Разговор с хората на Русия

АЗ СЪМ Николай Рьорих.

Нашият разговор днес ще бъде сериозен. Затова – настройвайте се. Кой, ако не аз, ще ви даде правдива информация за истинското състояние на нещата на финия план на планетата. Кой, ако не аз, ще ви уведоми за онези опасности, които ви заплашват сега. Разбира се, на първо място бих искал да се обърна към жителите на Русия. Защото кармичните връзки с тази страна ме задължават и сега да работя за нейното благо. Аз съм свързан кармично с твърде много хора, намиращи се във въплъщение сега. Затова се надявам, че някои от тях ще прочетат това мое послание. Благодарение на вас и чрез вас аз ще мога да действам. Защото няма възможност да се отлага за бъдещето онова, което отдавна е назряло и се случва още сега. А сега страната е изправена пред избор.

Ясно очертани ориентири за бъдещето няма. Би могло още определено време да премервате върху себе си кафтана на западния образец. Обаче и без това се вижда, че този кафтан е тесен за широката руска душа.

Необходимо е да се обърнете към корените на Рус. Необходимо е да се издири всичко онова действително героично и светло в историята на Рус не само в далечните времена, но съществуващо дори и сега в паметта на това поколение, което още е живо и което постепенно напуска физическия план.

Много непривлекателни и тъмни неща имаше в миналото. Но имаше и образци на героизъм, преданост, любов към отечеството, несравними с нищо друго. Необходимо е да се избере най-доброто и то да се култивира в съзнанието на хората. Не защото искаме да утвърдим приоритет на руската нация, а защото сме длъжни отново да придобием национално достойнство и национална гордост. Ние има с какво да се гордеем! И историята на Русия трябва да се преподава на най-високо ниво във всички учебни заведения на страната.

Всички слоеве на населението изпитват крайно потиснато състояние на съзнанието. Защото няма национална идея, която би обединила и сплотила хората. И общото състояние на хората сега е много по-лошо, отколкото по времето на социализма. В онова време поне се култивираше устременост и преданост към идеалите.

Народ, лишен от национална идея, народ, който не помни своето героично минало, няма бъдеще.

Необходимо е да се замислите за това и положението трябва да бъде поправено. Има хора, предани на Русия, на всички нива на държавната власт, във всички слоеве на обществото. Затова задача номер едно се явява утвърждаването на всичко най-светло, останало все още в обществото. На хората са им необходими идеали, към които да се устремяват. Хората се умориха от безверието и лицемерието.

И преди имаше бездарници и тунеядци, които лежаха на гърба на държавата. Но сега тунеядството и безделието, култът към парите и удоволствията, са поставени на пиедестал във всички средства за масова информация.

Как все пак смятате да шествате по-нататък и как Русия ще успее да изпълни своето Божествено предназначение, ако пошлостта продължава да е начело на парада. Никога в Русия безнравствеността и ниските нрави не са били издигани едва ли не в ранг на държавна политика.

Мнозина възприемат премахването на безнравствеността и ниските нрави от екраните на телевизорите и от светския живот като покушение върху основите на демокрацията.

Съзнанието преди всичко трябва да дорасне до демокрацията. Тогава ще бъде възможно да се разсъждава на тема демокрация. А сега е необходимо да се бият всички камбани и да се спасява това, което още може да се спаси при тази дяволска клика, която е начело на парада.

Необходимо е всички жители на Русия сериозно да се замислят. Дори и най-доброто правителство няма да може да направи нищо, ако народът е невеж и безпросветен.

Разбира се, по-лесно е да се управлява народа, когато неговото съзнание се намира на най-ниското ниво. Цялото управление се извършва на нивото на животинските инстинкти. Обаче на кого е нужно такова общество, състоящо се от хора, които мислят само за физическото си тяло, но са забравили за Бога и за душата?

Затова аз дойдох и ще идвам, и ще говоря дотогава, докато не се прекрати тази Божествена възможност. Настъпи времето сериозно да се замислите за бъдещето на Русия и да действате така, като че ли врагът е на прага. Нужно е народно опълчение против пошлостта и невежеството. Никога няма да се уморя да повтарям, че отговорността за образованието на бъдещото поколение лежи върху всички, които сега вземат решения, и от които, макар и малко, нещо зависи.

Сега Русия стигна до преломната точка. И силите, които ни противостоят, имат значителен превес.

Затова всички, които четете тези мои редове, не мислете, че това не ви засяга, че вие не сте във властта и от вас нищо не зависи. Колективното безсъзнателно на нацията се образува от всеки от вас. И да се прояви героизъм е възможно не само на бойните полета.

Още има време. Но вратите на възможността всеки момент ще се затворят.

Всеки път идвам и всеки път се опитвам да разбудя вашите души от съня. Разбудената душа няма да пита какво да прави и да чака ясни указания. Разбудената душа действа в съответствие с вътрешните указания и е готова на подвиг, в каквото и да се проявява той. И понякога за мнозина от вас ще бъде подвиг просто да се откажат от всичко, което спомага за падението на нравите в обществото: алкохол, наркотици, цигари, глупава, затъпяваща съзнанието музика, бездарни предавания по телевизията и радиото. Цялата тази огромна индустрия за печелене на пари съществува, само защото вие я храните със своите пари и със своята енергия.

Обществото е болно. Но ако нямаше възможност за промени – не би имало смисъл да идваме и да даваме нашите послания.

Вероятността всичко да се промени и да се измени към по-добро, съществува. И тази вероятност трябва да премине границата от 50 процента, а това ще се случи само в този случай, когато вие не просто прочитате тези мои слова, а успеете да приложите казаното във вашия живот.

Няма бомби, но хората умират като при бомбардировка. И което е най-лошо от всичко, умират техните души. Тихо и безсмислено. Няма окупация, но хората се подлагат на най-жестоките изпитания, когато врагът се е затаил във всеки дом, в тъмния здрач на човешкото съзнание.

Аз дойдох днес за разговор с хората на Русия. И вярвам във великото бъдеще на тази страна.

Винаги след най-тъмната нощ идва разсъмването. И аз се надявам, че разсъмването на Божественото съзнание все още е достижимо за хората на Русия.


АЗ СЪМ Николай Рьорих.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)