Променете себе си - и целият свят ще се промени!

АЗ СЪМ Сурия.

Аз дойдох на вашата планета отдалече.

Аз дойдох да дам Послание в края на слънчевия цикъл.

И така. Днес ще засегнем много важен въпрос. А именно – нашата беседа ще се проведе непосредствено преди вземането на важно решение от Кармичното Ръководство.

Знаете, че сега се провежда заседание на Кармичното Ръководство. Много важно заседание.

Фактически именно сега се решава съдбата на онези животопотоци, които еволюират на планетата Земя. Най-малко бих искал да ви изплаша. Но вие трябва да разбирате, че вашето развитие се отклони съществено от Божественото русло.

Ние говорим за алтруизъм.

Ние говорим за самоотричане.

Ние говорим за Служение.

Ние говорим за Братство.

Обаче вие можете да видите в живота си точно противоположните проявления – егоизъм, агресия, омраза и саморазрушение.

Това е очевидно. И то не изисква доказателства.

Как да се промени ходът на историята на вашата планета? Как да се направи така, че Божествените образци и дела да изпълнят цялото информационно пространство на планетата и умовете на земляните?

Именно на това сега е посветено заседанието на Кармичното Ръководство.

Ние внимателно анализираме резултатите от отиващата си година и специално от последното полугодие.

Животът на планетата прекалено много се отклони от Божествения курс…

Необходимо е срочно да се предприемат необходимите и достатъчни мерки.

И така. Ние ще чакаме. Обаче всеки от вас също трябва да анализира дали е направил всичко, за да се върнат в живота на човечеството Божествените образци във всяка сфера на човешката дейност, във всяка сфера на земния живот.

Тогава, когато хората забравят за Бога, целият живот неузнаваемо се променя. Отначало незначително, след това все повече и повече. И по този начин във всяка сфера на човешката дейност присъстват и се разрастват изкривяванията на Божествената енергия.

Това е подобно на раковия тумор, който поразява един след друг органите, докато организмът загине.

Нашата задача е да не допуснем Животът на планетата Земя да загине.

Затова ние ще предприемем неотложна хирургическа намеса.

Понякога, за да се съхрани животът на организма, се налага да се пожертва цял орган. И това е напълно обоснован риск.

Но ние предприемаме всички мерки, за да се опитаме да запазим всички органи и системи и да направим необратим процеса на оздравяване на общата ситуация на планетата Земя.

И тук ще бъдат незаменими усилията на всеки един от вас.

Защото всеки от вас е част от енергийната система на планетата Земя. И от това, на каква честота вибрирате през по-голямата част от деня, зависи общият енергиен фон на планетата.

Тогава, когато ви овладеят негативни мисли и чувства, вие ставате генератор на негативна енергия, вие поддържате цялото несъвършенство на вашия свят, вие отдавате своя глас за разрушаване на планетата.

Обратно, когато независимо от външните негативни въздействия можете да запазвате в сърцето си Любовта и Радостта, вие се потапяте в позитивните енергии на обновлението и създавате положителна нагласа, която работи за цялата планета.

Много от вас са постоянно потопени в некачествени състояния на съзнанието. И това е напълно обяснимо, тъй като цялата ситуация около вас не е Божествена и ви пречи да постигнете съзвучие с Божествения свят.

Именно затова в нашите Послания ние многократно прокарваме образа на рицаря, воина, духовния воин.

Именно затова правим аналогията с битка.

Практически то си е така. На планетата се води гигантска битка между Светлината и мрака, между негативните енергии на миналото и новите енергии на обновлението, които се изпращат към планетата от Висшите светове.

Ние ви казваме: „Необходимо е да се действа!“

Ние ви призоваваме да насочите всичките си усилия върху поддържането на вътрешен баланс и хармония.

Тогава, когато вашето духовно ниво позволява, вие можете със силата на своята молитва и устременост да угасите всякакъв негативизъм в обкръжаващото ви пространство.

Обаче много малко са тези, които са образец за високо духовно ниво.

На останалите, за да достигат положителна нагласа и да я поддържат, са необходими конкретни действия на физическия план.

Не всички действия на физическия план ще дават добри плодове под формата на отработване на вашата карма.

Ние много пъти сме давали това Учение и аз ще го повторя. Само тогава, когато се ръководите от правилния мотив, вашите действия водят до отработване на карма и създават положителни предпоставки за развитие на Живота на Земята.

Когато пък се ръководите от грешен мотив, вие се въвличате в кармична дейност и продължавате да създавате карма.

Верният мотив – това е работа за Общото Благо и Служение в името на Живота.

Грешният мотив – това е всичко, което ви кара да преследвате всякакви цели, принадлежащи на физическия план – слава, пари, почит, получаване на удоволствие, удовлетворяване на желания.

Много често човек смята, че мотивът му е насочен към Общото Благо и Доброто. Обаче в действителност него го ръководи друг мотив, който той грижливо скрива дори от самия себе си.

Как все пак да разберете какъв е мотивът, който ви движи?

Възлюбеният Иисус е дал отговор на този въпрос: „Трябва да се съди по плодовете“.

Не по действията, които могат да бъдат правилни, не по думите, които могат да бъдат верни, а именно по плодовете, като резултат от действията.

И ако вие година след година продължавате да изяснявате отношения с хората, с които вървите по същия Път, и имате към тях претенции и изпитвате дори омраза, въпреки че както ви се струва служите на общото благо, и това продължава година, и две, и десет години, то с голяма вероятност може да се констатира фактът, че вашият мотив не е верен.

Когато сте искрени и мотивът ви е верен, всяко ваше действие на физическия план води до отработване на карма и вашите претенции към другите хора се топят като пролетен сняг.

Защото всеки от вас вижда в другия своите собствени недостатъци. И когато в пламъка на вашето Служение изгарят недостатъците ви като следствие на карма от миналото, вие преставате да виждате тези недостатъци в другите хора.

Твърде много усилия се изискват в работата ви над себе си, над своите недостатъци.

И единственият човек в света, който можете да превъзпитате, това сте вие самите.

Променете себе си – и целият свят ще се промени!


АЗ СЪМ Сурия!