молитвата "Отче наш" и "Богородица" да се четат заедно от всички.

[2]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.