Процесът на връщане към Реалността, процесът на свиване на илюзията ще бъде максимално ускорен

АЗ СЪМ Алфа, отново дошъл при вас. От нашата последна среща измина доста време по вашите земни мерки. Обаче за мен, когато гледам от своята Реалност, са минали само часове. Сякаш е било вчера.

И така, аз отново съм при вас, хората от планетата Земя. И трябва да ви кажа за измененията, които стават на планетата от времето на нашата последна среща. На вас ви се струва, че нищо не се е променило. Но аз съм сигурен, че има хора, които усещат измененията, ставащи на планетата Земя. Те са малко, но ги има. И това е радостно. Това ни радва и ни дава увереност. Защото когато имаме възможност да говорим чрез един, това означава, че утре ще можем да говорим чрез мнозина. И когато няколко души усещат промените и чувстват в своето външно съзнание ставащите промени, то това говори единствено, че утре мнозина ще бъдат в състояние да усещат тези промени.

Отначало ние ставаме разбираеми и достъпни за много малко хора. Даваме им нашите знания, нашата информация. Това е като лавината, която отначало започва с движението само на едно камъче. Постепенно в този процес се въвличат все повече и повече камъчета. И настъпва момент, когато лавината става толкова мощна, че е в състояние да помете всичко по пътя си. Сега вие се намирате в самото начало на движението на лавината. Ще мине известно време и тази лавина ще набере сила и ще може да отмести по своя път всичко старо, което се съпротивлява на промените.

Новите изменения вече влязоха в съзнанието на хората. И неминуемо се разпространяват по планетата Земя.

Сега аз дойдох, за да ви кажа тайната, която по-рано беше недостъпна за вас, но вече е достъпна сега, когато сте достигнали ново ниво на съзнанието. Ще ви кажа това, което е скрито, но става явно. И така, вие знаете, че преди известно време в нашите диктовки обявихме, че за планетата Земя настъпва нов етап в космическата еволюция. Знаете от предишните Послания, че този етап трябва да обхване много години според земните мерки. Милиони години.

И ето, сега аз дойдох, за да ви зарадвам. Защото е взето решение, продължителността на преходния период да заеме значително по-малко време, отколкото се планираше. И този преходен период ще започне да се проявява с такива големи темпове, че всеки от хората, които сега живеят на планетата Земя, ще може да наблюдава измененията и да им се удивлява.

Взето е решение процесът на възвръщане към Реалността, процесът на свиване на илюзията, да бъде максимално ускорен. Най- високите и напреднали еволюции на тази Вселена участват в процеса на повишаване на вибрациите на физическия план, в това число и на физическия план на планетата Земя. Сега ще ви се струва, че тази информация нищо не означава и няма никакво практическо приложение.

Но тази информация ви е необходима и тя ви се дава.

Вие израствате и ставате способни да възприемате всички по-фини вибрации, присъщи на висшите октави. И процесът на вашето израстване ще е по-бърз. Ще можете да разбирате повече и ще можете да виждате повече.

Затова не ограничавайте съзнанието си. Позволете си и най-големите фантазии и те непременно ще се сбъднат. Оставайте си деца, мечтайте и фантазирайте и не си позволявайте да станете като възрастните, които живеят на планетата Земя.

Вие израствате вътре в себе си, но вашето съзнание остава отворено за възприемане на Висшата Реалност. И само когато се превърнете в деца, вие пораствате за новата Реалност.

За съжаление това, което вие наричате порастване, не е това, което означава порастване за Божествената Реалност. Вие пораствате тогава, когато приемате ограниченията на физическия свят и те започват да ви управляват.

Когато пораствате във Висшата Реалност, то напротив, вие се освобождавате от ограниченията на вашия плътен свят. А за вашия материален свят вие продължавате да оставате деца в съзнанието си.

Затова ви пожелавам, да останете деца във вашия свят и ви желая да можете по-бързо да достигнете онова състояние на израстване в Божествения свят, което ще ви позволи да станете наши сътрудници, наши приятели, наши братя и сестри.

А сега ми позволете още веднъж да изразя моята Любов към вас. Аз много се надявам, че моята Любов ще помогне на вас и на вашата планета в това трудно и преходно време.

АЗ СЪМ Алфа, с Любов към вас.