Разширяване на разбирането за Закона за кармата

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден.

За времето, през което не се срещахме с вас, аз имах възможност да анализирам и да осъзная отговорността, която стоварва върху мен и върху вас това наше общуване. Защото ако се замислите, ще стигнете до неизбежния извод, че всичко, което се случва по време на нашето общуване, по време на приемане на диктовките, има удивителна ценност и изисква уважително и внимателно отношение. Отначало може да не осъзнавате нашите послания и да не им придавате голямо значение, но в процеса на четене и потапяне в нашите енергии вие все повече и повече започвате да цените минутите на нашето общуване и оценявате качеството на нашите послания и възможността за общуване с нас. Затова днес дойдох, за да поговоря с вас като със стари приятели. Нещо повече, мога да ви кажа, че с много от вас аз се срещам почти ежедневно в моята обител в ефирния план по време на вашия нощен сън. И знанията, които получавате от мен по време на нашето общуване в обителта, след като намерят потвърждение в тези диктовки, прорастват във вашето съзнание и започвате да вършите осъзнато много неща на физическия план. И до вашето съзнание достигат истините, които не биха могли по друг начин да проникнат във вашия плътен свят.

И ние продължаваме съвместната работа с вас за преобразуването на вашия физически свят. Тази наша съвместна дейност предполага не сляпото ви подчинение на нашите съвети и препоръки, а творческо прилагане в живота на всички знания, които ви даваме. На нас не са ни нужни слепи последователи, готови с първата наша дума да правят това, което казваме. На нас са ни необходими съзнателни, мислещи ученици, които не просто без да мислят правят нещо, а осъзнато пречупват получените знания през своето външно съзнание, намират най-добрия вариант, способни са по оптимален начин да осъществят нашите планове.

По този начин вие се приобщавате към космическото сътворчество. И много ценим онези наши ученици, които не тичат от един учител към друг в търсене на съвети за насъщните житейски ситуации, а са способни да издигнат своето съзнание над битовите и обикновените неща и да видят откриващите се перспективи, и да пристъпят към тяхното осъществяване, без да чакат да се създадат идеалните условия на физически план. Само чрез преодоляване на себе си и на трудностите, които ви съпътстват в живота, вие можете да се развивате. Не е нужно да се боите от проблемите в живота и дебнещите ви неудачи. Цялата работа е в това, как се отнасяте към тези проблеми и неудачи. Учението ви дава правилните подходи. И вие сами, като се ръководите от тези подходи, градите живота си.

Вие изменяте съзнанието си и започвате да се отнасяте по друг начин към проблемите, с които се сблъсквате, анализирате тези проблеми и препятствията, които се появяват пред вас, и благодарите на Бог, че ви е дал възможност да осъзнаете миналите грешки и да ги поправите чрез правилно отношение към възникващите пред вас проблеми.

Никога не бива да се поддавате на разочарование и униние. Вие получавате учение, за да изградите в себе си правилно отношение към това, което ви съпътства в живота и това, с което се сблъсквате. И ако някои от вас изведнъж, с моя помощ или с помощта на вътрешната си интуиция, с подсказка от Висшето си Аз осъзнаят причината, която кармично е довела до възникването на една или друга ситуация в живота им, тогава те започват безкрайно да благодарят на Бог, задето им е позволил да отработят своя кармичен дълг по толкова лесен начин.

Наистина милостта на Небесата е безгранична и само вие със своето неразумно поведение можете да породите причините за проблемите и бедствията, с които се сблъсквате в живота си. Понякога тези проблеми са толкова големи, че целият ви живот буквално зачерква възможността ви дори да служите на Братството в пълна степен. Защото сте твърде обременени с кармични дългове. Но мъдростта, която получавате чрез общуването с нас, ви помага да осъзнаете, че през следващия си живот ще можете да продължите своето Служение и ще получите обстоятелства, които няма да са толкова сложни и обременяващи за вас. Защото в този живот вие вече сте отработили голяма част от вашите кармични дългове. И тъй като сами сте отработили дълговете си, то и вашите деца ще понесат доста по-малко бреме. Защото кармата има такова свойство, че понякога неотработеният кармичен товар ляга като тежко бреме върху децата и внуците. Затова се радвайте на нещастията и бедите, които се струпват върху вас. По този начин подготвяте светло бъдеще в следващия живот за себе си и за вашите деца и внуци от този живот. Правилното разбиране на Закона за кармата ви прави щастливи дори когато носите, от гледна точка на хората около вас, непосилен кармичен товар.

Цялата работа е в това, как вашето съзнание се отнася към бремето, което носите. Затова никога не се оплаквайте от вашите проблеми. Позволете си радостта от това, че с преодоляването на текущите проблеми подготвяте светло бъдеще за себе си, за вашите деца и внуци.

Следващото поколение ще бъде много по-щастливо, защото мнозина от вас са поели върху себе си твърде големи кармични задължения за изчистване в този живот. Вие сте направили това умишлено, за да ускорите процеса на промените, които протичат на Земята. Хората от вашето обкръжение, които ви сочат с пръст и казват, че сигурно имате много прегрешения, щом бремето ви е толкова тежко – те нищо не разбират от действието на Закона за кармата и тяхното съзнание не е способно да възприеме размера на жертвата, която доброволно сте поели върху себе си преди въплъщението. Обаче ние, Възнесените Същества, много ценим вашата жертва. Нещо повече, ние сме готови да откликнем на вашите молби и да ви помогнем, доколкото Законът позволява, за да облекчим вашия товар. Понякога в случаите, когато създадената от вас в това въплъщение блага карма позволява, ние можем да дойдем в отговор на вашия зов и да ви помогнем, когато ви се струва, че нямате повече сили да издържите в дадена ситуация. Известно време след вашия призив вие с учудване се оглеждате и разбирате, че това, което е лежало като непоносимо бреме на раменете ви, изведнъж е изчезнало, изпарило се е, паднало е от плещите ви. В този случай никога не забравяйте да отправите възхвала към Небесата и своята благодарност. Най-хубавата благодарност за нас ще бъде Служението, което вие сте в състояние да осъществите за благото на Живота на Земята.

Сега ще ви дам формулата, с която ако се обърнете за помощ, ще можете да получите облекчаване на кармичното бреме в случай, че вашата блага карма ви позволи.

И така, кажете:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето свято Христово АЗ (или просто в името на Всемогъщия Бог), аз се обръщам към Великото Кармично Ръководство и моля да бъдат използвани моите благи достижения за изчистване на кармата, довела до … (по-нататък трябва да опишете ситуацията, в която искате да получите помощ от Кармичното Ръководство).
Нека всичко да се изпълни в съответствие с Божията Воля.”

Можете да напишете писмо, да кажете вашия призив на глас и да изгорите писмото, като го адресирате до Кармичното Ръководство. Ако количеството на натрупаната блага карма позволи и Кармичното Ръководство приеме за възможно да удовлетвори вашата молба, то кармичната ви ситуация ще бъде облекчена в една или друга степен.

В съответствие с дадената ви по-рано възможност[1], вие ще бъдете призовани по време на нощния сън да присъствате с финото си тяло на заседание на Кармичното Ръководство и вашата душа ще трябва да потвърди молбата, която сте написали във вашето външно съзнание.

Понякога има случаи, когато външното съзнание на човека не иска да понася повече кармичния товар, но душата на човека отказва помощта. В този случай Кармичното Ръководство ще се вслуша в мнението на вашата душа. Затова, ако молбата ви не е удовлетворена след известно време, можете да поговорите с душата си и да се опитате да стигнете до съгласие с нея по дадения въпрос. Много ви препоръчвам да практикувате разговори с вашата душа. И да пишете до Кармичното Ръководство, едва след като сте стигнали до разбирателство между вас и вашата душа.

Вие сте многопластови същества. Имате много тела. Затова е необходимо да постигнете хармония и единство между всички ваши тела. При по-голямата част от човечеството телата са толкова разбалансирани, че дори не можете да разберете как трябва да постъпите, с оглед изискванията на всички тела. Престанете да се асоциирате само с това, което виждате в огледалото пред себе си. Вие сте много повече от вашето физическо тяло. Следващият етап от развитието на човечеството ще бъде осъзнаване на вашата фина природа и създаване на хармонични условия за проява на тази природа. Защото условията, в които живеете, понякога въобще не са подходящи, за да можете да постигнете хармония между вашите фини тела. Това е следващият етап от развитието на човечеството. Но още от сега трябва да се погрижите за създаването около вас на условия за хармонично развитие на всички ваши тела.

Днес ви дадох много нови знания. Напускам ви с надежда за нови срещи.

АЗ СЪМ Кутхуми.

 

 


 

[1]„Разрешете си да излезете в съзнанието си извън рамките на своето семейство, на своя град и на своята страна и да възприемете цялата Земя като свой роден дом.” Майтрейя. 5 юни 2006 г.