Радваме се, че нашите призиви намериха отклик във вашите сърца

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, дошъл при вас в този ден чрез нашия Посланик.

АЗ СЪМ дойдох. Вие ме познавате като един от членовете на Кармичното Ръководство. И бързам да ви дам информация от нашето заседание, което практически приключи работата си.

Ние разгледахме възможността за балансирано съществуване на планетата през следващото полугодие.

Трябва да ви кажа, че нашето заседание беше много напрегнато и вие, най-чувствителните индивиди измежду вас, би трябвало да сте усетили това напрежение, което съществуваше на планетата само преди няколко дни.

Ние очаквахме вашата реакция на нашите обръщения към вас чрез нашия Посланик. Ние чакахме, каква ще бъде вашата реакция. Защото начинът, по който реагирате на нашите молби и откликвате на нашите предложения, ни говори за много неща. Конкретно, това ни говори до каква степен сте готови за сътрудничество и доколко можем да разчитаме на вашата помощ.

И за наша най-голяма радост, на Земята се намериха такива светли души, които осъзнавайки цялата пълнота на нашата тревога и жизнената важност на нашите призиви, не пожалиха своите лични усилия и отдадоха цялото си свободно време и всичките си способности, за да служат на планетата и на съществуването на самия живот на планетата Земя.

И ние ви благодарим за оказаната помощ. Повярвайте, ние се радваме не толкова на вашия принос в процеса на стабилизация на Земята, колкото се радваме на вашата решителност, безкористие и преданост, с които откликнахте на нашите молби.

И ние не можехме да не откликнем на порива на вашите души. Ние от своя страна направихме всичко възможно и предприехме всички мерки, които ни позволиха да опазим планетата от поредния гибелен и разрушителен катаклизъм, опасността от който бе застрашително надвиснала над планетата. Успяхме да разтворим безболезнено отрицателните енергийни натрупвания, които бяха обвили Земята така плътно, че не ни позволяваха да проникваме с нашите лъчи и нашите вибрации, които единствено бяха в състояние да окажат благотворно влияние върху планетата и върху онези индивиди, които се намираха в критично състояние и очакваха нашата помощ.

Затова се радваме, че нашите призиви намериха отклик във вашите сърца. Разбира се, броят на тези, които откликнаха на нашите призиви е незначителен в сравнение с общия брой хора, населяващи планетата. Но по това, какво въздействие оказаха усилията на малцина, можете да съдите за това, колко бързо би могла да се измени ситуацията на планетата, ако нашите указания бяха последвани от милиони хора.

Затова пред вас има широко поле за действия, свързани с пренасянето на Светлината на нашите Учения до колкото се може по-широк кръг хора, които имат нужда от тези Учения и за които вибрациите, съдържащи се в нашите послания, са като чаша вода в горещо пладне.

Аз не мога да ви кажа, че опасността от различни катаклизми и стихийни бедствия е напълно премахната и че нищо не застрашава планетата в близко бъдеще. Но мога да ви кажа, че опасността от катаклизма, за който ви предупреждавахме, отмина.

Ние успяхме да разрушим на финия план причината за този катаклизъм и затова затихването на причините за катаклизма във физическия план ще се прояви в малки и локални мащаби.

Аз мисля, че сътрудничеството между вас, нашите сътрудници, които се намирате във въплъщение и нас, Възнесените Същества, което започна толкова успешно в края на тази година, ще продължи и през следващата година. Няма да скрия, че мнозина от Кармичното Ръководство не бяха сигурни, че ще успеем да намерим достатъчен брой светлоносци, намиращи във въплъщение, които ще откликнат на нашия призив и ще прекарат последните дни на отиващата си година в благоговейна молитва и смирение.

Ние очаквахме и се подготвяхме за много по-лошо и това, че вие успяхте да мобилизирате всички свои сили и да поемете върху себе си вашите задължения, ни даде възможност да включим всички резерви, които имахме възможност да привлечем, за да помогнем на планетата Земя.

Знаете, че в Космоса има достатъчен брой Същества на Светлината, които са готови да пожертват всичко, което са постигнали до момента, за да окажат помощ на човечеството на Земята. Но Космическият Закон не позволява да се оказва такава помощ, докато не се намерят достатъчен брой индивиди, намиращи се във въплъщение, които да са заявили своята готовност да сътрудничат на Възнесените Същества и да поемат върху себе си определени задължения. Също както за да получите кредит от банка, трябва да направите някакъв залог. И само след като залогът е направен, вие можете да разчитате на предоставяне на финансови средства на ваше разположение.

Затова мога сега да ви кажа, че поетите от вас задължения и вашето безкористно Служение ни позволиха да се разпореждаме с енергията, която вие вече ни дадохте с молитвите си и с молитвените задължения, които поехте върху себе си за следващото полугодие, за да получите необходимата помощ във вид на енергия от космическия резерв.

Затова съм упълномощен от името на Кармичното Ръководство сега да ви заявя, че ние се радваме на достиженията на онези от вас, които поеха върху себе си задължения, основавайки се на искрен порив, извиращ от дълбочината на техните сърца.

Ниско ви се покланям. И ми позволете да ви стисна ръцете. Наистина, радостни сълзи се появяват в очите в такива моменти, когато осъзнаваш своето единство с онези предани сътрудници, които се намират сега във въплъщение. И това ни позволява да се надяваме, че ситуацията на планетата ще се промени и нашите планове ще бъдат осъществени.

Благодаря ви и ми позволете да ви поздравя с началото на новия етап, който надявам се ще ни открие възможности за по-нататъшно още по-плодотворно сътрудничество!

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.