Розарий на Господ Майтрейя - 2

Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя съм дошъл при вас в образа на вашето дете

Кратък Розарий по диктовката на Господ Майтрейя от 6 декември 2009 г.

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Майтрейя. Колко е радостно, че отново имам възможност да идвам във вашия свят. Аз се радвам като дете, защото да надникна във вашия свят за мен е голяма мечта. Аз винаги имам желание да дойда. Но Космическият Закон не ми позволява да направя това. Защото от нивото на вашето съзнание няма да можете да ме разпознае, когато дойда. Вие очаквате да видите всесилен Бог, а аз съм само едно малко дете, което притежава Велика Мъдрост.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Погледнете вашите деца. Лицата на много от тях напомнят лицата на велики мъдреци. Погледнете в техните очи. Току-що роденото малко дете идва от нашия свят. То помни нашия свят. И какво вижда около себе си? Вижда суета. Вижда бъркотия. Много шум. Но то не вижда, че вие желаете да приемете Бога в него, че желаете да узнаете онази тайна, която то е дошло да съобщи на света.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Първите месеци от своя живот детето наполовина или почти изцяло се намира в нашия свят. В това време вие има на какво да се поучите от него. Разбира се, то не може да ви учи с думи или действия. Но може да ви предаде състоянието на нашия свят. Това състояние се намира в неговата аура. И твърде много хора интуитивно се стараят да се докоснат до детето, да го вземат на ръце, да го погалят по главата. Разбира се, тези непроизволни действия позволяват и на вас чрез детето да се докоснете до нашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Но ето вие сте забравили, че вашето дете – това е посланик от нашия свят, вие сте се отдали на своите обичайни занимания. Гледате телевизия, разговаряте по телефона, слушате музика. Учудвате се, защо вашето дете е неспокойно, защо плаче, капризничи. Но нали това, което правите вие, толкова много се отличава от нашия свят, че детето просто се намира в непрекъснат стрес. То не може да ви каже да изключите музиката или да изключите телевизора, то не може да ви каже да спрете разговорите по телефона. То изразява своето недоволство, плачейки и показвайки ви по този начин, че не иска всичко това. Но вие мислите, че детето иска да яде или да пие, или просто е уморено и иска да спи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Отношението ви към вашите деца изисква преразглеждане. Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя, съм дошъл при вас в образа на вашето дете. Ще правите ли вие в мое присъствие всички тези неща, които правите в присъствието на вашето дете, мислейки, че то нищо не разбира? Ще се държите ли така, както се държите? Аз ще дойда във въплъщение, аз желая това, но не мога да дойда дотогава, докато вие не измените отношението си към вашите деца.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. През първите месеци от живота аурата на детето може да бъде толкова голяма, колкото цял град. Вие наистина посрещате посланик на Небесата. Но правите ли това, което е необходимо, за да посрещнете посланика на Небесата? Вие мислите, че вашите деца нищо не разбират. Мислите, че те са глупави и не могат да възприемат действителността така, както я виждате вие. Децата идват във вашия свят, носейки образа на другия свят. И твърде много от тях са мъдри душѝ, преминали земната школа на посвещения. И какво виждат? Те виждат лигавещи се родители и роднини. И никой в целия свят не се отнася към тях като към мъдри душѝ, още по рождение знаещи всичко.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Постепенно аурата на детето попива в себе си обкръжаващата обстановка на семейството, града, страната, в която то се ражда и още към третата година у него изчезва паметта за нашия свят. То попива вашите навици, вашите привързаности, стереотипите на вашето поведение. Към третата година детето има в своята аура всички ваши негативни състояния, в които вие сте пребивавали и пребивавате. И ако то има възможност да гледа телевизия или да слуша радио тогава, когато вие мислите, че спи или нищо не разбира, детето поема целия този кошмар, който тече като река от вашите средства за масова информация. И към третата година вие вече виждате пред себе си не ангел, дошъл във вашия свят, а душа, обременена от всички грехове на света, която до края на този земен живот ще бъде принудена да отработва кармата на семейството, кармата на рода, кармата на страната и кармата на света.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Аз не мога да дойда във вашия свят дотогава, докато светът не бъде готов да ме приеме. И ако вие смятате, че това, което ви говоря не съответства на действителността, че аз сгъстявам краските или преувеличавам, по този начин вие още повече отлагате времето на моето идване във вашия свят. Докато невежеството управлява вашия свят, докато простите истини се възприемат от вас като приказки, аз няма какво да правя във вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Аз много се стремя по-скоро да дойда във въплъщение. И единствено вие самите можете да ускорите моето идване. Нужно е да имате внимателно отношение не само към децата. Всеки човек, живеещ във физическия свят, има право да бъде любим. „Възлюби ближния като самия себе си” – колко отдавна беше дадена тази заповед от възлюбения Иисус. Колко много събития се случиха на земното кълбо от времето на тази заповед. Колко сте заети в своя живот. Вие постоянно сте заети с нещо. И не настана ли време да се спрете и да чуете словата на Иисус, казани за вас?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Колко пъти е нужно да се повтарят заповедите, за да бъдат изпълнени? Колко пъти е нужно да идваме с послания, за да се научите не само да ги четете или слушате, но и да следвате получаваното Учение в своя живот. Много се надявам, че ще се открият поне сто човека на земното кълбо, намиращи се във въплъщение, които не само ще четат моите послания, но и ще ги прилагат в живота. АЗ СЪМ Майтрейя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.